Slovenské hádanky

 

Na hore mráz, pod horou dážď, muzikanti v izbe hrajú, pánov doma nieto. (Alebo: Na hore snehy ležia, pod horou vody bežia, pod vodami muzikanti hrajú, až sa hory ozývajú.)
Starec.

Ďalšie hádanky

 


Vyhodíš to, je to biele,
keď to spadne, je to žlté. #

 


Išiel pán s paňou spať,
zavrel guľky do škatuľky,
fúzaté dal na fúzaté! #

 


Vo vode sa mačká,
a stále sa jej čká, čká… #

 

Koľko krokov urobí vrabec do roka? #

 

Štípe, hryzie, a nemá zuby. #

 

Je prorokom, ktorého odev je z mnohonásobnej farby. Odev nie je ani tkaný, ani šitý, nie je ani z nespočetných záplat a nie je ani z konopí, ani z ľanu, ani z vlny, ani zo srsti, ani z hodvábu, ani z kože, ani z dreva, ani z kameňa, ani zo slamy, alebo zeliny. Čo sa týka pokolenia jeho, to už pred Adamom bolo. Korunu ako kráľ nosí, manželiek má mnoho, ktoré sa pre neho nikdy nebijú ani nevadia. Je veľmi skromný, pretože neje nič, jedine čo psi nechávajú. Bosý chodí ako v lete, tak i v zime. Na bosých nohách má ostrohy. Akú vieru vyznáva, nie je známe. Boha však častokrát chváli aj vo dne aj v noci. Kratší alebo dlhší život bude mať; ale prirodzenou smrťou málokedy zíde zo sveta. #

 

Čo má námorník na zadku, to má kováč na predku. #

 


Nikdy ho nemôžeme nájsť,
a predsa ho musíme stratiť. #

 

Prečo sa volá pohánka pohánkou? #

 

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam