Slovenské hádanky

 

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň. (Alebo: Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna, a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.)
Čerešňa, višňa.

Ďalšie hádanky

 


Taký vtáčik u nás žije,
čo železné húsenice
z dreva vyťahuje. #

 

Keby jeden chlieb taký veľký bol ako celý svet, čože by ešte väčšie byť muselo? #

 


Celý život v kostenej klietke sedí,
a predsa to nie je vták. #

 


Jednu nohu vystri,
druhú skrč;
kde sa to rozškerí,
tak to dnu strč. #

 

Hučí vôl na sto hôr, na sto potokov. #

 


Ide do hory,
tam sa nažerie;
ide na dvory,
tratí taniere. #

 


Mám zeme bez ľudí,
rieky bez vody,
mestá bez domov,
hory bez stromov. #

 

Istý človek robí druhým domy a ukladá ich do nich; ale pre neho samého musí druhý túto prácu konať. #

 

Mlynu som podobné,
hoc nenáhlim tak,
a čo mlyn má hore,
ja mám dolu tak,
teda naopak. #

 


Keď ja idem, aj on ide,
keď ja stojím, aj on stojí. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam