Slovenské hádanky

 

Ktorý deň nemá noci?
Súdny deň.

Ďalšie hádanky

 

Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička. #

 

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí? #

 

Jedna vec sa kladie, a tri vychodia. #

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. #

 

Za čo kôň najskôr ťahá? #

 


Poďte spať,
kudly stlať;
srsť na srsť,
holé do prostriedku. #

 

V akom srdci mäsiari nikdy krv nenašli? #

 

Dve kukučky vedľa seba sedia, a jedna druhú nevidí. #

 

Čo je najbelšie na svete? #

 


Sedí pani na kláte
v čiernom kabáte,
príde duch,
urobí štuch. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam