Slovenské hádanky

 

Takže ale 8,8,7,7 slabík:
R. L. D. S.
J. J. Z.
G. A. a N.
J. a B.
12 synov Jakubových: Ruben, Lévi, Dan, Simeon, Júda, Isachar, Zabulon, Gad, Aser a Neftalim, Jozef a Benjamín (v súčasnosti Tadeáš - pôv. znenie - Beniamin).

Ďalšie hádanky

 

Prišiel k nám hosť,
urobil nám most
bez sekery, bez dláta,
a dosť mocná robota. #

 

Sedí panna v chládku v červenom kabátku, vlasy sú jej na dvore. #

 

Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem. #

 

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí. #

 


Ja som sa nenarodil,
ani ten chodníček, čo po ňom chodím,
a mať mi je vlastná sestra. #

 


Stojí a čuší,
má dlhé uši. #

 

Stojí žobrák pri ceste o jednej nohe, a má na tisíce. #

 

Ktorý deň je najdlhší? #

 


Sneh napadol na horách,
voda po dolinách,
synovia sa rozpŕchli,
otec leží na márach. #

 


My máme taký stĺp, čo až do neba
dosiahne. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam