Slovenské hádanky

 

Koľko krokov urobí vrabec do roka?
Ani jeden, lebo robí len skoky.

Ďalšie hádanky

 


Z kovu som, a predsa horím,
keď si s kmotrom pohovorím. #

 

Aký baran nebol nikdy živý a nemá kože? #

 


Jedna druhej nezávidí,
jedna druhej neprekáža,
každá svojou cestou chodí. #

 


Letí pani strapatá,
hádže všetko sem a ta,
keď ju nechcú pustiť dnuká,
v komíne si zaujúka. #

 

Vidím sa, vidím, ale sa lapiť nemôžem. #

 

Dve čelá, šesť nôh a dvadsaťštyri nechtov. #

 


Ostrý hosť som vám,
keď k vám zavítam.
Ľudia ma však radi majú
k hostinám ma pozývajú
a šunku mi predkladajú. #

 

Koľko vlasov má Cigán na hlave? #

 

V dubovom kre mocný pijak. #

 

V ktorej krajine sú najvyššie vrchy? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam