Slovenské hádanky

 

Ktorá ryba má najďalej chvost od hlavy?
Haring (hlavu odsekujú pri mori a ostatné telo nasolené po svete rozvážajú).

Ďalšie hádanky

 


Mám ja jedného somára,
čo vždy kričí: jesť! #

 

Hora ma splodila, sviňa ma nosila. #

 

Štyri figy, dve hadvigy, v každej fige, po hadvige. #

 

Uškom sa držím sám a hlavičkou držím iného. #

 


Nežerie, nespí,
keď ho chytíš, vreští. #

 


Išiel do hory
vŕtať javory,
nebožiec tam nechal
a s dierou zutekal. #

 

V lete je oblečený, v zime nahý. #

 


Poznám veľký strom
s dvanástimi vetvami
a na každej štyri hniezda
so siedmimi vajcami. #

 

Čo má povraz na konci a čo reťaz? #

 

Mám ja takú kuročku, čo popod zem vajce znesie. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam