Slovenské hádanky

 

Ktorá ryba má najďalej chvost od hlavy?
Haring (hlavu odsekujú pri mori a ostatné telo nasolené po svete rozvážajú).

Ďalšie hádanky

 

Väčšia zápora ako komora. #

 


Človek čistotný zborí môj dom,
lenivý mi popraje miesta. #

 

Koľko šišiek stojí na sosne? #

 


Na najväčšej lúke
najbelšie ovce sa pasú
a nikdy mlieko nedávajú. #

 

Ktorý kameň na svete je najdrahší? #

 

Kedy vidíme slnko pod sebou? #

 


Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku
behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa vidieť nemôžu. #

 

Čo príde najprv na mladú nevestu po sobáši? #

 

Matka ma porodila, ale zas na to porodil som ja matku. (Alebo: Stvorila ma matka, a ja matku; kto neverí, nech uhádne túto hádanku.) #

 


Prišiel ku nám vojak,
má červený bodák. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam