Slovenské hádanky

 

Čoho je najviac na slamenej streche?
Kolienok v slame.

Ďalšie hádanky

 


My máme takého proroka,
čo nás hreje od roka do roka;
A my ho tak radi máme,
vždy mu ruky podávame. #

 

Najredšia voda rozliata po celom svete. #

 

Chodí šušôtka okolo plôtka, hľadá si dierku, kadiaľ sa prepchá. #

 

V čom je podobný čižmár koňovi? #

 


Sedí pán v poli
v červenom kamizoli,
na hlave má čapičku,
v zadku paličku
a v bruchu krúpy. #

 


Trháš ma, búchaš ma,
sekáš ma, ťaháš ma,
a ja ťa predsa odievam. #

 

Ktoré železo najviac ľudí mrzí? #

 

Šilo, bodilo, po vode chodilo, a nikdy sa neutopilo, ani sa len neumočilo. #

 

Ani je matkin syn, ani je otcov syn, a predsa je jedných rodičov dieťa. #

 


Cukor, mandlička,
zlatá hubička.
Keby to i zúbky malo
to by s pánmi nejedalo. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam