Slovenské hádanky

 

Štyri nohy, štyri rohy, brucho sa mu otvára.
Stôl.

Ďalšie hádanky

 


Trháš ma, búchaš ma,
sekáš ma, ťaháš ma,
a ja ťa predsa odievam. #

 

Ktoré železo najviac ľudí mrzí? #

 

Šilo, bodilo, po vode chodilo, a nikdy sa neutopilo, ani sa len neumočilo. #

 

Ani je matkin syn, ani je otcov syn, a predsa je jedných rodičov dieťa. #

 


Cukor, mandlička,
zlatá hubička.
Keby to i zúbky malo
to by s pánmi nejedalo. #

 


Z kovu som, a predsa horím,
keď si s kmotrom pohovorím. #

 

Aký baran nebol nikdy živý a nemá kože? #

 


Jedna druhej nezávidí,
jedna druhej neprekáža,
každá svojou cestou chodí. #

 


Letí pani strapatá,
hádže všetko sem a ta,
keď ju nechcú pustiť dnuká,
v komíne si zaujúka. #

 

Vidím sa, vidím, ale sa lapiť nemôžem. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam