Slovenské hádanky

 

Ktoré mesto káže biť strýca?
Bystrica.

Ďalšie hádanky

 

Na ktorom boku má kôň viac srsti? #

 

Jesto jedna veľká pani,
pekné, biele šaty má;
len raz v roku zjaví sa nám,
potom si zas zadriema.
A keď príde, to si u nás
veru dlho potrvá;
pred ňou sa ty hodne trasieš,
bo je ona zlobivá.
Pred jej plášťom ukrývaš sa,
lebo je on škodlivý,
keby ťa doň zakrútila
tá pani v čas búrlivý.
Len dakedy sa tam na ňom,
keď sa stíši, pohrávaš.
Kto tá pani? — nevidíš ju,
jej biely plášť vídavaš.
J. Kršák #

 


Je bez rúk a bez nôh,
i tak najťažšie dvere otvorí. #

 

Ktorá hlava nikdy neplešivie? #

 

Letí vtáčik popod dášik a za sebou črevce vlečie. #

 

Strom; na strome 12 ratolestí, na každej 4 hniezda, v každom 6 mladých a siedma stará, a ten strom 3 zlaté jablká do roka donesie. #

 

Čo musí človek urobiť, keď chce spať? #

 


My máme také dcéry:
jedny sú na streche suché
a druhé pod strechou mokré. #

 


Dvanásť bratov v jednej posteli,
a ani jeden neleží na kraji. #

 

Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy nemá. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam