Slovenské hádanky

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš.
Repa

Ďalšie hádanky

 

Čím viac strávi, tým je hladnejšie. #

 

Ktoré mesto káže biť strýca? #

 

Ktorý vták má na chvoste abecedu? #

 

Kedy je najviac dier do neba? #

 

Prečo sú lastovičky také čierne? #

 


Prostred blata
kúsok zlata. #

 


Okrúhle je ako turák,
červené ako cibuľa,
sťahuje sa ako meštek. #

 

Kedy sedí žena doma pod praslicou bez hlavy? #

 

Ktoré zviera nosí kosti zvonku a mäso znútra? #

 


Mám ja jedného somára,
čo vždy kričí: jesť! #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam