Zlatý fond > Diela > Pavol Jozef Šafárik

Jaroslav Vlček:
Pavol Jozef Šafárik

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Alžbeta Malovcová, Alena Kopányiová, Silvia Harcsová, Andrea Kvasnicová, Eva Lužáková, Zuzana Šištíková, Karol Šefranko, Iveta Štefániková, Ivan Jarolín, Lucia Kancírová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 67 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jaroslav Vlček
Názov diela: Pavol Jozef Šafárik
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Alžbeta Malovcová
Alena Kopányiová
Silvia Harcsová
Andrea Kvasnicová
Eva Lužáková
Zuzana Šištíková
Karol Šefranko
Iveta Štefániková
Ivan Jarolín
Lucia Kancírová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jaroslav Vlček
Názov diela: Medzi Váhom a Vltavou
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1957
Počet strán: 524

Editori pôvodného vydania:

Zlata Dônčová [preložila české texty]
Milan Pišút [zostavil výber a napísal úvod a vysvetlivky]
dr. Ondrej Mrlian [šéfredaktor]
Ernest Marko [zodpovedný redaktor]
Emília Medovarská [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

Redakčné poznámky

Do tretieho zväzku Vlčkových spisov pod názvom „Medzi Váhom a Vltavou“ zaradili sme:

a) Články z rokov 1879 — 1922, týkajúce sa slovenského literárneho a kultúrneho života, ktoré boli dosiaľ roztrúsené po slovenských a českých časopisoch.

b) Monografiu „Pavol Jozef Šafárik“, ktorá vyšla knižne v r. 1896 v Prahe pod názvom: „Pavel Josef Šafařík“.

c) „Listy z Čiech“ a nekrológ „Za Janom Nerudom“, ktoré informujú o českých literárnych a kultúrnych snahách. „Listy z Čiech“ preberáme z Vlčkovej publikácie „Slovensku“, Turčiansky Svätý Martin 1932.

Pavol Jozef Šafárik

Samostatná publikácia. Pôvodný názov: „Pavel Josef Šafařík“. Napsal Jaroslav Vlček. Praha 1896, strán 101. Bursík a Kohout.

Vlčkove články, kritiky, zprávy, recenzie a prednášky, ktoré sme zaradili do tohto zväzku, sú sčiastky pôvodné slovenské texty, sčiastky preklady z češtiny.

Pri úprave textov sme sa snažili zachovať čo najdôslednejšie vernosť originálu, preto sme sa obmedzili v podstate iba na pravopisnú úpravu textov podľa „Pravidiel slovenského pravopisu“ z r. 1953. Nezasahovali sme teda do Vlčkovej syntaxe ani do jeho slovníka, i keď niektoré väzby alebo výrazy sú z hľadiska dnešnej spisovnej normy archaické, ba i nesprávne (stoletie, barva, italčina).

Upravovali sme však nesprávne rody: dráma, téma, poéma (str.) — dráma, téma, poéma (ž.).

Cudzie slová píšeme podľa dnešného úzu.

Usilovali sme sa zaviesť i dnešnú interpunkciu.

Opravili sme zrejmé tlačové chyby, ako i nesprávne údaje, na čo upozorňujeme vždy vo Vysvetlivkách.

Pri prekladaní pôvodných českých textov do slovenčiny snažili sme sa používať autorov slovný základ a podľa možnosti i jeho vetnú skladbu.

Citované texty nechávame vo forme, v akej ich má autor.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.