Zlatý fond > Diela > Korespondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika


E-mail (povinné):

Vladimír Polívka:
Korespondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Dušan Kroliak, Jaroslav Geňo, Jana Jamrišková, Zuzana Berešíková, Igor Čonka, Tibor Várnagy.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 18 čitateľov

Korešpondencia dr. Milana Rastislava Štefánika

R1

Odprošovánie rodičóv Po prvy raz k večere Páne pristupiaceho syna Milana Rastislava Stefanik Prešp. lyc. III. triedi žiaka.

Roku 1893 30/3 (Zelený štvrtok.)

Moji najmilší rodičovia!

Zmilosti Božjej dožil som tú radostnú a sviatostnú chvílu, v ktorej ja po prvý ráz k večeri Páne pristupiac, medzi dospelých údóv cirkvi ev. vstúpiť môžem.

To pánu Bohu, mojím najmilším rodičom mám čo dakovať, čo som a ščím vľádnem. Príjmite Vášho dietata vďaku za všetky Vaše dobrodinia. Jednúc prosím Vás odpustite my vsetký, buď zo slovom, buď zo skutkom spáchané činy. Slubujem, že sa napravím a Vám radosť spôsobiť budem sa usilovať.

Ešte za jedno Vás prosím; udelte/my Vášho rodičovského požehnania, abych tím pokojnejším srdcom, ku stolu pána pristúpiť mohel.

H1

Slečna Oľga Štefániková, na ev. fare v Košariskách u Brezové, Nitranská stolica, Uhry, Ungarn — Magyarország Hungaria.

22. II. 1899.

B. Š. O. F. ! ? !

Milan, Emil.

(Hradčany od F. Engelmüllera).

H2

Slečna Oľga Štefániková na Košariskách, Uhry, u. p. Nyitra Brezová.

III. 1899.

Z výšin hradu Karlšteina posiela ti braterský bosk

Milan.

H3

Tekintetes Hajts Jenő, evang. tanitó úr, Puszta Ves (Verbó mellett), Nyitra megye, Uhry.

28. IX. 1899.

Drahá Oluško, Milý Euženko! Práve vstávam. Ľúbim Vás, nuž veľmi často prichádzate mi na mysel. Tak i teraz mi napadlo, či ste a či budete vždy tak šťastní, ako Vám to zo srdca praje Váš Milan. Na milý Tvoj dopis ti naskore odpoviem, drahá sestričko.

(Obrázok: hlavičky milencov od C. V. Mutticha s vhodnými veršíkmi Večerných písní od V. Hálka: „Má milá pojď a poklekni…“ Hálkovy Večerní Písně.)

H4

(?) 1899.

Tekintetes Hajts Jenő, evang. tanitó úr, Puszta Vesz (Verbó mellett) Nyitra megye, Uhry.

Drahá sestrička, milý švagríček! Ani jedným slovíčkom nedávate o sebe znak. No iste nemáte času(?) Ja ho síce nazbyt tiež nemám, bo skladám zkúšky (práve teraz som urobil mathematiku s prospechom veľmi dobrým), jednu minutku však obetujem, bych Vás ujistil o mojej (sic!) vrelej nezmenenej láske oproti Vám.

Milan.

(Obrázok: Muttichova hlavička: žena s Amorkom s vhodným veršíkom: „Na nebi měsíc s hvězdami.“ Hálkovy Večerní písně.)

H5

25. II. 1900 Praha.

Blahorodý Pán E. Hajtš učitel na Polianke pri Myjave Nitrianska stol. Uhry.

Hubičkový pozdrav z Prahy:

Lásko! večne siejná v svojej kráse, večne rôzná v svojom hnutiu jedných vedeš prímo k večnej spáse, druhých k večnému zahynutiu… Vy ste blažení. Pre mňa šťastia už neni. Tuším to s určitosťou. Srdečne Vás ľúba Eugenko — Oluška —

Váš Milan.

(Švábovy časové pohlednice: Líbání v 7 letech, 17, 70.)

M1

31. III. 1900 Praha.

Marienka Štefániková, Košariská, Nitra, Brezová, Uhry

Sestrička moja, Vrelý bozk všetkým

Milan

(Boerští vůdcové za svobodu vlasti; celkom 8 obrazov vynikajúcich bojovníkov vo válke boersko-anglickej: president Krüger, Stejn, Jeneral Cronje, Joubert atď.)

H6

1900 (Velikonoce?) Praha

Eugen Hajtš učiteľ na Polianke. pp. Nitra, Myjava-Uhry.

Moji drahí! Šťastlivé a veselé svátky.

Ľúba Vás Váš Milan, stav. inž.

H7

5. 6. 1900 (Mnichovice)

Pani Oľga Hajtšová, Polianka pp. Myjava, Slovensko Uhry.

Oluška moja! Vždy sa na Teba myslí Tvoj Milan. Ruž. Vávrová, Dr. Hála, A. M. Z. Jizbová, Otto Fleischer, Boh. Čajka, Mařka Čajková, D. Jerie, Miškovský, R. Vávrová, O. Jarošová, J. Vávra, (3-4 nejasne čitateľné podpisy.)

(Pozdrav z výletu?)

M2

20. X. 1900. Praha.

Blahorodá Slečna Marinka Štefániková na Košariskách, Nyitra. Brezová.

Z prvej schôdzky 20. X. „Jeronyma“ posiela pozdrav Jan Vavra, M. R. Štefánik, J. Vomočil, Betka J., J. Trnka, Zikmund, Frt. Trnka, Nerádůj, Jiříček, Skočdopole, Miškovský, M. Ruml, Jos. Čapek, Jan Palacký, Jst. Tvrdý, Karel Česnák, Josef Záleský.

(Obrázok: Poslední cesta M. Jeronyma Pražského v Kostnici 1416 dľa kroniky Oldricha z Richenthalu.) — Ev. ak. spolok Jeronym.

H8

2. I. 1902 Zürich.

Eugen Hajtš, učiteľ, Polianka, Myjava, Ungarn.

Drahí moji! Nezabudli ste na mňa, jako ja na Eugenkove hodinky? Ale už sú v práci. Bozkáva Vás Váš úprimný Milan. (IV. Clausiustrasse 3.)

(Obrázok: Château de Chillon et la Dent du Midi.)

M3

6. VIII. 1902 Milano.

Marinka Štefániková, Košariská; Nyitra-Brezová Ungarn

Mojej sestričke a G…ovi, Milan.

(Milano-Piazza del Duomo.)

H9

29. VIII. 1902 Ženeva.

Monsieur E. Hajts Polianka maître, Hongrie.

Drahé deti! Posielam Vám toť trochu snahu a ľadu. Narobte si zmrzliny, jestli Vám je tak teplo ako mne tu v Ženeve. Váš Milan.

(Suisse, Geneve, Rue Versonnex 3, 2 etâge Pension Weber Monte Rose von Gornergrat).

M4

18. III. 1903 Kráľ. Vinohrady

Marinka Štefániková, Košariská, Brezová

Pozdrav. Milan, Igor.

M5

19. III. 1903. Kráľ. Vinohrady.

Marinka Štefániková Košariská Brezovo.

Igor. Milan.

(Nová kadetka; dnes minist. nár. obrany.)

R2

19. III. 1903. Kráľ Vinohrady.

Pavel a Albertina Štefánik, Košariská, Brezová.

Ruky bozkáva Igor. Milan.

H10

21. III. 1903. Praha-Vinohrady.

Sestričke Olinke Hajtšovej & comp. Polianka pp. Miava, Uhry.

Milan, Frolka, Eva Vrchlická, Mila Úprková, Janko Botto, Úprka. — jeden podpis nečitateľný.

(Joža Úprka: Pobožnosť.)

M6

21. III. 1903. Praha-Vinohrady.

Marienka Štefániková Košariská-Uhry.

Janko Botto, Frolka, Ella Úprková, A. Frolka, Milan, G. Gneller(?)

(Joža Úprka: Pobožnosť.)

R3

20. IV. 1903. Palermo.

Mojej drahej mamičke Alb. Štefánikovej na Košariskách.

Drahučkí rodičia! Z Palerma cez more vrátim sa do Neapole. Som zdravý[1]. Často vspomínam na Vás.

Váš Milan.

(Ricordo di Palermo. La Cathedrale)

M7

21. IV. 1903. Neapol.

Marienka Štefánik, Košariská, Brezová, Ungarn.

Zajtra strojím na Vesuv a Pompei. Milan.

(Panorama Vesuvu a zálivu Neapolského, známa sceneria.)

H11

25. IV. 1903. Rím.

Eugen Hajtš, Polianka, Brezová, Ungheria.

Mojim drahým Hajtšovcom

Milan.

(Roma: Templo di Vesta.)

M8

9. XI. 1904. Palanka.

Marienke Štefánikovej, Košariská.

Igor, Zunka, Pavel, Milan Štefánik.

M9

13. XI. 1904 Palanka.

Marienka Štefániková, Košariská.

Drahá Marinka. O par dní dačo Ti príde z Pešti. Platiť nebudeš mať nič; preto len odober z pošty, bozká Ťa Tvoj Milan, Igor, Pavel.

R4

25. XI. 1904 Nürnberg.

Velebný pán p. Pavel Štefánik ev. farár Košariská pp. Nitra Brezová Ungarn.

Drahí rodičovia:

Konečne som sa vypravil. Za pas i za srdečný Tvoj dopis, apenko môj, ďakujem. Cítim sa dobre. Za chvílu odjachám do Strassbursgu.

S Bohom, Váš Milan.

(Nürnberg, Burg. Nordwestseite.)

R5

21. XI. 1904 Strassburg.

Vel. Pán p. Pavel Štefánik, ev. farár, Košariská pp. Nyitra, Brezová, Ungarn.

Drahí rodičovia! Som zdravý, v Paríži budem zajtra ráno. Bozkáva a objíma Vás Váš syn Milan.

(Strassburg, Strassbourg. Evang. Garnisonskirche, Église protestante de la garnison.)

R6

28. XI. 1904 Paris.

Mr. le pasteur Paul Štefánik, Košariská pp. Nitra, Brezová. Hongrie.

Drahí rodičovia, iba toľko Vám sdelujem, že som zdravý, že ma nepotkalo žiadne nešťastie a že v patách tohoto lístku príde uspokojivý list. Už som Vám raz písal z Paríža. Buďte bez starosti. Vrele Vám ručičky ľúba Váš Milan.

(Paris — Tour Eiffel.)

H12

28. XI. 1904 Paris.

Monsieur le maître E. Hajts, Szepes Olaszi, Hongrie

Moji drahí. Už sa tu, v Paríži, prechádzam medzi veľkými pány. Veselšie by mi bolo, keď bych nebol tak vzdialený od tých, ktorí mi prirostli k srdcu.

Vrele a tisíckrát Vás bozkáva Váš Milan. adr Paris: Rue des Éeoles 29, Hôtel des Nation.

(Paris Bois de Boulogne, Allées des Accacions.)

M10

15. XII. 1904 Paris.

Marienka Štefánik, Košariská, Nitra, Brezová, Hongrie

Marienko moja. Smolím sa práve medzitým svetom. Je tu živo, len keď bych nebol tak osiralý.[2] Súčasne píšem list. Zabudnul som napísať, že som ostal na starom byte.

Bozká Vás všetkých Milan.

(Pri hornom okraji pohľadnice je pripísané)

Bývam tedy i na ďalej: Rue des Écoles 26 Hôtel des Nations.

(Paris: La Bourse.)

H13

20. XII. 1904. Paris.

Eugen Hajtš, Szepes Olaszi, Hongrie.

Moji drahí. Šťastlivé sviatky a mnoho požehnania v Novom roku Vám praje Váš Vami zapomenutý brat Milan.

(II. Paris: Panorame des Tuileries.)

R7

8. I. 1905. Paris

Madame Alb. Štefánik, Košariská, Nitra, Brezová, Hongrie.

Mamulka moja, ďakujem Ti za list. Naskore Ti odpoviem. Teba, apenka, Marinku bozkáva Tvoj Milan.

(Paris les Tuileries & la Terasse de l’Orangerie.)

(Poznámka Štefánikova na obrázku pri obelisku.)

„Tu pracovala guillotina počas francúzskej revolúcie.“

R8

25. I. 1905. Paris.

Monsieur le pasteur Paul Štefánik, Košariská, Nitra, Brezová, Hongrie.

Drahému otcovi vrúcne blahoželá k jeho meninám vzdialený a milujúci syn Milan.

(List ide zajtra).

(170 Paris — Panorama pris de l’Eglise Saint Gervais.)

R9

19. II. 1905. Paris.

Madame Monsieur Štefánik, Košariská, Nitra, Brezová, Hongrie.

Po obdržaní tejto karty budem bývať: 21 Bould St. Michel Hôtel Cluny, Square. — Už som skoro úplne zdravý. Apenkovi na skore odpoviem na posledný jeho list. Prečo mi tak zriedko píšeš, vlastne nikdy.

Bozkáva Vás všetkých Váš Milan.

(123 Paris Panorama des Huit Ponts.)

H14

2. III. 1905. Paris.

Monsieur le maître Eugen Hajts, Szepes Olaszi, Hongrie.

Moji drahí: zmenil som byt; už dávno ste nepísali Vašemu Vás milujúcemu bratovi Milanovi.

21. Boulevard St. Michel, Hôtel Cluny Square.

(Parts — Le Pare Monceau.)

Babičenke 1

22. IV. 1905 v Paríži.

Madame Zuzanna Jurenka de Hosszú. (S listy velkom. pána p. Štefana Fajnora, pravotára, Szenicz, Nyitra m. Hongrie.

Drahá moja babička! Z ďalekého sveta Ti posielam vrúcne blahopranie k sviatkom. Tvoj milujúci Ťa vnuk Milan.

Som členom hvezdárne! Vede sa mi dosť dobre. V lete snáď prijdem domov.

(Fotografia Štefánikova na pohľadnici. Oblečený je v čiernom dlhom kabátu (kaiseroku), má čierne kožené rukavičky, ľavú na ruke, pravú v ruke, opretý je o vkusný stojan; malá čierna kravata, stojací límec, na hlave cylinder, tvár zarastená plným fúzom, pod nosom menšie fúziky, plná tvár má kľudný, sebavedomý výraz.)

R10

11. 5. 1905 Paris.

Mr. Pavel Štefánik — Košariská. Brez. N. H.

Drahý apenko, ďakujem Ti za milý dopis. Budúci mi pošli na novú adressu: Paris, Observatoire du Meudon. — Práve som zamestnaný sťahovánin. Mamičku i Teba objíma Tvoj syn Milan.

(Salon 1905 Lévéque; Charles Quint a Saint Just.)

R11

20. V. 1905. Paris.

Monsieur le pasteur Pavel Štefánik, Košariská, Brez. N. H.

Drahí rodičovia,

už som jak tak v poriadku. Je to nepríjemná vec sa sťahovať, avšak zato je tu čarokrásne. Posielam Vám pohľad, ktorý vidíme z našich okien. V utorok pošlem Vám list.

Tisíc hubičiek Vám posiela Váš Milan.

Nová adressa: Observatoire de Meudon, Paris.

(898 Meudon. — Panorama de Meudon, Issy — les Mouléneaux et. Paris Vue prise de la Terrasse de Meudon.)

H15

(?). 1905. Paris, Obser. Meudon.

Mr. Eugen Hajtš, Szepes Olaszi, Hongrie.

Vrelemilovaní, keď nestačím na dopis, nuž aspoň karôtkou Vás vyhľadám. Po dlhých bojoch konečne vede sa mi lepšie: som hviezdárom u najväčšieho astrofyzika sveta — Janssena. Bývam vo hviezdárne (horejšia adressa) 20 minút od Paríža. Nemajte žiadné starosti, mraky sa ztratily. Bozkávam Vás a objímam Váš Milan.

(Château de Meudon, Paris, construit ver 1695 par le Dauphin, qui y mourut au 1711 actuellement. Observatoire de Meudon.)

R12

12. VI. 1905. Geneve.

Monsieur Pavel Štefánik, Košariská, Brez. N. H.

Už som na ceste. — Vodí sa mi dobre. Milan.

(Genéve. L’Ariana et chaîne du Mont Blanc.)

H16

16. VI. 1905. Chamonix.

Monsieur le prof. E. Hajts, Szepes Olaszi, Hongrie.

Chamonix 16. VI. 1905. Milan.

(Montawert. Vue prise de la Mer de glace.)

R13

17. VI. 1905. Chamonix.

Monsieur Pavel Štefánik, Košariská, Brez. N. H.

Výstup na Mont Blanc 7 h 55 m. Prvá stanica. Milan.

(Cascade du Dard.)

H17

21. VI. 1905. Mont Blanc.

Mr. le prof. Eugen Hajtš, Szepes Olaszi, Hongrie.

S vrcholu Mont Blancu 21. VI. Vrelemilovaný Euženko, Olinko! Po 4 dňovom smrtelnom namáhaní dosiahli sme vrcholu. Lístok posielam spolu s vrúcim pozdravom po vracajúcich sa 4 vodičoch. Váš Milan.

(Chamonix: Cabane des Grands Mulet.)

R14

25. VI. 1905. (Chamonix pošt. pečiatka.)

Mr Pavel Štefánik, Košariská, Brez. N. H.

Drahučkí rodičovia, poslal som Vám telegram, ale pre lepšiu istotu posielam i tento lístok po vracajúcich sa vodičoch[3] s radostnou zprávou, že dosiahol som vrcholu Mont Blancu. Váš Milan.

(Pyramides au Glacier des Bossons.)

R15

7. VII. 1905. Chamonix.

Madame Alb. Štefánik, Košariská. Brez. N. H.

Drahunkí rodičovia, som zdravý a už dosť vypočinutý. Zajtra 8. t. m. opustím Chamonix.

Vrúcne Vás bozkáva Váš Milan.

(Glacier des Bossons.)

R16

24. VII. 1905 Jurisy (Sur Orge).

Mr. le pasteur Pavel Štefánik, Košariská.

Z návštevy u Flammariona vrúci pozdrav a tisíc pusinek Váš Milan.

(24. Jurisy — Sur Orge — Observoloire Camille Flammarion).

(Mohutná dvojposchoďová budova, s okrúhlou vežou a kopulou. Nad vchodom päťčlená hviezda a nadpis: Ad veritatem Per scientiam.)

M11

7. VIII. 1905. Paríž.

Mademoiselle[4] Marinka Štefánik, Košariská.

Až 10 h. odcestujem. Tisíc hubičiek Milan.

(225. Mussée du Luxembourg. Carmencita Sargent.)

H18

16. VIII. 1905. Barcelona.

Mr. Jean (!) Hajtš, Szepes Olaszi Hongrie.

Milion pusinek. Milan.

(Gracia Galle Mayor.)

R17

(16.) VIII. 1905. Barcelona.

Mr. le pasteur Pavel Štefánik Košariská, Brezová, Hongrie.

Drahý apenko — mamička! Už som v Barcellone. Darí sa mi dobre. Váš Milan.

(Barcelone Rambla de S. Jose.)

R18

5. IX. 1905 (pošt. peč. Madrid, ale písaný vo Valencii.

Mr. le pasteur Pavel Štefánik, Košariská, Brezová, Hongrie.

Milunkí rodičia. Cestujem s Janssenom do Madridu, kam nás officielne pozvala španielská vláda. Váš Milan.

(Valencia, Plaza del principe Alfonso.)

H19

(6. IX. 1905. Valencia.

Mr Eugen Hajtš, Szepes Olaszi, Hongrie.

Moji drahí! Cestujem do Madridu. O mesiac Vás navštívim. Tisíc pusiniek. Váš Milan.

(47 Valencia Plaza de Toros.) (aréna.)

R19

8. IX. 1905. Madrid.

Madame Alb. Štefánik, Košariská, Nitra Hongrie.

Drahí moji rodičovia! Iste byste mali radosť, keď byste videli, jako ma a p. Janssena hostí mesto Madrid. No už skoro opustím rozkošné Španielsko a navrátim sa ta, kde jedine cítim uspokojenie, šťastie — do domu rodičovského. Váš Milan.

(Madrid: Monumento el colón y casa de la moneda.)

R20

12. IX. 1905. Escorial

Mr. le Pasteur Pavel Štefánik, Košariská, Nitra, Hongrie.

Z cesty zpiatočnej do Paríža, Váš Milan.

(Escorial el Manasterio desde los Consumos.)

M12

? 1905 Toledo.

Marinka Štefánik, Košariská, Nitra, Hongrie.

V rychlosti vrelý pozdrav všetkým Milan.

(Toledo Catedral Coro y silleria.)

R21

16. IX. 1905. San Sébastian.

Mr le Pasteur Pavel Štefánik, Košariská. Brezová, Nitra, Hongrie.

Drahučkí rodičovia! Opúšťam španielské hranice. O 2 dny budem v Paríži a o 2 týždne doma. Ani neviete, jak už túžim po mojich krásnych Košariskách. Váš Milan.

(27. San Sébastian Vista general de le Concha desde Ygueldo.)

R22

27. IX. 1905. Oxford.

Madame Alb. Štefánik, Košariská N. B. Hongrie.

Drahučkí rodičovia! Som v Anglicku v Oxfordu na medzinárodnom sjazdu astronomov, kam som bol pozvaný na základe posledných mojich výzkumoch[5]. O týždeň budem doma.

Bozkáva Vás a nesmierne sa teší na drahé svoje rodisko Váš synáček Milan.

(Oxford, from Magdalen Towers.)

R23

29. IX. 1905. Oxford.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská N. B. Hongrie.

Drahučkí rodičovia!

Opúšťam Oxford. V Londýne[6] sa nezdržím. Do videnia! Váš Milan.

(Oxford: Brazenose college, new Quadrangle.)

R24

1. X. 1905. Bodenbach-Podmokly.

Madame Alb. Štefánik, Košariská, N. B. Hongrie.

Prekročil som hranice Rakúska. V Prahe sa zdržím 2 — 3 dny. Váš Milan.

(Bodenbach a E. - nábrežie labské.)

R25

31. X. 1905. Palánka.

Pavel Štefánik, Košariská W. B. Hongrie,

Drahunkí rodičia, nemám Vám toho mnoho čo písať. Myslím, že sa mi zdarí, čo si žiadam. Na Horniaky snáď ani nepôjdem a jest-li aj tak odbavím to za 3 — 4 dni. V nedeľu idem k Ludke do Rácz Szt. Péteru. Pošlite tam za mnou moje došlé listy (časopisy a karty ak nie sú dôležité, uschovajte). U Igorka všetko v poriadku. Som zdravý. Do skorého videnia Bozkáva Vás Váš Milan. Na listy netreba prilepiť novú marku, prepíšte iba adressu.

(Palanka: Fö utcza.)

H20

17. I. 1906. Paris-Meudon.

Mr. Eugen Hajtš, Spišské Vlachy — Hongrie.

Najvrelejšou bratskou láskou Vás vzpomínam Váš Milan.

(Paris: La Rue Soufflot et le Pantheón.)

R26

12. II. 1906. Meudon.

Madame Alb. Štefánik, Košariská, Hongrie.

Drahí rodičovia! Mal som zase očný zápal ktorý sa už šťastlivo tratí, takže môžem znova písať. Ináče darí sa mi dobre. Váš synáček Milan.

(871. Foret de Meudon — La grille du Bel-Air.)

R27

(?) 14. II. 1906. Meudon

Madame Alb. Štefánik, Košariská Hongrie.

I do tedy, kým pošlem list, nechcem Vás nahať bez zpráv. Oko moje znova je zapálené, musím sa vystríhať namáhavého pozorovania, preto vybavujem bežné záležitosti. Nebezpečie nenie. Písal som Paľkovi. Hodlám tak učiniť i Marinke. Ludmilke našej som kondoloval i od nej obdržal odpoveď. Je zmužilá, ale predsa srdce jej je zranené ztrátou Ilonciky. Izákovcom som ešte negratuloval, urobím to naskore. Ani mi len slovíčkom nesdelili, že majú dcérušku. Objímam Vás a bozkávam Váš syn Milan.

(Paris: Sur Le Pont Alexandre.)

R28

25. II. 1906. Strassburg.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská, Hongrie.

Drahí rodičovia. Som na ceste v Strassburgu. Prijdem domov takmer súčasne s týmto listkom. Do videnia.

Bozkám Vás i som Váš synáček Milan.

(Strassburg - Strassbourp — dom.)

R29

14. IV. 1906. Meudon.

Madame Alb. Štefánik, Košariská, Hongrie.

Drahučkí rodičovia! Som ešte velice slabý, ale už z polovice uzdravený. Zajtra už na chvíľu opustím postel. Už neni zhola žiadne nebezpečie. Objíma Vás Váš syn Milan.

(Foret de Meudon. Ancien Château de Villebon, Rendez-vous de Chasse de Louis XIV.)

R30

18. IV. 1906. Meudon.

Madame Alb. Štefánik, Košariská N. B. Hongrie.

Drahučkí rodičovia! Už som natoľko uzdravený, že už chodím skoro celý deň. Včera ma navštívil sám staručký Janssen. Pani Janssenová bola niekoľkokrát u mňa. Dobre ma opatrovali a opatrujú. Počína mi jedlo chutnať. Cez Paríž cestoval nedávno b. dekan medicinskej fakulty prof. dr. Hlava; navštívil ma i so svojou paňou. Bozkávam Vás a tisíckrát objímam Váš syn Milan.

Posielam Lackovi na Košariská 50 K. Dávno mi nepísal, neviem kde je. Nech nezabudne rekurovať do Ameriky (inserát v Nár. Novinách.)

(Paris: La Trinité.)

R31

20. IV. 1906. Meudon.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská B. N. Hongrie.

Už sa dosť voľno pohybujem. Dnes som konal prvú dôležitú prácu. Váš Milan.

(Château de Meudon. Ancienne Résidence impériale et royale incendieé pendant la guerre 1870/71 actuellement observatoire.)

R32

23. IV. 1906. Meudon.

Madame Alb. Štefánik, Košariská B. N. Hongrie.

Drahunkí moji rodičovia! Nemoc moja sa bola trochu zhoršila, avšak teraz už definitívne nachádzam sa na ceste uzdravenia. Som prirodzene zoslábnul, avšak na šťastie môj byt je uprostred rozsiahleho parku a lesov, takže dýcham pravý ozón. Neni pochybnosti, že naskore budem znova čerstvý a schopný normálnej práce. Predovšetkým hodlám sa zaoberať s patentom. Myslím, že to pôjde. Škoda, že ešte nie som zabezpečený v Uhorsku a v Rakúsku, stojí to 500 K a po obdržaní patentu ešte asi 150 K. Už dosiaľ som vydal mnoho groší. Mamičke ďakujem za list. Potešil ma, obodril, jako aj apenko s pripísanými riadky. Bozkávam Vás tisíckrát a som Váš synáček astronom. Pozdravujem pána inšpektora, Podrubanského, Babku našu a všetkých známych. Ukážka z nášho parku.

(880 Meudon - L’Orangerie du Château.)

H21

12. VI. 1906 Paris.

Tekintetes Eugen Hajts tanitó úrnak, Szepes Olaszi, Hongrie.

S výšiny veže bozkávame Vás Igor-Milan.

(Paris: La Tour Eiffel.)

R33

20. VI. 1906. Paris.

Madame Alb. Štefánik, Košariská B. N. H.

Drahunkí rodičovia! Igorko strojil(?) domov, tak Vám iste rozprával o mne. Od tej doby predostrel som novú prácu akademii. Bude vytlačená na jej trovy. Pripravujem sa na Mont Blanc. Nebojte sa. Včera som obedoval s princom a princeznou Bonaparte (pretendent tronu). Buďte veselej mysli. Ďakujem za listy. Objímam Vás a som Váš milujúci synáček Milan.

(Fieury — Meudon — La Chapelle.)

R34

10. VII. 1906 Paris.

Madame Alb. Štefánik, Košariská N. B. H.

Drahunkí rodičovia, bez zvláštnej nehody dostal som sa dnes (10. VII.) do Paríža. Váš Milan.

(Paris; L’Opéra.)

R35

12. VII. 1906 Lyon (pošt. peč. Aix des Bains)

Monsieur le Pasteur Paul Štefánik, Košariská N. H.

Drahí rodičovia! Som na ceste do Chamonix, odkiaľ vystrojím expedíciu na Mont Blanc. Som zdravý a pevnej mysli. Za dopisy Vám vrúcne ďakujem. V akademii uverejnil som nový moj stroj „Reflexný heliometer“. — Po Mont Blancu si prijdem oddychnúť. Prosím Vás exkusujte ma u našich, že nepíšem. Tisíckrát Vás objímam a bozkávam. Váš synáček Milan.

(Lyon - Notre Dame de Fourriere.)

R36

13. VII. Aix les Bains.

Madame Alb. Štefánik, Košariská N. H.

Drahí Rodičovia. Zastavil som sa tu. Je to letné sídlo spoločnosti, ktorá je cez zimu na Riviere. Večer pocestujem diaľ. Váš Milan.

(Aix les Bains - Cascade de Gréçy.)

R37

18. VII. 1906 Chamonix.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská N. H.

Drahunkí, dobrí rodičovia! Som v Chamonix a robím prípravy na Mont Blanc. Pred výstupom Vám ešte odpíšem. Som úplne zdravý. Objímam Vás a som Váš synáček Milan. Adr. Expediteur M. Štefánik, Hotel Chamonix a Chamonix.

(La Mer de Glace — Massiv du Montblanc.)

R38

21. VII. 1906 M. Blanc.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská B. N. H.

Drahunkí rodičovia! Sťastlivo som vystúpil do výšky 3000 m. Cesta bola rozkošná, fantastická. Cítim sa výborne. Som jako z ocele. Na tomto mieste zdržím asi 3 dni, potom budem pokračovať vo vystupovaní[7]. Buďte pripravení, že nedostanete odo mňa zprávy snáď za 3 — 4 týždne, lebo komunikácia medzi Mont Blancom a Košariskami je trochu nesnadná. Kartu túto posielam po sostupujúcich mojich nosičoch[8]. Bozkávam Vás tisíckrát. (Práve dnes mám 26 rokov.)

(Chamonix: Caravane pres du Sommet du Mont Blanc.)

H22

21. VII. 1906 Mont Blanc

M. Eugen Hajts Spišské Vlachy H.

Nachádzam sa moji drahí v 3.050 m výške. Čiastka nosičov sostupuje, po týchto posielam Vám túto kartu kúpenú v Chamonix. Objímam Vás a som Váš Milan.

(Au Sommet du Brévent 2.525 m; označené miesto 3.050 m, aj vrchol M. Blancu rukou Milanovou.)

(Lístok došiel do Spiš. Vlách, odkiaľ bol poslaný na Košariská, lebo rodina tam dlela na prázdninách.)

R29

25. VII. 1906 M. Blanc

Mr. Pavel Štefánik, Košariská N. H.

Drahučkí rodičovia! Čiastka nosičov sostupuje, používam tejto príležitosti, abych Vám sdelil, že po rôznych dobrodružstviach živý som sa dostal na vrchol, budem tu asi 15 dní. Nehrozí nám žiadne nebezpečie. Objíma Vás a som Váš synáček Milan.

(Sommet du Mont Blanc 4.810 m.) (Hvezdáreň a 6 členná spoločnosť; výhľad do ďalekého obzoru na končiare vrcholkov alpských: Jungfrau 4.166 m, Finsteraarhorn 4.275 m, Weisshorn 4.5l2 m, M. Cervin 4.452 m, Monte Rose 4.638 m.)

R40

29. VII. 1906 Mont Blanc

Madame Alb. Štefánik, Košariská H.

Drahunkí rodičovia! Zase som prepustil niekoľko ľudí. Som zdravý. Pokusy sa daria. O niekoľko dní už sostúpim s vrcholu. Bozkávam Vás a objímam Váš synáček Milan.

(Sommet du Mont Blanc et Observatoire Janssen.)

R41

5. VIII. 1906 Chamonix

Madame Alb. Štefánik, Košariská N. H.

Vrelemilovaní, dobrí, drahí rodičia!

Boly okamžiky, že ma nešťastná náhoda už-už na veky odlúčila od Vás a od sveta. Avšak jako som Vám telegraficky sdelil konečne navrátil som sa do Chamonix. Cesta bola ešte plnšia dobrodružstiev. Vedecké pozorovanie moje sa stkvele vydarilo. Ponevádž musím materiál hneď a hneď spracovať, nemôžem domov, jak by si toho prialo i moje srdce i — priznávam sa — trochu unavené moje telo. Avšak v decembri na vianoce zcela určite strávim nejaký čas doma. To je pevné moje rozhodnutie. V Chamonix sa zdržím nejaký deň a potom odcestujem do Meudonu. Bozkáva Vám ruky Váš synáček Milan.

(Observatoire et Cabane Vallot et le Sommet du Mont Blanc.)

(Vrchol Mont Blancu označil Štefánik +.)

R42

15. IX. 1906 Salvan (Švajčiarsko)

Mr. Pavel Štefánik Košariská N. B. H.

Drahí moji rodičovia! Stretnul som sa so známou rodinou (aristokrat.) a strávil som u nich pekných chvíľ. Villa nachádza sa blízko Bex, odkiaľ možno doraziť do Italie za niekoľko hodín. Mal som malú prácu v Milane. Obzrel som si aj výstavu, ale len letmo, lebo tretí deň som sa už navrátil do Švajčiarska. Teraz som v horách na ceste do Chamonix, o týždeň pravdepodobne v Paríži. Tie cesty na Mont Blanc mi v každom ohľade osožily. Som zosilnel. Z Chamonix pošlem list. Pozdravujem známych, Vás a našich mnoho, mnohokrát bozkávam. Váš milujúci Vás syn Milan.

(Salvan et la ligne de Martigny a Chamonix: Grand Hôtel Mon Repos.)

R43

19. IX. 1906 Annecy (a Aix les Bains)

Mr. Pavel Štefánik, Košariská H.

Drahí rodičovia! Som na ceste do Meudonu. Tu iba prenocujem. Som úplne zdravý. Pred troma dny som Vám poslal list. Bozkáva Vás Váš Milan.

(421 Annecy — L’Ile des Cygnes.)

M13

22. XI. 1906 Myjava

Milostivá slečna Marinka Štefánik, na Košariskách u p. Berezó.

Marienka moja krásna! (vidíš, viem i kurizovať!)

Po prvé: Hnevám sa na Teba! Prečo? Lebo si sa neodobrala. Tak sa Ti páčilo. Po druhé: Ružový lístok vystal, čo sa ale mne nepáčilo. Po tretie: Za cigárku srdečná vďaka! Zapálil som si na ňu, keď som šiel do kopaníc. Po štvrté: Čo si odišla, ešte som ospanlivejším, teraz už i ráno zívam. Po piate: Často Ťa spomínam. (na druhej strane pohľadnice cez obrázok): Po šieste: Príď zase čím skorej. Po siedme: Pá! Milan.

(Pohľad: Viera; symbol anjel.) K nemu Milan pripísal: toto som ja!

R44

5. XII. 1906 Praha

Mr. Pavel Štefánik, Košariská, Uhry.

Drahí rodičovia! Bol som u Igorka, opustil som ho v dobrej nálade. Navštívil som aj Maliakovcov. Cez Pest-Viedeň prišiel som za 25 hod. do Prahy, tu som sa zdržal 24 h. a teraz odchádzam do Berlína. Som zdravý. Bozkávam Vás. Milan.

(Praha: Vyšehradský tunel.)

R45

6. XII. 1906 Berlín.

Ma. Alb. Štefánik, Košariská, Ungarn

Drahí moji rodičovia! Som na odchodu z Berlína do Eydtkuhnen (hranice rusko-nemecké) kde ma čakajú zavazadla. Žiaľbohu, do Petrohradu dorazím o dva dny neskoršie, než som chcel. No jaká pomoc — musia tam vyčkať. Som zdravý. Mnoho-mnohokrát Vás a mamičku bozkám. Váš synáček Milan.

(Berlín: Fridrichstrasse.)

H23

(6.) XII. 1906 Berlín.

Mr. Eugen Hajtš

Szepes Olaszi, Ungarn.

Ľutujem, moji drahí, že som musel odložiť návštevu k Vám až na marec, keď sa budem vracať z Azie. Aj doma som bol iba 48 hodín. Ste stále na mysli i v srdci Vašeho brata Milana.

R46

8. XII. 1906 Moskva.

Mr. Pavel Štefánik, Košariská (rusky Uhry).

Drahí rodičovia! Opúšťam Moskvu. O týždeň budem v Taškentu, lebo pojacham vo dne v noci bez zastavenia. Zatmenie pozorovať budem v Ura Tjube (pri samom Pamiru). Adressa moja: Štefánik — Taškent — Observatoria. Pošové úrady dostaly nariadenie, aby mi listy doručily bárskde sa budem nachádzať.

(Moskva — Kreml — Trojickija vorota — Moscou Le Kremlin et la Porte Troitskaia).

R47

11. XII. 1906 Petrohrad.

Madame Alb. Štefánik, Košariská (rusky Uhry)

Drahučkí rodičovia!

Dnes som v Petrohrade. Celkový dojem je smutný: Mesto v polotme, vzduch dusný, ruch ťažkopádny. Po viditeľných nepokojoch neni stopy, ale cítim, že národ tento je ťažko chorý. Do Azie odjacham skoro, prípravy sú skončené. Objíma Vás i Marinečku a ostatných našich a som Váš milujúci Vás syn Milan.

Petergof — Peterhof) (Pohľad na more a cársky pavillon.)

R48

15. XII. Pulkovská hviezd. Mr. Pavel Štefánik, Košariská (r. Uhry)

Drahunkí rodičovia! Som v Pulkovskej hviezdárne. Prijali ma nesmierne srdečne bratrsky. Nenie to frása: „slovanská krv“, „slovanská rodina“. Končíme prípravy. Píšte mi do Taškentu — poste restante. Pozdravujem všetkých známych a Vás z celej duše bozkám. Váš Milan.

(S. Peterburg. Černyšev. most.)

R49

25. XII. 1906 (Step?) Madame Alb. Štefánik, Košariská Hongrie (r. Uhry.)

Drahí rodičovia! Lístok Vám píšem uprostred Kirgizských stiep. Pokazila sa lokomotiva, vlak zostal stáť, musíme čakať, až príde pomoc od Aralského mora t. j. aspoň 6 h. Dnes je prvý sviatok sviatočný. Gratuloval som Vám včera telefonicky a dnes tak činím v duchu. Štedrý večer som mal smutný. Za 4 dny dorazím na svoju stanicu. Majte sa dobre. Objímam Vás a som Váš synáček Milan. Moja adressa: Štef. Taškent observatoire. — Pomocná lokomotíva prišla, šťastlivo putujem ďalej.

(Pohľadnica rusky: Gor. Suzran: výstavný kostol, drevené domy; poštovná pečiatka: Taškent 70 — Samara 14)

R50

21. XII. Ura Tjube (pošt. peč. Khodgekent)

Madame Alb. Štefánik, Košariská, Hongrie

Drahunkí rodičovia! Ruka moja bude už skoro vyliečená, ale ešte mi nemožno písať, než niekoľko slov. Zdravie moje je normálne; prirodzeno žijem tu veľmi primitívne. Miesto pre pozorovanie zatmenia nachádza sa asi 200 km od Samarkandu smerom ku Kokanu (Pamír). Moje observatorium je už skoro postavené. Nebezpečie nám nehrozí. Zatmenie je 13.I. Jakmile popakujem, hneď odcestujem. Do Malej Azii nepôjdem — prekážky sú tam ohromné; navrátim sa cez Moskvu a Petrohrad. Píšte mi už len do „Observatoire de Poulkovo pres St. Petersbourg“, prijdem tam asi 15. februára. Že Vám prajem z celej duše šťastlivý, požehnaný rok nový a že som na Vás stále vzpomínal cez sviatky, Silvester — — to iste cítite. S Bohom, moji milí rodičovia a naši ostatní. Váš Milan.

(Khodgekent. U. 1) — dátum je dľa rus. (pravoslávneho kalendára) t. j. 3. I. 1907

R51

14. I. 1907 Taškent

Mr. Pavel Štefánik, Košariská B. N. Hongrie.

Drahí rodičovia! Nastupujem zpiatočnú cestu. Už som došiel až do Taškentu a zajtra odjacham smerom k Aralskému moru. Cesta je nesmierne obtížna. V Taškentu je ostrý mráz, sanica. Som tuná hostom generála Gedeonova a celej rady iných hodnostárov. V úmyslu mám cestovať bez zastávky asi týždeň. V Tule si oddýchnem jedon deň a potom do Moskvy — Nezdržím sa tam, túžim po Vás. S Bohom, drahá mamička, drahý apenko, Marinečka, Váš Milan. Adres: Pulkovo, Observatoria pri S. Petrohrade.

(Taškent. Ulica Starego Goroda.)

R52

18. I. 1907. Samarand (pošt. pečiatka.)

Madame Alb. Štefánik, Košariská Nyitra Brezová Hongrie.

Drahunkí rodičovia! Som na zpiatočnej ceste — v Samarkandu. Je to mesto architektonickými a ethnografickými pokladmi preplnené. Ľutujem, že mi čas nedovoľuje, abych sa tu dlhšú dobu zdržal. Zajtra odcestujem do Bochary a potom na zpiatok cez Taškent, Orenburg, Samaru. Tula, Moskva, Petrohrad — Slovensko. Cestovanie tuná spojené je s nesmiernými ťažkosťmi, no dosiaľ ony neuškodily môjmu zdraviu. Ruka moja je vyliečená. Píšte mi do Pulkova. (Na obrázku pripísané): Tamerlanov hrob zhotovený zo dvoch kusov polodrahokamu. Bozkávam Vás a našich. S Bohom milunkí rodičovia. Váš Milan. (Tamerlanov hrob označil +).

(Samarkand: Vnutrennij vid mogily Tamerlana (rus.)

H24

18. I. 1907 Samarkand (pošt. pečiatka)

Mr. Eugen Hajtš, Spišské Vlachy Hongrie.

Moji drahí! Som na zpiatočnej ceste zo Samarkandu. Bol som až na hranici Afganistanu. Driev než sa navrátim do Paríža prídem do Uher; navštívim Vás určite v Szepes Olaszi a budem Vám rozprávať o mojich cestách a mnohých zajímavých episodách. Bozkávam Vás a detičky. Váš Milan.

(Samarkand: Starij Gorod.)

(Obidva listky zo Samarkandu pochádzajú z obdobia časove staršieho, ako lístok z Taškentu, o tom sám obsah svedčí. Snáď neskoršie boly poštou odoslané.)

R53

17. I. 1907 Orenburg (rus. dátum)

Dôstojný Pán Pavel Štefánik, Košariská, B. N. Hongrie.

Drahí rodičovia! Práve som prekročil hranicu Europy. Nachádzam sa v Orenburgu. Je tu ohromná zima 40 stupňová. Som zdravý. Ruky Vám bozkám a Vás objímam. Milan.

(U bolnogo kirgiza. — Ethnografický obrázok.)

R54

4. II. 1907 (ruský kal. 23. I. 1907) Moskva.

Madame Alb. Štefánik, Košariská B. N. Hongrie.

Drahí rodičovia! Najobtížnejšia čiasť mojej cesty blíži sa ku koncu. Už som v Moskve, tedy vo svete z polovice civilizovanom. Mám tu známych a priateľov, ale už som toho všetkého sytý, preto pospiecham ďalej do Petrohradu. Dúfam, že ste obdržali moje zprávy a telegramy, v ktorých som Vám zvestoval, že som zdravý.

(Moskva — Kreml. rusky aj franc.)

H25

(4.) II. 1907 Moskva. (rus. kal. 23. I. 1907)

Mr. Eugen Hajtš Spišské Vlachy Hongrie

Moji drahí. Dorazil som do Moskvy. Odtiaľto idem do Petrohradu a potom cez Oderberg do Szepes Olaszi. Príchod svoj Vám oznámim telegraficky (asi o dva týždne). Objímam Vás a som Váš milujúci Vás Milan.

(Moskva Kreml, Car Kolokol.)

R55

5. IV. 1907 (Brod [Lesy) (pošt. peč. Praha-Brod]Lesy)

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. Uhry.

Drahí rodičovia! Som na hraniciach Nemecko-Rakúska. Našu M. zanechal som pri dobrom humoru, postaral som sa o ňu v každom ohľadu. Predbežne neočakávajte žiadne mimoriadne priaznivé zprávy, ale tiež nejaké zhoršenie je úplne vylúčené. Vše ide a pôjde normálne, sl. Neumannová ju navštevuje denne (adressa Na Zderaze č. 5.). Píšem vo vlaku, ktorý ma odnáša 70 km rýchlosťou. Ešte raz s Bohom. Váš syn Milan.

(Praha: Staroměstská radnica. Týnsky chrám.)

R56

29. VII. 1907. Meudon Paris.

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. Hongrie.

Meudon, nedeľa, julius 1907.

Drahí[9] rodičovia, v uzdravení robím značné pokroky. V utorok ma znova prehliadne profesor. Bude iste spokojný so mnou. Na tejto karte vidíte kúsok balkonu na pravo od vchodu. Ostatok zakrýva strom. To je terajšia moja spálna u Janssenov. Sú veľmi laskaví a ošetrujú ma jako syna. Bozkáva Vás a našich Váš Milan.

(38 Meudon. Le Parc, Entrée des Communs.)

(Písmo velice ťažké, preto aj ušla mu chyba.)

R57

2. VIII. 1907 Meudon

Madame Alb. Štefánik Košariská N. H.

Milovaní rodičovia, od predvčerajška — písal som Vám list — nezmenilo sa mnoho. Zdravie sa rýchlejšie ztratí, ako znovu nabude. Avšak pokrok je zrejmý. Posielam Vám fotografiu riaditeľného (skutočne riaditeľného) balonu vojanského, ktorý denne manevruje nad Parížom. Je to zajímavé. Práve som dostal mamičkin list. Ďakujem Vám za teplé krásne slová. Bozkávam Vás a našich Váš Milan.

(10 Aérostation Militaire. — Le Dirigeable „Patrie.“ Construit par M. Lebandy sur les Plans et sous la Direction d. M. Julliot, ingénieur Le Lechez-Tout.)

(Písmo dosiaľ ťažké a má niekoľko nedopatrení: rychlejsie stratí, skutočne.)

R58

9. VIII. 1907 Meudon.

Madame Alb. Štefánik Košariská N. H.

Drahí rodičovia. — Dnes večer odcestujem do Chamonix. Umiestnený budem vo zvláštnom vagonu I. triedy, takže nebudem presedať. Som zoslábly, ale cítim sa dobre. Štefana berem so sebou. Od posledného dopisu mojeho zkúmali ma znova lekári a konštatovali nový pokrok. Žiaľbohu, domov nemôžem až v jaseni. Bozkávam naších i Vás a som Váš milujúci Vás syn Milan.

Marinka mi písala, že je jej lepšie.

(3 Aérostation Militaire. — Le Dirigeabte „Patrie“ Dispositif du Gouvernail el de l’Empennage Stabilisateur Cruciforme.)

R59

26. IX. 1907 Chamonix Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. H.

Drahí rodičovia! Je mi značne lepšie; zostanem tu až do 8. okt. Pred týždňom poslal som Vám rekom. list. Marinka je zase v Prahe. Ruky Vám bozkám a som Váš syn Milan.

(J. J. 6680 Chamonix. Ascension périlleuse, Passage d’une Crevasse au Mont Blanc.)

R60

28. IX. 1907 Chamonix

Mr. Pavel Štefánik Košariská B. N. H.

Drahí rodičovia! Obdržal som apenkov rekom. dopis. Záležitosť p. Bunč. vybavím jakmile sa navrátim do Paríža. Tedy asi 10. okt. To je maličkosť. Nestarajte sa. Zdravie sa mi navracia. Dnes som už aj chodil asi 10 minút. Dostali ste moj rekom. list? Poslal som ho asi pred týždňom. Ruky Vám bozkáva Váš milujúci Vás syn Milan.

(Chamonix: L’Église et le Brévent.)

R61

4. X. 1907.

Madame Alb Štefánik Košariská B. N. H.

Milovaní rodičovia! Navrátil som sa do Meudonu a zostanem tu niekoľko týždňov. Mal som zvláštny salonný vagon prvej triedy, ktorý ma doviezol až do Paríža bez presedania. Cesta ma unavila o mnoho menej, než som si myslel. Cítim sa stále lepšie. Za posledné dopisy Vám ďakujem. Ruky Vám bozkávam a som Váš milujúci Vás syn Milan. Štefan je zdravý a veselý.

(Meudon: Le Gross country National L’arrivée)

H26

3. XII. 1907 Meudon — Paris.

Mr. le prof. Eugen Hajtš Spišské Vlachy Hongrie

Moji drahí! Za niekoľko dní odcestujem do Prahy, do Viedne a potom na Košariská. Pôvodne chcel som zabehnúť i do Spiša k Vám, ale nebude mi to možno, lebo som chorlavý. Chcem Vás videť, na každý pád videť, preto prosím Vás, abyste i so všetkými deťmi prišli k rodičom na vianočné sviatky. Všetky cestovné výlohy tam a nazpiatok nahradím Vám ja. Musíte to prijať odo mňa tým skôr, že to bude miesto daru k „Ježíšku“. Očakávam, Euženko a Olinka moja, že vrúcnemu prániu mojmu nebudete činiť prekážky a že rozhodne sa uvidíme na Štedrý večer. Doma sa zdržím asi 5 dní; potom musím do Paríža. Teším sa na tú chvílku oddychu a som presvedčený, že mi ju nezkazíte tým, žeby aj jedon z Vás chybel.

Tedy do videnia všetcia : Euženko, Olinka, 3 deturence a Imriško. Marinka opustí Prahu v týchto dňoch, na Košariská ju odprevadí slečna Neumannová; bol bych rád, keď by ste ju zastihli u nás.

O mojich záležitostiach až ústne. Tak tedy opatrite si groše na cestu a hneď po obdržaní tohoto listu odtelegrafujte mi, abych bol úplne spokojný : „Štefánik Observatoire Meudon Paris Accepté Hajts.“

To jest, že Vás všetkých bude môcť naskore vybozkávať Váš milujúci Vás brat Milan.

(dopis)

R62

13. I. 1908 Paris

Mr. Pavel Štefánik, Košariská B. N. Hongrie

Milovaní rodičovia! Som v Paríži, ale tak zavalený prácou, že len s ťažkosťou dýcham. O mojich zaležitostiach neviem ešte nič určitého. Bývam 6 rue Leclere.

List zajtra. Bozkáva Vás Váš syn Milan.

(Paris. Au jardin des Plantes. Fors aux Ours.)

R63

14. III. 1908 Nice

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. Hongrie

Drahí rodičovia! V Nice som sa zdržal o mnoho menej než som myslel. Záležitosti som si tu usporiadal k mojmu uspokojeniu. O chvílu odjachám do Paríža. Opúšťam nerád toto rozkošné pobrežie zatopené lúčami slnka a ozdobené kvietim a palmami. Poslal som Marinke košík pomarančov. Objímam Vás a som Váš Milan. Som zdravý.

(257 Nice Promenade du Château — Une alleé de palmiers.)

R64

18. IV. 1908 Palermo

Pan Pavel Štefánik Košariská, p. Nitra Brezová Ungheria

Drahučkí! Cítim sa dobre. Včera som bol pozvaný na svačinu do tejto villy. Milan.

(Palermo: Villa Tasca Bettaglio.)

R65

3. VII. 1908 Chamonix

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. Hongrie

Milovaní rodičovia. Som v tuhej práci. O týždeň vystúpim na Mont Blanc, nuž som zamestnaný od rana do noci rôznymi prípravami. Prv než vystúpim, pošlem Vám list. Bývam v hotel Belveder a mám rozkošný výhľad na celú dolinu, jako to vidíte na tejto karte. Som úplne zdravý. Bozkám Vás a našich a som Váš milujúci Vás syn Milan.

(Chamonix et le Mont Blanc.)

(Na obrázku na pravom boku je vpísané: „Toto je moja izba s balkonom.“)

R66

10. VII. (Chamonix pošt. peč.)

Madame Alb. Štefánik Košariská N. H.

Milovaní rodičovia. Vystupujem na Mont Blanc. Teraz kráčam po levej strane ľadovca v 3.000 m výške. Som zdravý. Možno, že nebudete mať zpráv o mne asi 15 dní. Jakmile sa navrátim, odtelegrafujem Vám. S Bohom, moji milovaní rodičovia. Bozkám Vás i sestričky a bratov. Váš Milan.

(Chamonix Glacier des Bossons.)

R67

20. VII. 1908 Chamonix

Madame Alb. Štefánik Košariská N. B. Hongrie

Drahý apenko, mamulenko!

Musím vyhotoviť zprávu o mojej expedícii, to mi zabere nejaký deň. Chcem však aspoň potvrdiť zaslaný Vám telegram, že som totiž unavený, ale úplne zdravý. Zažil som znovu mnoho dobrodružstiev; napíšem Vám o všetkom. Bozkávam Vás i našu rodinku. Váš milujúci Vás syn Milan.

(Chamonix et le Mont Blanc, údolie 1050 m.)

R68

6. VIII. 1908 Chamonix

Madame Alb. Štefánik Košariská N. B. Hongrie

Milunkí rodičovia! Som velice znepokojený, že nemám od Vás žiadnych zpráv. Minulý týždne a ja som dostal len jednu karietku od apenka. Nedávno poslal som Vám dlhý rekomandovaný list. Pripravujem sa znova na Mont Blanc, dúfam, že asi o dva týždne počasie bude priaznivé. Mal som príjemné návštevy: Newcomb (admirál flotty Spojených štátov a veľký učenec) vyhľadal ma v Chamonix. Taktiež pani Hillová (žena velevyslanca Hilla v Berlíne, čo mal tú historiu s Vilhelmom a Roosweltom). Som úplne zdravý. Vstávam o 4. h. ráno a konám prípravné pokusy takmer obden vo výškach 2.000 — 3.000 m. Bozkám Vás všetkých a prosím o lístoček. Váš milujúci Vás syn Milan.

(Chamonix et le Mont Blanc.)

M14

18. VIII. 1908 Chamonix

Mademoisele Marienka Štefániková Košariská B. N. H.

Milovaná sestrička moja! Dúfam, že pozajtra budem mocť isť na Mont Blanc prv však chcem sa Ti poďakovať čo najvrúcnejšie za Tvoj milý dopis. Tak dobre mi je, keď čítam slova lásky; povzbudzujú ma ony. I rodičom našim budem písať ešte pred výpravou. Obejmi ich i ostatných našich za mňa a ver, že som Tvoj úprimný brat Milan.

(Chamonix et Mont Blanc.)

R69

26. VIII. 1908 Mont Blanc

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. H.

Milovaní rodičovia, som na vrcholu. Zdravie moje je výtečné. Zostanem tu asi do 2. — 3. sept. možno, že dlhšiu dobu. Píšem pri 25° zime. Poslal som Vám rekom. list s prílohou pre Lacenka. Bozkávajte všetkých našich a vzpomeňte si na Vašeho milujúceho Vás syna Milana.

(Sommet du Mont Blanc [alt. 4810 m] et Observatoire Jannsen.)

R70

1. IX. 1908 Chamonix

Mr. Pavel Štefánik Košariská B. N. H.

Milunkí rodičovia. Práve som sa navrátil z Mont Blancu. Som zdravý. Podrobnosti opíšem zajtra. V Chamonix zostanem ešte mesiac. Bozkám Vás a som Váš milujúci Vás syn Milan.

(Sommet du Mont Blanc 4810. Les Bosses et l’Observatoire Vallot 4362.)

R71

4. IX. 1908 Geneve

Madame Alb. Štefánik Košariská B. N. H.

Milunkí rodičovia! Je to veliký rozdiel: predvčerom bol som na Mt Blancu a dnes u rozkošného jazera. Nachádzam sa totiž v Ženeve, ale ešte dnes vrátim sa do Chamonix. Som zdravý. Napíšem Vám z Chamonix. Bozkám Vás všetkých a som Váš syn Milan.

(8805 Genéve — Ile J. J. Rousseau et Pont du Mont Blanc.)

H27

28. IX. 1908 Oxford

Mr. Eugen Hajtš Spišské Vlachy H.

Z medzinárodného sjazdu astronomov vrúc pozdrav od Milana.

(Oxford: Corpus Christi College.)

M15

8. XII. 1908 Mělník

Slečna Marinka Štefániková Košariská Uhry.

S ľútosťou opúšťam už našich priateľov. Budem písať rodičom zajtra list. Som zdravý. Tvoj Milan.

(So Semerádom uvidím sa až zajtra.)

R72

13. XII. 1908 Paris

Mr. a Ma. Štefánik Košariská B. N. H.

Milí rodičovia. Šťastlivo som sa dostal do Paríža. Z Prahy som Vám poslal list. Bozkám Vás i s Marienkou. Váš syn Milan.

(Paris-Tombeau de Napoleon l-er.)

H28

17. II. 1909 Paris (6 rue Leclere)

Madame Olga Hajtš Spišské Vlachy Hongrie

Drahá milovaná Olinečka, jak rád bych bol pri Tebe a Ťa potešoval v Tvojom kríži a zatým nemôžem Ti ani poriadne odpísať. Práve prežívam ťažkú dobu, pripravujem dôležitý experiment a zároveň musím sa starať o chlebíček. Som rád, že si konečne na klinike. Uvidíš, jaká budeš šťastná, keď sa navrátiš vyliečená. Len si dávaj dobrý pozor. Moja drahá sestrička! Milujem Ťa i Tvojich a ťažko to nesiem, že žiť musím ďaleko od Vás. Píš mi, keď budeš môcť. Objímam Ťa vrúcne a som Tvoj oddaný brat Milan. Pripojujem 10 K. Prijmi ich vďačne, Olinečka, pre drobné potreby.

(Písmo veľmi ťažké; dátum aj ulica pripísaná ľahším ťahom. List rekom.)

L1

10. IV. 1909 Alger

Mr. Ladislav Štefánik Pozsony Jog Akademia H.

(Pretože dlel na sviatkoch, preškrtnuté Pozsony a poslané: Kosariszká up. Brezová.)

Drahý Lacenko, cestujem do Sahary — už som v Afrike — v Algeru. Neviem, kedy sa navrátim — snáď o dva mesiace. Písal som Žigovi[10] do Bél Mátyáš utcza 1513; je to dobrá adressa. Bozkáva Ťa a som Tvoj milujúci Ťa brat Milan.

(16. Alger — Un coin de la Casboh.)

R73

Veľký Piatok 1909 Alger (Grand Hôtel de l’oasie 9. avr. 1909) H.

Mr. Ma. Štefánik Kosariska Brezová, Nyitra, Hongrie

Milovaní rodičovia, hneď po mojom príchode do Algeru poslal som Vám telegraficky blahopranie k sviatkom. Opakujem ho tým najvrúcnejším zpôsobom. Cez more sme sa dostali za strašlivej búrky. Snad bol som jediný cestovateľ, ktorý neochorel. Bolo to veľkolepé. Strávil som vyše dvoch hodín na palube. Dnes som navštívil guvernéra Algerie; Sľúbil, že mi bude nápomocný. Píšte mi nie do Biskry ale do Laghouat Algerie de Sud. Som zdravý. Objímam Vás a bozkávam. Váš syn Milan.

(Alger — Vue générale prise de la Casboh.)

H29

Veľký Piatok 1909 Alger

Mr. Eugen Hajtš Szepes Olaszi Hongrie

Moji drahí, cestujem do ďalekých krajov do Sahary. Viem, že budete prekvapení a snáď aj prestrašení avšak či je to prvý nebezpečný môj podnik? Buďte zdraví a šťastní. Objímam Vás tisíckrát a som Váš milujúci Vás Milan. Pozdravujte našu rodinku v Szepeš Olaszi aj tie milé slečny na pošte. Nezabudnite ani doktora.

(Scenes et Types — Vue a l’oued Bayet.)

M16

21. IV. 1909 Langhouat[11]

Mademoisele Marienka Štefánik Košariská Brezová Hongrie

Drahá sestrička, predvčerom som písal rodičom list; iste si to čítala. Jako vidíš i tu sú pohľadnice, tedy nie som na konci sveta. Som zdravý, zajtra idem na návštevu k jednomu arabskému svatému — manabut — t. j. arabsky arcibiskup. Do Ghardai odcestujem asi o týždeň. Bozkáva Ťa a našich dobrých rodičov a som Tvoj uprimne nežne Ťa milujúci brat Milan.

23 Langhouat — Place du Chameau.)

R74

23. V. 1909 Constantin

Mr. Ma Štefánik Košariská B. H.

Milovaní rodičovia, dostali ste moj telegram z Algeru? Oznamoval som Vám v ňom, že som šťastlivo navrátil z pustatín do kraju civilisovanejšieho. Teraz som v Constantinu; cestujem do Tunisu. Som zdravý. Zažil som premnoho dobrodružsliev. Vedecké pokusy sa zdarily. Píšte mi do Ríma Poste Restante, budem tam okolo 3. júna. Zdržím sa v Sicilii iba deň — dva, taktiež v Neapoli. Vše to už znám. Nemám času, musím sa ponáhľať do Paríža. Dúfam, že prídem na Košariská v júli. Vrúcne Vás bozkávam i s Marinečkou a som Váš syn Mi(lan).

(6. Constantine: Vue générale prise de Mousourat.)

H30

25. V. 1909 Carthago

Mr. Eugen Hajtš Spišské Vlachy Hongrie

Mojmu drahému Euženkovi, Olinečke a deťom tisíc hubičiek posiela M.

(215 Carthago L’Amphitheâtre.)

R75

26. V. 1909 Carthago

Mr. Ma Štefánik Košariská, Brezová Nyitra H.

Milovaní rodičovia, prechádzam sa po rozvalinách Karthaga. — Moja missia vedecká je ukončená — pozajtra odcestujem do Sicilie a potom cez Neapol — Rím — do Paríža. Som zdravý, ale dosť ustatý. Dúfam, že sa naskore octnem doma medzi Vámi, milovaní rodičovia. Bozkám Vás vrúcne. Váš Milan.

(100 Carthago — Nécropole Punique.)

M17

26. V. 1909 Carthago

Mademoisele Marienka Štefániková Košariská Brezová H.

Drahej sestričke Marienke Milan.

(157 Carthago. Ruines d’un ville Romain.)

R76

28. V. 1909 Kairouan

Mr. a Ma. Štefánik Košariská Brezová H.

Milovaní rodičovia, jako ste sa iste dočítali, od nejakej doby prestaly chodiť lode (je stávka — štrajk). Musím počkať do nedele. Zašiel som do Kairuanu svätého mesta Mohamedánov. Zajtra sa vrátim do Tunisu. Som zdravý. Bozkávam Vás všetkých vrúcne Váš Milan.

(14 Kairouan. La grande Place, prise des Remparts.)

H31

28. V. 1909 Kairouan

Mr. et. Mad. Hajtš Szepes Olaszi Hongrie

Som, drahý Euženko a Olinečka, vo svätom meste Kairuanu — to znamená, že sa určite dostanem do raja mohamedánov. Hubičku Vám a deťom. Milan.

(6. Kairouan. Vue dans la Grand’ Rue.)

R77

1. VI. 1909 Valletta-Malta

Mr. Ma Štefánik Košariská, Brezová Hongrie

Drahí rodičovia, cestujem cez Maltu do Sicilie. Som zdravý. More je krásne. Všetkých bozkáva Váš Milan.

(Malto viero of citta Vittoriosa.)

R78

5. VI. 1909 Roma (pečiatka pošt. 6. VI.)

Mr. Ma Štefánik Košariská, Brezová Hunghereia

Milovaní rodičovia, prijachal som do Ríma tu — k nekonečnej radosti mojej našiel mamulenkin a Lacenkov dopis. Žialim spolu s Vámi nad odchodom našeho drahého strýka Fajnora; — píšem list tetičke Milke do Senice. Som zdravý. O deň — o dva budem už vo Francúzsku. Čaká ma tam mnoho práce. Teším sa, že ste zdraví aj ostatní naši. Bozkávam a objímam všetkých, menovite Vás, milovaní rodičovia. Váš Milan.

Domov — žiaľbohu — nemôžem pred koncom júla.

(Roma-Foro Romano e Campidoglio.)

R79

1. VII. 1909 Paris

Mr. Ma Štefánik Košariská, Brezová, H.

Milovaní rodičovia, dúfal som už do poslednej chvílky, že budem môcť ísť domov pred počiatkom júla. Rôzne okolnosti mi prekazily uskutočnenie tohoto plánu, na ktorý som sa tak tešil. Uvidím Vás v auguste, ale určite. Rozhodne chcem stráviť kus leta doma. Mám mnoho premnoho práce a starostí. Tlumočte moje blahopranie sesterničke Markovičovej a odovzdajte jej tú maličkú láhvičku s voňavkou, ktorú som si priviezol z Tunisu (láhvičku som kúpil v Paríži). Posielam ju súčasne rekom. — Vyšla nová kniha o astronomii; je tu reč i o mne — sdelujem Vám to, lebo viem, že to bude zajímať Vás i babičenku. Bozkávam Vás vrúcne a objímam. Váš milujúci Vás syn Milan.

(333 Paris Le Boulevard des Italiens.)

Babičenka 2

4. VIII. 1909 Paris

Mme Zuzanna Jurenka de Hosszú, s dopismi vel. p. Štefánika Košariská p. Brezová Nyitra v. m. Hongrie.

Vrelé blahopranie mojej drahej babičenke vnuk Milan. Prijdem na Košariská asi o týždeň.

(Fotografia: Výstup na horské končiare; pravdepod. spoločnosť Štefánikova.)

R80

28. VIII. 1909 Geneve

Mr. a Ma Štefánik Košariská Brezová H.

Milovaní rodičovia, jak je dobre tým, čo môžu tu vysedávať. Ja musím od rana do večera pracovať. Zajtra konečne odcestujem do Chamonix. — Ponevádž som nedostal žiadnú zprávu, myslím, že dr. Šrob. šťastlivo to vybavil. Jak mi bolo dobre medzi Vami! Bozkáva Vás a objímam. Váš Milan.

(J. J. 5719 Geneve, vue prise de la Jetée.)

R81

6. IX. 1909 Paris

Madame Alb. Štefánik Košariská Brezová Hongrie

Drahí rodičovia, už som znova v Paríži. Som hodne unavený a znechutený. Na Mt. Blanc predbežne už nepôjdem. Zdá sa mi, ako bych ztratil kus života. — Lístok tento zobrazuje Janssenovú expedíciu. — Bozkávam Vás vrúcne i našich a som Váš syn Milan.

(Ascension au Mt Blanc par Mr. Janssen No 69 A Photo-Edit. Aug. conttet Chamonix.)

(Výprava prechádza hlbokú priepasť v ľadovci; rozdelená je na 2 časti. Prešlo 8 osôb, na improvisovanom môstku sedí osoba, k prechodu sa chystá ešte 6 osôb. Obidve časti spojené sú povrazmi.)

R82

6. X. 1909 (Paris —)

Mr. Mme Štefánik Košariská p. Brezová Nyitra Hongrie.

Drahí rodičovia, nestarajte sa, všetko je dobre. Odpíšem Vám určite zajtra. Ruky Vám bozkávam a ďakujem za Vaše listy. Váš syn Milan.

(147 Paris Panorama de la Cité: (Notre Dame, Seina mosty.)

H32

2. IX. 1909 Paris

6 rue Leclere Paris XIV.

Mr. Eugen Hajts Szepes Olaszi H.

Moji drahí, dnes som dostal Váš rekomand. list, okamžite robím poriadky. Odpíšem hned viacej listovne. Buďte pokojní. Bozkávam Vás všetkých, vy drahé bytosti — Váš Milan. (Pripísané: Hrob Napoleona I.)

(265. Paris Les Invalides C. M. Tombeau de Napoléon ler.)

R83

(8?) XII. 1909 Paris

Mr. et Ma Štefánik Košariská p. Brezová H.

Drahí rodičovia, musím odložiť písanie dopisu až na zajtrek, lebo som nútený teraz ísť do Meudonu. Všetko je normalné. Bozkávam Vás a som Váš syn Milan.

(199 Paris-Place des Vosges-Maison ou naquit Viktor Hugo.)

(Štefánik pripísal pred meno „Viktor Hugo“ slovenský preklad: „Dom, kde sa narodil“.)

R84

22. XII. 1909 Paris

Moji drahí, Euženko, Olinko, Marinečko, detičky… !

Píšem Vám všetkým spoločne: Šťastlivé sviatky, šťastlivý Nový rok! Ja musím zostať v Paríži, pripravujem sa na ďalekú cestu, prv však Vás navštívim. Pred sviatkami mám veľké povinnosti spoločenské; dostávam gratulácie a musím odpovedať. Robí to asi 500 — 600 kariet behom dvoch týždňov. Som trochu chorľavý. Milujem Vás z duše. Váš Milan. Marinečka, nestaraj sa. Do Prahy pôjdeš, ale až z jara. Teraz je tam v nemocnici zlý vzduch. So Semerádom som vo spojení. On Ti oznámi aj mne, keď bude príhodná doba. Buďte všetcia veselí a šťastliví.

(Dopis.)

H33

1. V. 1910 Papeete

Mr. a Ma Eugen Hajtš Szepes Olaszi Hongrie Ungarn Europe.

Moji drahí, práve som sa šťastlivo dostal na ostrov Tahiti. Loď sa vracia nazpät do San Francisca. O mesiac zase príde a potom odnese dlhší list pre Vás. Som zdravý. Píšte: Štefánik, astronome, Papeete, Tahiti, Océanie, via San Francisco.

(Tahiti-Chasseurs indigenes suivant la piste d’un Porc samage.)

R85

31. XII. 1911. Wien

Mr. Ma Štefánik Košariská, p. Berezó, Hongrie, Ungarn.

Drahí rodičovia, ťažko som sa s Vámi lúčil včera. Bol som zronený na duchu i na tele. — V Trnave som sa stavil u Berencsych a o pol 7 pokračoval s rychlikom do Viedne kam som sa dostal o štvrť na 10. Bolesti v ramene sú menšie. Aj som spal. Dnes rano o 9 cestujem do Melníka. Bozkávam Vás milovaní, dobrí rodičovia aj s Marienkou, Mirenkom, babičenkou. Váš syn Milan. Pozdravujte babku.

(Hotel Hammerand, VIII. Floriangasse 8.)

R86

1. I. 1912. Melník

Mr. et Mme Štefánik Košariská Berezó Ungarn.

Drahí rodičovia, už druhý deň som v Melníku, kde ma čakalo priateľské prijatie. Odcestujem pravdepodobne dnes do Prahy. Rheumatické bolesti zmizely, žalúdok je obstojný. Šťastlivý Nový rok! Bozkáva Vás Váš syn Milan.

(Obrázok: Kočičky vo škole — milý, žartovný.)

R87

4. 1. 1912 Praha

Mr. Mme Štefánik Košariská p. Berezó, Nyitra v. m. Hongrie, Ungarn.

Drahí rodičovia, vykonal som si skoro všetko tu v Prahe; zajtra cestujem do Ženevy. Cítim sa dost dobre. Váš syn Milan.

(Praha: J. Spáčil: Starý židovský hřbitov.)

R88

10. I. 1912 Geneve

Mr. Mme Štefánik Košariská, p. Berezó Nyitra Hongrie.

Drahí rodičovia, až teraz som si vybavil všetko. Zajtra už cestujem do Paríža. Zdravotný stav moj sa lepší. V Prahe som bol podrobený dlhému a veľmi svedomitému pozorovaniu. Výsledok potvrdzuje parížskych doktorov. To je veľmi dôležité. Operovať sa predbežne nedám — je to vraj pochybnej ceny, avšak musím si dávať lepší pozor. Pokoj a dietna strava, to je moj liek. Bozkávam Vás vrúcne a som Vás milujúci Váš syn Milan.

(Geneve et le Mont Blanc. — Souvenir Métropole Palace G.)

H34

I. 1912 Paris

Mr. Mme Hajtš Szepes Olaszi Hongrie.

Vrúcné blahopranie Vám posiela, moji drahí, k Novému roku s láskou nekonečnou na Vás vzpomína Milan.

(Navštívenka malého formátu — 6. rue Leclere)

R89

28. II. 1912 Meudon

Mr. Mme Štefánik Košariská p. Berezó, Hongrie.

Drahí rodičovia, som znova zdravší. Horúčka zmizela. Chodím — pracujem jako predtým. Vrúcne Vás všetkých bozkáva Váš syn Milan.

(Foret de Meudon — Ancien Château de Villebon, Rendezvous de chasse de Louis XIV.)

R90

4. IV. 1912 Paris

Mr. Mme Štefánik Košariská p. Berezó, N. Hongrie.

Drahí rodičovia, v pondelok alebo v utorok dostanete dopis. S touto karietkou sa Vám len prihlasujem, lebo nechcem sa opozdiť s mojím blahopraním k sviatkom. Bôh Vás žehnaj všetkých. — Zdravotný moj stav je uspokojujúci. Vrúcne Vás i Marienku a babičenku bozkáva Váš syn Milan.

(41. Meudon — Le Parc. Les Petites Coupoles de l’Observatoire.)

(Hore adressa: Exp. Štefánik 6 rue Leclere Paris XIV.)

R91

Veľká noc 1912.

Drahí rodičovia,

v tom chaosu životném ani len nepozorujeme jak deň za dňom mizí a roky pribývajú. Z času na čas významnejšia dajaká údalosť zaburcuje s nami a s naším svedomím, avšak zvyk, otupujúca šablona skoro na to víťazí a rozvlnená hruď naša pozvolna sa utíši. V týchto chvíľach, keď kresťanský svet vzpomína s pietou na veľké údalosti odehravšie sa pred XX stoletmi, pocitujem znova, jak často hreším proti životu a proti subtilnnému zákonu, ktorý je — mal by byť jedinou normou našeho konania. Ach prečo nežijeme vždy logicky: s dušou skromnou, ale nie otrockou, so srdcom šlachetným, bez známek slabosti, s myslou bádajúcou bez ukvapenia a precenovania jej schopností! Zatým čo nepatrná čiastka ľudí blúzní v horúčke prepiatého optimismu, druhá prevažná väčšina vzdychá a oddáva sa neplodnému horekovaniu (pessimismu). Život je vraj ťažký, život je vraj krátky! Ano, ale koľko je tých okamžikov v našom jestvovaniu, ktoré oprávnene môhli by sme nazvať životom, nakoľko život znamená „uvedomelé úsilie po rozvoji telesných a duševných našich ústrojov a schopností za účelom ich uplatnenia pre obecné — všeobecné dobro a ušľachtilú zdravú krásu. Nehovoríme, Mimo sú poklesky, ktorým sa neubráni žiadon ľudský tvor.

R92

27. VIII. 1912. Lisboa (Lisabon)

Mr. Ma Štefánik Košariská p. Berezó, N. v. m. Hongrie.

Drahí rodičovia. Šťastlivo sme sa dostali do Lisabonu; odpoludnia idem ďalej, o týždeň budeme v Senegalsku — v Dakaru. Súčasne Vám posielam list. — Váš milujúci Vás syn Milan. Všetkých našich bozkávam.

(No 87 M. T Lisboa, Vista da Graça.)

H35

(27?) VIII. 1912

Mr. Eugen Hajtš Spišské Vlachy Hongrie.

Drahý Euženko, milovaná Olinka a detičky; tak som utrápený, ubolený! Vyrozprávam Vám to na jeseň (koncom novembra) až sa navrátim. Teraz cestujem do Brazilie, kde budem pozorovať zatmenie slnka. Menovaný som šéfom tejto vedeckej výpravy. Napíšte mi: „Štefánik, Observatoire Rio de Janeiro, Brazil.“

Rád bych Vás videl a Vás vyobjímal. Váš milujúci Vás Milan.

(W. 7. M. F. Lisboa — Vista da Graça.)

R93

10. IX. 1912 Rio de Janeiro

Mr. et Mme Pavel Štefánik Kosarisko, Berezó N. Hongrie Europe

Drahí rodičovia, práve sme zastali v krásnom prístavu Rio de Janeiro. Mám velkú prácu a starost s mojimi bednami, ktoré vážia mnoho tisíc kg. Vítajú ma tu officialne. Odpíšem Vám ešte dnes. Bozkáva Vás Váš syn Milan.

(Rio de Janeiro: Vista tirado do cume do Corcorado.)

(Utešený obrázok prístavu a četných drobných skalistých ostrovov pred prístavom.)

H36

1912. Rio de Janeiro

Mr. Eugen Hajtš Szepes Olaszi Hongrie Europe

Moji drahí vraciam sa do Europy, naskore Vás navštívim. Som dost zdravý. Bozkávam Vás vrúcne Váš Milan.

(6 Aveni da Central — Rio de Janeiro.)

H37

Vianoce 1912 Košariská

Drahá Olinečko, Euženko a detičky!

Jak mi je smutno. Mal som v úmyslu navštíviť Vás, vy dobré duše, lebo Vás ľúbim úprimne, hlboko, lebo s úctou sa dívam, jako sa vy boríte životom v stiesnených pomeroch, ale energicky, bez reptania. Chcel som Vás ďalej navštíviť aj z egoistických dôvodov: nikde totiž nenašiel som taký prameň vrúcnosti jako u Vás. A mám toho za potreby. Sám sa tlčem životom, a jakým životom. Zdá sa mi dakedy, že Vy s jemnou šľachetnou Vašou dušou cítite moj osud a to mi uľavuje horkosť. Ľúbim Vás, mojí drahí, jako len priame bratské srdce môže ľúbiť. Nepochybujte o tom nikdy.

Neprídem k Vám — nemôžem. Bolo treba Lackovi — Mirkovi a našemu utrapenému apenkovi. Nemajte mi to za zlé. Nejdem prirodzene ani do Ercsi, ani do Pálanky, ale priamo do Paríža. Odtiaľ Vám odpíšem.

S Bohom Olinečko, Euženko, žite v láske, lebo v nej najdete radosť i silu. Ja verím vo Vašu budúcnosť, lebo jedon i druhý, keď aj chybíte občas — je to len poblúdenie. V podstate ste oba šľachetné, čestné, dobré duše a jedon druhému jako predurčené. Buďte shovievaví k sebe a milujte sa. Ach prečo tie krásne hesla lásky nevyplnujú svet! Tak je mi smutno v tom živote. Bozkávejte detičky a kupte im nejaké cukríky miesto ujka Milana (Prikladám 20 K) Objímam Vás, šťastlivý Nový rok Vám praje Váš oddaný a úprimný brat Milan.

Lacko so ženou strávili sviatky doma, dnes idú na Myjavu. Je to dobrý stvor ta Ilonka.

R94

I. 1913(?) Paris.

Mr. Mme Štefánik Košariská Berezó, N. Hongrie

Drahí rodičovia.

Som v Paríži cítim sa dobre vzdor tomu že ma tu očakávala veliká práca(:)odpíšem Vám naskore, myslím že Vás poteším s rôznymi zprávami. Vrúcne Vás bozkáva Váš syn Milan.

(674 Paris: Ile St Lous — Le Qaui d’Orléans et Notre Dame.)

H38

15. IV. 1913 Košariská

Olga Hajtšová Szepes Olaszi.

Drahá naša Olinka: Apenko je lepšie. Nebezpečenstvo ešte neprešlo, ale pri dobrej opatere, akú má, sú oprávnené nádeje na vyzdravenie. Teda v tomto ohľade môžeš sa upokojiť. A ak by aj čo bolo, mama Ti oznámi. My sa rozchádzame. Včera odišiel Imro a Ludka, dnes Palko a ja. Starostí, trápenia mnoho, no Božia pomoc pri nás. Majte sa dobre. Objímame Vás všetkých, Igor, Mama.

Milá Olinečko moja, chcel som prísť, ale musím, musím okamžite do Paríža. V máji prijdem, určite sa uvidíme. Tvoj Milan.

Milanko Ti posiela zásielku. Ja tuná ostanem s Ilonkou a budem sa ku zkúškam chystať. Obšírnejšie, Pá, bozkám Vás všetkých Ladislav, Ilonka.

Vrelo Ťa ľúba Marinka.

H39

6. V. 1913. Paris.

Ma Olga Hajtš Szepes Olaszi Hongrie.

Drahá Olinečka, ešte vždy som chorľavý, ale predsa cítim sa už lepšie. Škoda, že som nemohol zostať u Vás. Dávno mi tak nebolo ľahko na duši, jako behom tých niekoľko hodín, čo som strávil u Teba! A čo Euženko? Chudáčik, len keďby sa čo najskor vyliečil. Pre to dievča (neviem jako sa volá) našiel som ideálne miesto. Moji priatelia, Češi, sú ochotní ju k sebe privinúť. Pani Šimonová Ti súčasne píše. To dievča môže byť šťastné! — Nech ju dakto doprovodí do Viedna na západné nádražie. Vlak rychlík opúšťa Vieden večer (myslím o 8 h 40 m.) Sú vozy, ktoré idú priamo až do Paríža. Dorazí sem na gare de l’Este (východné nádražie) na druhý deň večer o 9 h 20 min. asi. Budem ju čakať. Keďby sme sa nesišli (čo sa ale nemôže stať) nech si sadne do fiakra a odovzdá kočišovi priloženú kartu. Moja domovnica bude už informovaná. Pan Šimon je moj intímny priateľ. Je to umelec svetového mena a bezvadne moralný. Tiež očakávame, že sa dievča bude čestne chovať. Bozkávam Teba, Euženka, detičky Tvoj milujúci Ťa brat Milan. (Kedy mi pošleš fotografiu mojej budúcej?)

H40

14. IX. 1913 Los Angelos

Mr. Mme Hajtš Szepes Olaszi Hongrie Europe.

Moji drahí. Už som v Californii a o dva dny odplavam do Tahiti. Píšte mi po obdržaní tejto karôtky „Palace Hôtel San Francisco, Call.“ Kam sa navrátim počiatkom novembra. Potom pôjdem do Mexika, Panamy, Equadoru… opäť budem v Europe vo februári. Vrúcne Vás i detičky bozkáva Váš milujúci Vás Milan.

(San Gabriel Mission, near Los Angelos, Call.)

H41

16. XI. 1913 Panamský Kanal

Mr. Ma Majtš Spišské Vlachy, Hongrie, Europe.

Moji drahí, prešiel som Panamskou užinou a sadám na loď, ktorá ma preplaví do Quayaquilu. Je to nová vedecká cesta, ktorú konám. Avšak nemám zdravia. No dúfam, že to prekonám. Vrúcne Vás bozkávam i detičky a som Váš Milan. Píšte: Quito, république Equator (aux bons soins du Monsieur le Ministre de France) Amerique du Sud.

Obraz — víla)

H42

8. I. 1914 Quayaquil

Mr. Ma Hajtš Szepes Olaszi, Hongrie Europe.

Moji drahí, vraciam sa s cesty po republike Equadoru. Som vysilený — musím si trocha odpočinúť. Vedecký výsledok je veľmi uspokojivý. Tvoj list — Olinečko som čítal s dušou dojatou. Píš mi častejšie — do Paríža. Rád bych prišiel v lete podívať sa na Vás a na Tú moju budúcu. Ale musí mať aspoň tisícu čiast toho srdiečka ako Ty, drahá sestrička moja. Bozkávam Vás oboch a detičky. Pozdravte priateľov. Váš Milan.

(Los Serac en le glaciar de „Los Crespos“, lad W. del Antisana.)

H43

21. III. 1914 Angers.

Ma. Olga Hajts Szepes Olaszi Hongrie.

Drahá Olinečka len pár slov, lebo som nesmierne slabý. Operácia bola ukrutná, zdálo sa mi, že budem pomatený, vlasy mi hodne zbelely — ale prekonal som to a teraz už s určitosťou sa doktor vyjadril, že môj život je zachránený. Ovšem potrvá to, než nadobudnem aspoň trocha síl. Tuná v nemocnici ostanem ešte pár týždňov. Mám výtečnú opatrovnicu — mníšku, ktorá ma neopúšťa vo dne v noci. Tvoje úprimné sesterské slová sú balzamom na rozbolenú moju dušu. Píš sestrička milovaná.

Bozkávam Ťa a objímam i Tvojich Milan.

(dopis)

H44

2. IV. 1914 Angers

Ma. Olga Hajtš Szepes Olaszi H.

Olinečka moja drahá, cítim sa lepšie, len stravovanie mi ide veľmi ťažko. Prísne mám zakázanú každú námahu. Zostanem tu ešte asi 3 týždne. Bozkávam Ťa a Tvojich a som vrúcne Ťa milujúci brat Milan. Pozdravuj známych, menovite pana doktora.

(Angers — Etablissement Saint Martin la Foret. Intérieur de la Salle d’opération.)

H45

12. IV. 1914 Angers

Ma. Olga Hajtš Szepes Olaszi, H.

Drahá Olinečko,

ešte vždy som na klinike, ale už nemám žiadne boľasti. Kedy-tedy vstanem a prechádzam sa po zahrade, spím obstojne, aj počínam jesť. Lenže som slabý jako pavučina: potrvá to než sa zotavím. Ba ani neviem, jako som to všetko prekonal. Predvčerom prišiel sem jedon venkovan, zámožný, mladý, silný statkár. Previedli na ňom podobnú operáciu a — dnes rano už je mrtvý. Nikto by nebol myslel, že ja vyváznem. Buďme tedy trpezliví, jestli konvalescencia len pomaly napreduje. Prirodzeno už u mňa nenastane žiadna komplikácia. Teraz bych len potreboval dobrý vzduch, jednoduchú čistú stravu a kus lásky a pokoja. Avšak jakmile opustím Angers, znovu musím do Paríža, kde ma čaká ťažký život. No snáď to len „vydužíme“. Z domu mi píšu o sťahovačke. Je to rozumné s každého ohľadu. Urobil som čo sa dalo; myslím, že sa mi podarilo (ešte neviem) vyprostredkovať im 800 K. Tvoje listy sú mi, jako vysileným kvietkam čerstvá rosa. Zachovaj si vždy, Olinečka, sviežost a krásu Tvojej duše a nebudeš sa cítiť nikdy nešťastnou, zvlášte v krúžku Tvojich detureniec a zmyslíš-li si, že z diaľky mnohí Ťa vzpomínajú s láskou a obdivom, menovite Tvoj úprimný brat Milan. Bozkávam Eužena a detičky. Pozdravujem priateľov, aj tú moju „budúcu“ ktorú si mi slúbila. Ale už by ma ani nechcela, som starý.

(dopis.)

H46

21. IV. 1914 Angers

Ma. Olga Hajtš, Szepes Olaszi H.

Sestričko milovaná, už je tomu skoro mesiac, čo si mi nepísala. Snáď len nie si nezdravá, alebo niekdo z Tvojich? Ja som ešte slabý ako pavučina, ale už opustím kliniku koncom týždňa. Adressuj do Paríža (la rue Leclere) Vzpomínam neustále na Vás a tak rád bych prišiel k Vám, keďby mi to bolo možné! Vrúcne Ťa bozkávam aj Eugenka a detičky, Tvoj nežne Ťa milujúci brat Milan.

Pozdrav priateľov.

(328 Angers: Vue sur la Maine vers la Quai du Roie de Pologne et l’Evéché.)

(5. IV.) 1907. Praha.

Fr. Hromada, theolog, konvikt Jezuitov, Innsbruck.

Milý Pane, váš dopis ma zastihnul ešte v Prahe, avšak za dve hodiny odcestujem do Paríža (Observatoire de Meudon), nuž odpustíte, ak Vám dám iba stručnú odpoveď na Vaše otázky. Celú afféru som popísal v otvorenom dopise, ktorý uverejnily a s poznámkami (sympathickými) doplnily: Népszava, Ujság, Budapesti Napló. Podrobnosti majú ďalej dr. Ivanka v Trnave, Pavlů a redak. „Týžd.“ a hlavne Zigmundík v Pezinku. Odpovedajúc na Vaše otázky, poznamenávam: Szmrecsányi prihovoril sa k nám slovensky a vyzvedal sa, či sme z Prahy. Odpovedal mu Žiga Zigmundík tiež po slovensky, že sme Slováci. Na to prišli do nášho oddelenia ostatní poslanci a p. Szmrecsányi okamžite začal nadávať tým najoplzlejším spôsobom („nyomorúlt, kutyák, bitangok, alávaló gazemberek“ etc.) Jurigovi, Hodžovi, Skyčákovi a ostatnej slovenskej inteligencii — ovšem rozhovor — nadávky platily indirektne nám. Tu som p. Szmrecsányiho zdvorile upozornil, že rozumieme maďarsky, aby nás tedy nečinil mimovoľne svedkami intímnej rozmluvy. Tu začali všetci kričať, zakazovali nám rozprávať sa po slovensky, vyhrožovali päsťami, palicou, revolverom… Ja som konsekventne rozprával slovensky a fumigoval ich nadávky — to bola moja odpoveď vo vagóne, potom verejnosti im je môj otvorený podpísaný list. Jediného, urážlivého slova pohybu etc. nemôžu mi vytknúť. — Szmrecsányi et Comp. teraz pomáhajú si s vykrúcaním a lhaním. Moj program životný je príliš vážny a komplikovaný, než abych sa mohol s podobnými episodkami obširnejšie zapodievať. Ani Vy sa veľmi nepálte. Je to iba jedon prejav celkovej mravnej zvrhlosti, ktorá dnes dominuje v Uhrách vo všetkých odvetviach verejného a poloverejného života. Historia a zdravá logika ukazujú, že čo je zhnilé, nemá trvania. Toľko v rýchlosti. Ďakujem Vám, že ste sa na mňa rozpomenuli a želám Vám nie menej srdečne šťastia, pokoja vnútorného vo vašom živote, mnoho chladnokrvnosti, pevnosti a nádeje Váš Milan Štefánik.

Z korespondencie panej Ľud. Vrchlickej-Frídovej v Prahe:

8. I. 1905 Paris.

Vrele milovaná matinko

Rád bych každým listom rozžiehal iba plamienčok radostný a mal som oprávnenú obavu, že by sa mi to pod skľúčujúcimi dojmami nepoviedlo. Neboť s ťažkou hlavou a ešte ťažším srdcom zaklučoval som uplynulý rok. Na Štedrý večer bolo mi zvlášte krušno. Sychravé chladno zaľahlo na Paríž i na moju dušu. Bol som sám a cítil to v plnej miere. Abych trocha pozabudnul; pracoval som až do odpoludnia, ale keď sa začalo stmievat, tu pojal ma stesk. Myslel som, že nevydržím, že musím ta za hory za doly k mojemu krbu. Kúpil som malý smriečok, navešal naň cukríky, hračky, jablká a toľko sviec, koľko drahých bytostí zanechal som v diaľke. Keď zavznel hlas večerného zvonu, ožiaril mi iziebku moj skromný štedrovečerný stromek. Zôkol mňa stíchlo, len plamienky blkotali a srdcom zmietaly vzpomienky. Z Košarísk, kde potešoval som opustených mojich rodičov majúcich u seba iba jedinkú dcérušku, zaletel som k Vam, moji priatelia a z celého srdca prial Vám radosť Vašu uprostred shromaždených Vašich detí. Pak navštívil som ochranného môjho anjelička — pani Svobodovú, nakuknul som do pustej komôrky staručkého učiteľa pod Hradčanami… a privolal som Vám všetkým: „Buďte veselí, buďte šťastní moji drahí!“ I zdalo sa mi, že čujem ohlas a v duši roztála bolest. No potlačil som zúplna slzu, tok jej však bol mierny. Prestal som reptať. Osud uvalil síce značnú ťarchu na moje bedrá, ale obdaril ma tiež najväčším pokladom — úprimnými priateľmi. Ste mojou útechou, silou, ste jediným predmetom hlbokej mojej lásky a mojich myšlienok. Vždy jasnejšie cítim pravdivosť slov šľachetného Epikura: „Milovať je byť šťastným…“ Chcem, by láska moja sa krystalisovala, by všetky rany srdca sa zacelily a v duši sa mi uhostila nezlomná energie, s ňou oddanosť k osudu a mier. Pozvolna shasínaly sviečky až pokojom zastonala tma. Prešla noc, prešly sviatky, nastala už doba každodenného lopotenia. Roboty mám dosť, pracujem však s chuťou v nádeji, že pokrokmi svojimi spôsobím radosť Vám a ostatným mojim milým. Za dopisy, za roztomilý dárek Vám, matinko drahá, ruky bozkáva, detičky Vaše a pana profesora vrúcne pozdravuje a celému Vašemu domu trvalé požehnanie praje Váš poslušný syn a priateľ Milan.

3. II. 1905 Paris.

Vrele milovaná matinko!

… Život moj plný je ťažkého zápasu; nuž dovolte bych len vtedy pootvoril okienko mojej duše, keď ju ožiaruje teplý lúč klidu a radosti. S biedou svojou sa nikdy nedelím s mojimi rodiči a že Vy vedľa nich ste umiestnená v mojom srdci, to iste cítite… Energia moja vzrastá tým postupom, akým sa vyskytujú prekážky. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Vrele pozdravujem pana professora a Vaše detičky jako i Vás, milovaná matinko, snažne Vás prosím, nezapomínajte nikdy na Vašeho Milana.

2. V. 1905. Meudon.

Vrele milovaná matinko,

velice ma znepokojuje, že nedostávam od Vás zprávy. Snáď som i Vás nepohneval niečim. A či to nepriaznivo pôsobilo, že som sa nedávno telegraficky obrátil na pana professora? Verte mi bol som v hroznej biede a nevedel som už kudy kam. No po obdržaní peněz na 5. deň už som bol v stave požičanú summu nazpäť odoslať. (22. dubna dal som na poštu 320 zl. Prišly v poriadku?) Maminko drahá, nehnevajte sa a píšte mi. Situácia moja v Paríži bola už nesnesiteľná. Chorý som bol, bez groše som bol a nemal som veľké výhľady do budúcnosti. Tu odrazu vše sa zmenilo v moj prospech. Dnes už natoľko som uzdravený, že vládnem pracovať. Už to trvá celý týždeň, a sice viete kde? — V Meudonu na observatoiru Janssena. To som Vám bol písal, že som bol predstavený slavnému tomu hvezdárovi. Rozprával sa so mnou 3/4 hodiny a rozlúčil sa s podotknutím, abych ho o dva dny navštívil znova. Teraz už bol veľmi srdečný, prijal ma vo svojom súkromnom bytu, hovoril so mnou o najrôznejších thématoch a na konci tázal sa ma, zda chci pracovať pod jeho vedením. Zarosily sa mi oči a ja nevládal odpovedať, iba mlčky prijal som jeho nabídnutie. Starček priateľsky mi stisknul ruku a hneď ma predstavil astronomovi Millochauovi, s nímž som už aj začal konať študia astrofysikalné (analysujeme plyny z Vesúvu.) Väčšie šťastie ma nemohlo potkať. Dostal som sa k zakladateľovi astrofyziky, k mužovi rovnocennému velikánom: Tycho, Kepler, Newton… Hned prvý týždeň končil pre mňa s úspechom. Zhotovil som jedon apparatik, ktorý už aj funguje v laboraloriume našom a koná veľmi dobré služby. Tiež zhotovil som niekoľko spektier, ktoré sa úplne zdarily. Je vôkol ma svetlo, teplo, čo mi dobre padne po toľkých neodôvodnených sekatúrach, trápeniach a malicherných bojoch. Konečne nastal okamžik, kde môžem skutočne seriosne študovať. I začínam novú epochu mojho života nezlomnou energiou, poctivými úmysly a pevnou nádejou, že nesklamem tých, ktorí so sympathiou a s dôverou sprevádzajú ma na mojej dráhe. Tak tedy v kariere svojej vstúpil som na realnú pevnú pôdu, nemoc moja pozvolna mizí, hmotne tiež priaznivejšie si stojím, slovom neklamne svitá mi peknejší deň. A predsa — na čo mám klamať? Bolí ma duša, bolí ma srdce. Odpusťte mi ten výkrik. Veď viem, ináč to nemôže byť a nemohlo byť. Nuž snáď časom každý cit zatlačí práca… Odpusťte mi i to, že odrazu končím svoj list, ač nemal som to v úmyslu. Je mi nejak teskno, bojím sa pera. Buďte mi šťastná, moja dobrá drahá dušičko maminko i celá Vaša rodina. Milan. (Do konca mesiaca zostanem v Paríži na starom bytu. 21 Bold, St. Michel), potom sa presťahujem do Meudonu. A nech Vás netrápi, že mi je na okamžik smutno. Však ja budem brzo zase svoj.

(23.VII. 1919. Národní Listy. Vilma Sokolová.)

Z korespondencie s Lid. Bílou (L-Šetelíkovou) v Prahe.

B1

3. I. 1905 Paris

Každý si myslí, že je dôležitým kolieskom v tom veľkom stroji, a zatým je len zbytočným, nahodilým prášekom na ňom. Malý prúvan a smetený bude.

A predc’ všetcia sme len efemerné iskierky vyskočivšé z kremeňa, ktorým si zahrávajú nesmierne sily prírodné. Zablisneme sa a hneď zase zmizíme v bezhraničnej tme. Hľa, jest-li bych bol náhodou dostal sa pod kolá automobilu a ony by ma boly rozmliaždily, v čomže by sa zmenil svet? Známí by vyronili trochu sĺz, za 25 rokov zabudli by i tí najintímnejší a za 2.500 rokov nezostane snáď stopa ani po samej Paríži.

Pojala ma sklúčenosť. I objevil sa život duševnému zraku mojmu v plnej prísnosti a zodpovednosti.

Spiechal som domu, bych i naďalej pevnou rukou riadil svoj osud…

„Nechcem žiť na cudzí účet, na cudzie svedomie!“

Chcem žiť, ale chcem len život zdôvodnený.

Chcem vedeť driev: „Kto som? Kde som?

Načo som?“ než podvolím sa zemskému vegetovaniu.

Slovom chcem byť muž a nie figurka! Preto jakmile som počal mysleť, za prvú úlohu som si vytknul: žiť uvedomele. I započal krutý boj. Dral som sa cez kamenie a trnie, škriabal sa na strmý vrch, nezastrašily ma žiadne nesnádze a… konečne octnul som sa pod „stromom poznania“. S jakou rozčúlenosťou siahal som po tom ovocí!… Zmizely háje, zamlklo ptáctvo — zôkol mňa prestierala sa beznádejná púšť… Duša mi ztrnula. Zmalomyslnel som. Bizarné myšlienky, ktoré som pred tým energicky zapudzoval, počaly vždy dôternejšie na mňa útočiť. Skleslosť dostúpila takej hĺbky, že videl som len dva lieky: revolver, alebo divoký život, v ňomž by otupel modzok i srdce.

Na šťastie nezostal som dlho v tej horečke.

Drív než bych bol volil z niektorých z tých prostiedkov, otriasol celou mou bytosťou nový mohutný cit a primel ma k revisii celej mojej filozofie životnej.

Záchranným tým anjelom bola láska. Úprimná, čistá láska. Nebola opätovaná…

Bol to rozhodujúci okamžik môjho života. Pod krutou ranou som sa síce zapotácel, ale potom tým energickejšie vzpružil… I nastúpil som z púšte trápnu zpiatočnú cestu…

Svet je neobsiahlý v prostoru a neobsiahly v čase: dejiny jeho sú mu obsahom a zároveň účelom. Celý náš systém slnečný s ohromujúcou massou a millionročnou periodou mizí v nej bez stopy.

A čím je zem? Čím je človek? — Mikrob ubohý. Existenciu jeho neobjaví snáď ani sám duch všehomíra. Ctnosti a hriechy naše sú plodom fantásií…“

„… Zúfať však preto nemal by nikto, keď si to uvedomí.

Mne aspoň život není už smutným údolím zatracených. Ja vidím háje, kvietnaté lúky, vdechujem vôňu jejich, načúvam spevu, kochám sa v hravom tancu veverky… so zbožnou úctou kloním sa Harmonii…

Pohledni k hviezdam, keď Ta čo sviera a budeš merať merítkom dobrým.

Zôkol nás pláva Pokoj a Krása: ony aj ve Tvoje preniknú srdce, len ich privítaj úprimnou láskou.

V láske je účel, v láske je šťastie, v láske je večnosť naša. Ale len v láske bezhraničnej.“

„… Kto vede slúži, stane sa skromným v myšlienkach, v rečiach… V každom konaní jeho postriehnúť možno istotu, mier…“

„Bráňme nešťastiu, konajme dobro.“

„Búrlivý je môj život a bude plný zápasu. So šťastím bych sa delil, padnem-li však, chcem padnúť sám…“

B2

II. 1905 Paris

… Ano, 99 % žije v „málo vděčné próse,“ v „hořkém odříkání“ načúvajúc „dissonančním hrozným tonům v tom doživotním duettu.“

A to je to, proti čomu sa bránim celou svojou energiou. Aspoň jednoho bych sa chcel uvarovať, ak bych nedovedl si upraviť život šťastným: Nechcem so sebou strhnúť druhú bytosť mne drahú. Preto, Lidunko, problém lásky je mi problémom cti, povinnosti, života…“

„Odpusťte mi, že v putách železných držím svoje srdce. Hviezdy ma činia skeptickým, hviezdy vidia moj život, hviezdy mi privolávajú: slúž kráse a šír šťastie!…“

B3

3. IV. 1905 Paris

… Nikdy sa nežaluje, ale v poslednom čase mal som tej biedy pri mnoho. Ba už som sa domnieval, že všetka moja energia stroskoce na obrovských, vždy sa obnovujúcich prekážkach, keď naraz nastal obrat. Lidunko, tieto hodiny sú prvé chvíle v mojom živote, čo nie len dúfam, ale aj jasne vidím svoju budúcnosť.

B4

5. V. 1905. Paris

… zamestnaný som od rána do večera — v Meudonu. Lebo, ako už viete, potkalo ma nesmierne šťastie, nakoľko ujal sa ma najväčší astrofysik sveta, staručký Janssen a povolal ma k sebe do hviezdarny v Meudonu. Nuž odjíždim s vlakom v časné ráno prijíždim večer na smrt unavený. Nechcem totiž, aby spozorovali, že chorlaviem a preto sa premáham, ač sa mi to darí len s najväčšou ťažkosťou. Nervy moje predráždil ten večitý zápas, ale odpočinúť si znamenalo by riskovať svoju budúcnosť.“

„Priznávam sa: pripadám si niekedy tak biednym, malicherným, tak ničemným, že ztrácam úctu k sebe. Veď navzdor poznaným krásnym pravdám všehomíra, vždy ešte občas (ba zpravidla!) zneje mi: prach si a v prach sa obrátiš! Ano nenie ešte dostatočne destilovaný môj duch, lpí na ňom mnoho, — mnoho zemskej vrstvy a tuším niekdy sa ani len nepriblížim k tej svetlosti, o nejž v peknejších okamžikoch snivam…

„… Už je ráno; zachmúrená je obloha. I v duši mojej badám akýsi stesk, neistotu. Zhasínam lampu, poberám sa ku každodennej práci…“

„V najbližších dňoch prestehujem sa do Meudonu. Bývať budem vo hviezdárne…“

B5

1905 Meudon (po návratu s Mont Blancu)

„… O ceste na Mt Blanc nemožem sa rozpisovať pre nedostatok času, posielam Vám však jedon z mnohých článkov, ktoré priniesly francúzske žurnály.[12] Ostatne hodlám vydať malú knižku, ovšem, najdem-li nakladateľa. Nejde mi o slávu ale o groš. Vzdor tomu totiž, že stát platil — všetky(?)“ výlohy (asi 6000 f). nútený som bol vydať na šatstvo etc. aspoň 350 f. zo svojho vačku (nemohol som podať účet, že som si kúpil čepicu, boty alebo že som dal tam a tam frank zpropitného.) A nyní čaká na mňa podobná výprava do Španielska… Expedíciu pozostávajúcu mimo mňa ešte zo dvoch astronomov povedie sám staručký Janssen; úkol je: studovať úplné zatmenie slnka 30. augusta. Odjíždime už v prvých dňoch budúceho mesiaca, abychom mohli postaviť rôzné stroje na príhodnom mieste v okolí Valencie…“

B6

5. VIII. 1905, Observatoire de Meudon pres Paris

Slovutný Pane!

… Bedárske moje pomery finančné opäť stisly mi hrdlo a ja v úzkostiach svojich obraciam sa na Vás. Nemám štipendia, nemám podpory ani z domu ani od priateľov — stojím už roky a roky vo svete odkázaný výlučne na vlastné ruky.

— — Mt Blanc mi snáď veľmi mnoho prispel na upevnenie mojej posítie vo svete vedeckom, ale na druhej strane poriadne mi vyprázdnil kapsy…

Preto ač ma nádejná cesta do Španielska priamo rozčuluje radosťou, súčasne uvádza ma do delikatného postavenia. Požívam totiž značnej priazne veľkej čiastky odborníkov, zvlášte Janssena a Flammariona, i klesnul bych v očiach jejich, keď bych z jakýchkoľvek dôvodov nezúčastnil sa výpravy, zameškal zatmenia, astronomický to výročný sviatok…

Ja budem mať zvláštne stroje a zcela samostatne budem pracovať podobne ako Millochau alebo Janssen.

… Ale k veci! Jedná sa o dosť značnú summu a síce o 350 zlatých… Nuž jestli byste to nepovažoval, drahý pane riaditeľu, za prílišnú smelosť a obťažovanie, prosil bych Vás ešte tentokrát o priateľskú výpomoc…

… Jedon parížsky nakladateľ vyjednáva so mnou o napísanie brožúry „Polmesiac a na temenu Mt Blancu“. Dúfal som, že sa shodneme ešte pred mojím odjazdom a že obdržím čiastku honoráru napred. No obchod nie je ešte uzavrený, ač je už dosť zabezpečený…

(Lola Šeteliková. E. morto, paměti lásky Štefánikovy.)

— —

Bl. Pán Dr. Milan Štefánik astronom Košariská p. Brezová — Nyitra via Rieka-Budapest.

Dubrovník 2. IV. 1907

V juhoslovanských Athenach čítame dnes v tunajších novinách o mrzkom nápade ľudákov Népartistov na Teba etc.

Pozdravujem Vás všetkých Boženka, L. Bazovský, malý Lajoško, Janíčko.

— —

De. 1907. Meudon.

Monsieur Milan Štefánik docteur es Sciences astronom, Košariská, Brezová, Nitra stolica Hongrie.

Pan Doktor hcém vám za vinš ovát dobrí Rok Pán Janssen su velice nezdravý chdak aj mi od piste jak ste aj vý zdravý potej ceste

Štefan.

(Na obrázku pohľadnice pripísane:) Pan Janssen umeli ftuto noc.

(Observatorie du Mont Blanc: Portrait Janssenov; kľudný výraz inteligentnej tvári plného fúzu, strieborného vlasu.)

Správny text lístku Štefanovho:

Pán Doktor! Chcem Vám zavinšovať dobrý Rok. Pán Janssen sú velice nezdravý, chudák! Aj vy mi odpíšte, jak ste aj vy zdravý po tej ceste. Štefan. Pan Janssen umreli v túto noc.

Dátum 22. decembra 1907.

Monsieur le Docteur Mila Štefanik, Kosariska par Brézova, Nyitra Hongrie.

Ier Janvier /12.

Veuex Les Meilleurs de santé et la Bonheur d’Antoinette J.

(Dve dievčatká: Heureuse Année!)

Blahoželanie sl. Ant. Janssenovej k Novému Roku.

— —

P. T. Pan dr. Milan Štefánik t. č. v Košarijskách (na děkanství p. Brezova, Nyitra) Hungaria.

Praha 1. XII. (1906)

Velect. doktore, z novin jsem zvěděl, že jste byl v Praze. Lituji velice, že jste nenašel chvíle zastaviti se u mne. Ještě jsem nedostal odpovědi na svůj lístek na Mont Blanc. Byl bych rád s Vámi o všeličem promluvil. V Samarkandě prý je v knihovně několik významných knih n. rukopisů českých ze 13. stol. Přeju Vám aspoň takto šťastné cesty od nás všech.

Pěkné poručení panu otci. Váš Fr. Bílý.

(Pozdrav z Prahy, 4 malé obrázky: Národní Divadlo, Klášter Emauzský, Karlovo náměstí, Nový most.)

(Lístok pravdepodobne pochádza z r. 1906, keď Štefánik cestoval do Turkestanu k novému pozorovaniu zatmenia slnka. Pred odjazdom do Ruska a Azie navštívil Prahu, rodičov aj Palánku a cez Budapešť a Viedeň vrátil sa do Prahy, aby ďalej pokračoval v ceste. V Prahe opäť dlel 4. XII. 1906. — Je možné, že lístok Štefánika na Košariskách nezastihol, ale je dosť pravdepodobné, že pri zpiatočnej ceste v Prahe navštívil rodinu p. riad. Fr. Bílého, lebo s ňou udržiaval dlhú dobu intímne styky.

Názor o niektorých bohemikách v Samarkande je iste zaujímavý a bolo by iste záujmom vedy zistiť, zakladá-li sa na pravde. Dosť možné, že prípadné exempláre tam mohly byť zanesené po vpádu Tatarskom do strednej Europy, Čiech, Moravy a slovenska 1241.

Štefánik síce navštívil Samarkand, ale v knižnici podrobnejšie neštudoval a nepátral v tomto smeru.)[1] zdraví

[2] osyralý.

[3] V ruk.: vodičov.

[4] Madmoisele

[5] ma byť: svojih výskumov

[6] V textu v Londíne.

[7] V ruk.: vo vystupovaniu.

[8] nosičov

[9] Drahý

[10] Zigmundík.

[11] Má byť správne Langhonat.

[12] La Revue du Mont Blanc 10e Année 18. VII. 1905 (Journal de Chamonix.) článok: Le record du séjour au sommet du Mont-Blanc. Simplex. (Poznámka vyd.)
Vladimír Polívka

— verejný činiteľ, pedagóg, publicista, stúpenec čechoslovakizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.