Slovenské hádanky

 

Mám takú sliepočku, čo za sebou črevce vláči. (Alebo: Mám ja takú kravičku, čo za sebou drobce vláči.)
Ihla (s cvernou).

Ďalšie hádanky

 


Hrvol malo,
nezobalo;
nôh nemalo,
hore vstalo. #

 

Ktorý vták nemôže vajcia vysedieť? #

 

Prišiel k nám hosť,
urobil nám most
bez sekery, bez dláta,
a dosť mocná robota. #

 

Sedí panna v chládku v červenom kabátku, vlasy sú jej na dvore. #

 

Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem. #

 

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí. #

 


Ja som sa nenarodil,
ani ten chodníček, čo po ňom chodím,
a mať mi je vlastná sestra. #

 


Stojí a čuší,
má dlhé uši. #

 

Stojí žobrák pri ceste o jednej nohe, a má na tisíce. #

 

Ktorý deň je najdlhší? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam