Slovenské hádanky

 

Ktorý kráľ nemá krajinu?
Kráľ v kartách

Ďalšie hádanky

 

Kedy má sliepka najmenej peria? #

 


Štyri rohy, nebehá to,
štyri rohy, nedrgá to. #

 


Sedí pani na organe,
prišiel ku nej anjelpáne,
vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec,
odišiel stadiaľ preč. #

 


Vetvičky anjelské,
pazúrky diabolské,
premilé kvietky,
ovocie pletky. #

 

Čoho je najviac na jarmoku? #

 

Štyria bratia ustavične pod jedným klobúkom stávajú a nikdy sa zísť nesmú. #

 

Nemá ústa, ani reči; keď ho chytia, predsa škrečí. (Alebo: Nežije, nespí; keď ho chytíš, vreští.) #

 


Hoviadko, ktoré by hneď osleplo,
keby si mu rohy odpílil. #

 

Prvý líha, prvý s krikom vstáva. #

 

Aký je rozdiel medzi katom a hrobárom? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam