Slovenské hádanky

 


Hoviadko, ktoré by hneď osleplo,
keby si mu rohy odpílil.
Slimák

Ďalšie hádanky

 

Z akého stromu list neopadá? #

 

Kto sa raz narodil a dvakrát umrel? #

 


Dva razy sa rodí,
i lieta i chodí. #

 


Uteká s nami, nohy nemá,
drží sa nás, ruky nemá. #

 

Kto nikdy nevidel dvere na kostole? #

 

Znám ja jeden mlyn, a v tom mlyne sú štyri kúty; v každom kúte jedno vrece; na každom vreci jedna stará mačka, každá má štvoro mladých, a jeden mlynár ich opatruje. Koľko je tam nôh? #

 

Ktorý mesiac má 28 dní? #

 


Chodí, a na mieste vždy stojí,
bije, a nik sa nebojí. #

 

Bača nejednaný, ovce nečítané a pole nemerané. (Alebo: Pole nemerané, stádo nečítané, pastier hore rohom.) #

 


Hoci má tri zuby,
nemá žiadnej huby. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam