Slovenské hádanky

 


Bez murára, bez tesára
vie postaviť dom.
Lastovičky

Ďalšie hádanky

 

Letí, dudre, píska, i dverami trieska, a predsa nie je človek. #

 

Ktoré remeslo je najčistotnejšie? #

 

Bijú ho po hlave, aby rovno išiel. #

 


Dvaja bratia ustavične spoza jedného brehu
na seba hľadia, a nikdy sa nevidia. #

 

V dubovom pníčku, v lieskovom kríčku pochabá tetka sedí. #

 

Čo je to: keď ho máme, je nám nepríjemné, a keď ho nemáme, vtedy sme tiež neradi? #

 


Dvanásť panien v tanci
a žiadna na konci. #

 


Cez jednu dieru vojdeš dnu, cez dve diery
vyjdeš von a keď už si cez tri diery vyšiel,
vtedy si skutočne vnútri. #

 


Prišiel k nám hosť,
urobil nám most.
Bez sekery, bez dláta,
príde ešte, popláta. #

 

Odíde a zase príde;
bez murára, bez kresára
vystavia si dom,
pobýva si v ňom;
a po čase — hybaj zase!
nechá pustý dom. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam