Slovenské hádanky

 

Z mäsa vzaté a rožkaté; za živa si poskakuje, a po smrti muzikuje.
Gajdy.

Ďalšie hádanky

 

Že ti nikdy neodpoviem,
ty to dobre znáš,
a predsa len: „Kde že ideš?“
mňa sa vyzvedáš.
Aj to znáš, kam vlastne idem
— idem „za lepším“.
Keď tak voláš, vtedy už znám,
že ťa neteším. #

 


Čo je to? Veľké H na začiatku
a malé o na konci? #

 

Čo je to, čo zná všetky reči ná svete hovoriť, a žiadnu sa neučilo? #

 

Čo nemá hlavy, a predsa má hrdlo? #

 

Žena je, rastie jej brada; holí sa dva razy v roku; čím dlhšia, tým lepšia. #

 


Hlavu mu odrežú,
jazyk mu vytiahnu,
a predsa syn žiť vždy bude. #

 

Ide mostom, nedupká; ide jarkom, nečľupká; ide horou, nešuští; ide cestou, nepráši. #

 

Ktorá rana poletuje? #

 

Koľko chlebov sa upečie za rok? #

 

V lese rastie, na brehu sa rodí, vo vode žije, v ohni umiera. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam