Slovenské hádanky

 

Je prorokom, ktorého odev je z mnohonásobnej farby. Odev nie je ani tkaný, ani šitý, nie je ani z nespočetných záplat a nie je ani z konopí, ani z ľanu, ani z vlny, ani zo srsti, ani z hodvábu, ani z kože, ani z dreva, ani z kameňa, ani zo slamy, alebo zeliny. Čo sa týka pokolenia jeho, to už pred Adamom bolo. Korunu ako kráľ nosí, manželiek má mnoho, ktoré sa pre neho nikdy nebijú ani nevadia. Je veľmi skromný, pretože neje nič, jedine čo psi nechávajú. Bosý chodí ako v lete, tak i v zime. Na bosých nohách má ostrohy. Akú vieru vyznáva, nie je známe. Boha však častokrát chváli aj vo dne aj v noci. Kratší alebo dlhší život bude mať; ale prirodzenou smrťou málokedy zíde zo sveta.
Kohút

Ďalšie hádanky

 


Na stĺpoch domčeky a v tých domčekoch
na tisíce želiarov. #

 

Keď ho vyhodím, biele je, keď dolu spadne, žlté je. #

 

Ide to a stojí to. #

 

Išiel máček popod dášek; ani nečuchnul, ani nemrknul. #

 

Prečo biele ovce viac zožerú ako čierne? #

 

Ruky moje žiadno
nezhotovia dielo,
hoc vo dne i v noci
hýbu sa umelo.
Ony iných zovú,
by sa k práci mali,
a keď už dosť toho,
aby si pospali.
Ruky tie mi všahdy
robia popri tvári,
tá sa ale nehne,
a v hlave mám čary.
#

 

Dennodenne kričí, a ľudia ho vždy počúvajú. #

 

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša. #

 


Mám ja guľôčku,
červenú, maličkú,
dobrá je, sladká je,
každý ju rád je. #

 


Nohatý noháč,
okatý okáč,
po blate skáče,
škrieka a kváče. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam