Slovenské hádanky

 

Kedy je krava zdnuka aj zvonka rohatá?
Keď stojí na prahu

Ďalšie hádanky

 


Prišiel ku nám vojak,
má červený bodák. #

 


V noci hrášok rozsypalo,
len čo slnce vstalo,
hrášok pozbieralo. #

 

Trojrohá truhla a v nej chlap leží. #

 

Ktorý nápoj je na svete najvzácnejší? #

 


Lipták!
Čo je to za vták?
Po vode sa brodí,
na lopatkách chodí,
rožkom trávu trhá. #

 

V ktorom stole farár káže? #

 

Na ktoré železo sa najviac stúpa? #

 


Má dlhšie fúzy ako nohy,
i nožnice svoje má,
fúzy si však nestrihá. #

 


S červenou bradou na chóre spieva,
ženu má, s ňou nelíha, len sedá. #

 


V bielom sa ja narodila,
v zelenom som rástla,
na mne si oči naša chasa pásla.
Teraz som s rúchom červeným,
ale srdcom kamenným.
A predsa starí i mladí
majú ma radi. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam