Slovenské hádanky

 


Háj — pustý i nepustý,
pod hájom pole,
pod poľom obloky,
pod oblokmi trúba,
pod trúbou mlyn,
pod mlynom val,
pod valom úkľaky,
pod úkľakmi motyky.
Výzor človeka

Ďalšie hádanky

 

Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa. #

 

Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku, ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec. #

 

Snáď od sto rokov som
podozrivý tvor —
už nebude inak —
a pochádzam z hôr.
Boja sa riecť ľudia:
„Vinný, nevinný!“,
len znak podozrenia
na mňa vybili.
Hádanka ťa už napína?
Nuž — ja som: istá rastlina. #

 


Sedí pani na kláte
v tmavom, čiernom kabáte. #

 

Modrý klobúk, čo celý svet prikryje. #

 

Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa videť nemôžu. #

 


Istá pani len v noci pracuje,
pokiaľ neustane. #

 

Mám takú kvočku, čo na ohnivých vajciach sedí. #

 


Kadekoľvek chodí,
dom si so sebou vodí. #

 

Chlapček, žiačik, ty ma znáš,
často so mnou narábaš;
na sedadlách bývavam;
strojom hodín hýbavam;
zdobím devu, panáka
a vtač ma má storaká;
na jar kvitnem naposledy,
chýbam v dome málokedy. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam