Slovenské hádanky

 

Ktorá hlava nikdy neplešivie?
Kapustná

Ďalšie hádanky

 

Ktoré hody sa zelenajú? #

 

Opýtal sa čuchan čvrkana, či je doma hopcup. #

 

Čo je v kostole na predku? #

 


Malé je,
čierne je,
ostré je,
na chodníčku — hopsa! #

 

Štyria bratia ustavične do jedného pníka strieľajú, a nemôžu ho rozstrieľať. #

 


V horách vyrastené,
doma vychované;
veselá tá dedina,
kde skáče kôň na barana. #

 

Čo veľmi hryzie, a zubov nemá? #

 

Prečo Pavol písal Rimanom? #

 

Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí. #

 

Ktorá tráva rastie najvyššie? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam