Slovenské hádanky

 

Bez klobúka pod perom, s ostrohami bosý, dolu nohou boritáš, nohavíc nenosí.
Kohút.

Ďalšie hádanky

 

Štípe, hryzie, a nemá zuby. #

 

Je prorokom, ktorého odev je z mnohonásobnej farby. Odev nie je ani tkaný, ani šitý, nie je ani z nespočetných záplat a nie je ani z konopí, ani z ľanu, ani z vlny, ani zo srsti, ani z hodvábu, ani z kože, ani z dreva, ani z kameňa, ani zo slamy, alebo zeliny. Čo sa týka pokolenia jeho, to už pred Adamom bolo. Korunu ako kráľ nosí, manželiek má mnoho, ktoré sa pre neho nikdy nebijú ani nevadia. Je veľmi skromný, pretože neje nič, jedine čo psi nechávajú. Bosý chodí ako v lete, tak i v zime. Na bosých nohách má ostrohy. Akú vieru vyznáva, nie je známe. Boha však častokrát chváli aj vo dne aj v noci. Kratší alebo dlhší život bude mať; ale prirodzenou smrťou málokedy zíde zo sveta. #

 

Čo má námorník na zadku, to má kováč na predku. #

 


Nikdy ho nemôžeme nájsť,
a predsa ho musíme stratiť. #

 

Prečo sa volá pohánka pohánkou? #

 

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? #

 


Nesníma nikdy hrebeň z hlavy,
ale nikdy sa ním nečeše. #

 


Z dreva som, zo slamy som,
a zhorieť nemôžem. #

 


Mlieko rastie na poli,
nikomu nie po vôli. #

 


Nad vodami,
nad poľami
sivé husi
letia samy. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam