Slovenské hádanky

 


Jedno okno
stále mokrô,
druhé okno
stále mokrô.
Oči

Ďalšie hádanky

 

Príroda sladká,
naša dobrá matka
krásu mi dala;
kade letím,
sama si svietim,
lampa malá.
Andrej Sládkovič #

 

Vo dne je to ako obruč, v noci ako had. #

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, žene sa v rukách triaslo. #

 

Čo prejde na slnci bez tône cez vodu? #

 

Kde načínajú chlieb? #

 


Sedí panna na vrátoch
až v deviatich kabátoch. #

 

Kým som živá, živých chovám; keď som mŕtva, mŕtvych nosím a od živých nosená bývam. #

 


Chrbtom sa obracia i ku kráľovi
a klobúk nezloží. #

 

Čo je to u človeka, čo má počiatok a konca nemá? #

 

Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde, nepotrebuje naveky nič. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam