Slovenské hádanky

 


Zjari pomaly, v lete klusom,
v jeseni cvalom.
ŽivotNajsladší je nám na začiatku,
horký na koniec.Život

Ďalšie hádanky

 

Mám takého vola: keď ide do poľa, nohy má do dvora; keď ide do dvora, nohy má do poľa. #

 


Nemá rúk ani nôh,
a predsa zďaleka chodí.
Je nemý,
a predsa všetko vypovie. #

 

Čím sa viacej umýva, tým je černejšie. #

 

Rastie dolu hlavou a sopeľ mu kvapká. #

 


Dávno som hotová
a každý deň ma
poprávajú;
bohatí i chudobní radi ma majú,
a predsa nik nerád býva dlho vo mne. #

 

Štyri ciciny do jednej dierky. #

 


V jednom rožku trošku,
v druhom rožku trošku,
v treťom rožku trošku,
v štvrtom rožku trošku,
na prostriedku najviac. #

 

Keď ideš do mesta, čo ti je na pravej a čo na ľavej ruke? #

 

Išiel pán, za ním kráľ. #

 

Skalkami chlieb drví a metličkou do studničky zamieta. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam