Slovenské hádanky

 


Keď to leží, mlčí to,
keď ho pohneš, vreští to.
Reťaz

Ďalšie hádanky

 


Dvanásť bratov v jednej posteli,
a ani jeden neleží na kraji. #

 

Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy nemá. #

 


Jedno dlhé,
dve okrúhle,
šuri — muri,
fuk do diery. #

 

V noci nespí, vo dne behá, na obed fruštikuje, po poludní tancuje. #

 


Nie je to živé, a predsa keď ho
za kečku trhajú, tak kričí, že sa z celej
dediny ľudia zbehnú. #

 

Čo býva vo dne? #

 

Kedy sa žene medzi nohami pení? #

 


V hore vyrastené,
v poli vypasené,
doma vychované,
v zemi vyležané,
z ohňa prišlo,
do ohňa sa pyskom tislo. #

 

Bez klobúka pod perom, s ostrohami bosý, dolu nohou boritáš, nohavíc nenosí. #

 

Ktorá ryba má najďalej chvost od hlavy? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam