Slovenské hádanky

 


Jedno dlhé,
dve okrúhle,
pomrndolí
— fuk do diery.
Lopata, koláč a pec.

Ďalšie hádanky

 

Na hore mráz, pod horou dážď, muzikanti v izbe hrajú, pánov doma nieto. (Alebo: Na hore snehy ležia, pod horou vody bežia, pod vodami muzikanti hrajú, až sa hory ozývajú.) #

 


Mama široká,
otec vysoký,
synček divoký,
dcéra hlboká. #

 

Na čo mlyn melie? #

 


Má väčší chvost ako celé telo,
nikdy to zo stromu nezletelo. #

 

Studený hosť na strechu nám búcha. #

 

Kedy hus pláva? #

 


Ako napíšeš štyrmi písmenami
„suchá tráva“? #

 

Sedí pani na stromčeku, je v červenom kabátiku, má na hlave chochôlok, v bruchu plno homôlok. #

 


Otec dlhý, mať krátka
a deti ako šprliatka. #

 


Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam