Slovenské hádanky

 


Starý som milión rokov,
nekročil som desať rokov,
krútim sa jak starý blázon,
spravím ľuďom osoh razom.
Hádaj, kto som, hádaj skoro,
lebo mňa vždy ťahá kolo.
Mlynský kameň

Ďalšie hádanky

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, žene sa v rukách triaslo. #

 

Čo prejde na slnci bez tône cez vodu? #

 

Kde načínajú chlieb? #

 


Sedí panna na vrátoch
až v deviatich kabátoch. #

 

Kým som živá, živých chovám; keď som mŕtva, mŕtvych nosím a od živých nosená bývam. #

 


Chrbtom sa obracia i ku kráľovi
a klobúk nezloží. #

 

Čo je to u človeka, čo má počiatok a konca nemá? #

 

Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde, nepotrebuje naveky nič. #

 


Nemá štetec ani farby,
predsa lístie žltým farbí. #

 

Skôr než mi pravú cenu znáš,
v nádeji ma schovávaš,
a keď vyzvieš, čo zo mňa máš,
už ma nepodržiavaš,
alebo zlosť na mňa máš. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam