Slovenské hádanky

 

Kto ho zbáči, nech ho potlačí; kto ho chce chovať, musí sa varovať. Dávaj mu hlúpo, i to len skúpo; ak mu dáš masť, bude rásť; keď narastie, bude kradnúť, bude zbíjať, mečom vôkol hlavy zvíjať; i z domu ťa vyperie, i všetko ti pred očami požerie.
Oheň (iskra).

Ďalšie hádanky

 


Starý som milión rokov,
nekročil som desať rokov,
krútim sa jak starý blázon,
spravím ľuďom osoh razom.
Hádaj, kto som, hádaj skoro,
lebo mňa vždy ťahá kolo. #

 

Že ti nikdy neodpoviem,
ty to dobre znáš,
a predsa len: „Kde že ideš?“
mňa sa vyzvedáš.
Aj to znáš, kam vlastne idem
— idem „za lepším“.
Keď tak voláš, vtedy už znám,
že ťa neteším. #

 


Čo je to? Veľké H na začiatku
a malé o na konci? #

 

Čo je to, čo zná všetky reči ná svete hovoriť, a žiadnu sa neučilo? #

 

Čo nemá hlavy, a predsa má hrdlo? #

 

Žena je, rastie jej brada; holí sa dva razy v roku; čím dlhšia, tým lepšia. #

 


Hlavu mu odrežú,
jazyk mu vytiahnu,
a predsa syn žiť vždy bude. #

 

Ide mostom, nedupká; ide jarkom, nečľupká; ide horou, nešuští; ide cestou, nepráši. #

 

Ktorá rana poletuje? #

 

Koľko chlebov sa upečie za rok? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam