Slovenské hádanky

 

Za psom brechám, za bujakom bučím, za človekom kričím, a to nikdy nevynechám; chválený chválim, kliaty kľajem; čuje ma každý a nikto ma vidieť nemôže.
Ohlas (ozvena).

Ďalšie hádanky

 

Sedí pani na stromčeku, je v červenom kabátiku, má na hlave chochôlok, v bruchu plno homôlok. #

 


Otec dlhý, mať krátka
a deti ako šprliatka. #

 


Nosím bremená veliké
takmer celý rok
cez velikú vodu,
ale sa od brodu
nehnem ani krok. #

 

Kedy má koza poludnie? #

 


Sto prstov, päť krstov, štyri duše,
päť hláv? #

 


Biele je ako múka,
zelené je ako lúka,
má chvost ako myš,
nie je múka,
nie je lúka,
nie je myš. #

 

Zo zvučného som kovu,
vysoko stávam,
oplakávam mŕtveho,
živých zvolávam.
Som zvestoňom radosti,
zvestujem i žiaľ;
začasto ma je počuť
v šírošíru diaľ.
A. #

 


Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký
nápoj, a predsa sa nezmieša. #

 

Akým kvetom kvitne jablko? #

 

Kto jednou rukou štvrtú časť ľudí pobil? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam