Slovenské hádanky

 

Čo rubač urobí, keď strom zotne?
Peň.

Ďalšie hádanky

 


Na poli domček a v ňom plno detí,
ale ani jedno nemôže z izbičky von. #

 

Kto nosí na hrdle nepostýkané korálky? #

 


Sedí pán na vŕšku,
má mäkkú podušku. #

 

Sedí pani v kríčku v červenom mentíčku, má ostrený zúbok, v bruchu plno krúpok. #

 


Hrvol malo,
nezobalo;
nôh nemalo,
hore vstalo. #

 

Ktorý vták nemôže vajcia vysedieť? #

 

Prišiel k nám hosť,
urobil nám most
bez sekery, bez dláta,
a dosť mocná robota. #

 

Sedí panna v chládku v červenom kabátku, vlasy sú jej na dvore. #

 

Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem. #

 

Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam