Zlatý fond > Diela > Zo života národného


E-mail (povinné):

Ján Čaplovič:
Zo života národného

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Michal Belička, Silvia Harcsová, Katarína Janechová, Zdenko Podobný.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 68 čitateľov

Slovenské verše

Predmluva

[1]Pán Tablic, Kostolno-Moravský sl. božiho kazatel vydal 1804, 1805 a 1809 roku tri svazky veršu pod tytulem: Slovenští veršovci. Jiste mohou Slováci jemu za to vdeční byti. Jen škoda, že on te verše všecke velmi počešil, takže jsou oni více české nežli slovenské.

Já jsem v mladosti mé mnoho takových veršů spolu sebral; — a ted jednu částku z nich čtenárum slovenskym do ruk podávam. Na to jsem pozor dal, aby oni toliko možné jest slovenský zneli, tak jako naši Slováci obyčejne hovorja.

Jestli čtenárum tento svazek vdečny bude, ješte i druhý nasleduvat může; nebo Slováci premnoho veršu mají.

Psal jsem 20. mája 1822.

Rozmlouvání o vyvolení buduceho stavu


(Úryvky)

Mladenček

Temer každodenne ješte v mé mladosti
Myslím, pametliv jsa na budouce štestí,
Rozvažujem toho, že co mám činiti,
Jaké povolání, co pred sebe vzíti.
Každý pak na sebe pozoruj v mladosti,
Tak, když starost prijde živ budeš v radosti.

Veštec

Muj milý príteli! ja znám co rozjímaš,
A ja to dobre znám, proč ty smutný bývaš.
Ty mysliš jakby si mohol štastnym byti,
Ja predložim co chceš, můžeš vyvoliti.

Lekár

Mne Aesculapius,[2] mne Theophrast[3] zplodil,
Skrze mé umení ku štestí zprovodil.
Nemaš nad doktorsky stav, štastlivejšího,
Ani mezi všemi ucty hodnejšiho.
Ten nejchudobnejši, muže zbohatnuti,
Doktor může statky mnohými vládnuti:
Dat Galenus[4] opes všeho má v hojnosti,
Peníz, vína, jídla medicus má dosti.

Mladenček

Medicus nebudem; nunquam sedet domi[5]
Kdy človek zemíra, ma mrcha svedomí.

Filozof

Ne sláva, ne hodnost činí štastlivého
Ani mnoho peníz blahoslaveného:
Neprítelství slávu, i hodnost poráží
A bohatství ohen i voda pokazí.
Než filozofia, to slavné umení,
Nemá žádné v svete nejmenší promení:
Nech bude chudobny, aneb potupeny,
Nech bude bohaty aneb vyvišeny,
To jeho umení nikdo neodejme,
I po smrti s sebou do nebes ho pojme.

Mladenček

Filosof nebudem ten se vždy turbuje,
a jako blázen se s každým dišputuje.

Čižmár

Čižmársky chlebík je poctivý kus chleba,
A on to všecko má cokoli mu treba.
Který se vyučil dobre své remeslo
Nejde do jarmoku jestliby i zkleslo.
Ale radnej doma sedí a pracuje,
Netula se v svete, sve jmení fedruje.
Ma on i zbroj pri svem stolku varštatovom,
Zlých a nespokojných lomí fordítovom.[6]

Mladenček

Čižmarem nebudem lebo remen smrdí,
A zubami ťahat to je urad tvrdy.

Valach

Valaský život jest nade vše životy,
Bača na salaši užije dobroty.
Kdo na tomto svete chce štastlivým býti
Ten musí syr jísti a žinčicu píti.
To je jedlo napoj nade vše napoje,
Muj stav nejvetšího užíva pokoje.

Mladenček

Ja nebudem valach ani kozy pásti
Ani se nebudem vláčiti po chrastí.

Tkač

Bratre! ja remesla mnohé sem okousil;
Zdaž jsou užitečne majstru, to sem skousil,
Ze všech ale žadne se mi nelibilo,
Jedno tkačske se mi nad jine pačilo.
Kdiby žadny tkači na svete nebyli;
Vermi lide všickni nahý by chodili.

Mladenček

Cigáni bez tkaču lide zustavaji,
však i ženy naše pekne plátno tkají.

Kolimár

[7]Kolimár, kolimár, to je štastný človek,
On krčmičku najde v svete kde je kolvek.
Nakupí tovaru a zloží je v sklepe,
Potom zas na kona do vysahy vtrepe;
Tak potomne praví: jdi koníčku milý,
Ver ti dam obroku jen my nebud hnily!
Zas jde do jarmoku: hej páni kupujte!
Ked vas i ošudim to nic nelitujte!
Tak potom peníze do mešteka vsýpe
Když domu pricházi, praví: aj ma štípe:
Jdi slúžka na vínce by sme se napili,
však sme chvala bohu! dobre zarobili!

Mladenček

Kolimar nebudem: ten jen korheluje,
ked ma mrcha jarmok potom herbeluje.

Mendík

Nejlepe na svete jest mendíkem byti;
neb kdy nema, co jest, musí se postiti.
Rano když prichazi devata hodina
Hnedsi hrnky hleda hned porad vymýva.
Potom jde do mesta, po parsy[8] tara se,
Když spjeva pravja mu: Fiam nekonaj se.
Opet jde do školy dostava speratu,
tak je rad jak by mel padesát dukátu.

Mladenček

Ja mendíkem budem i po parsy behat,
I zpievat, i štrángy na zvonici tahat.
Ja se budem učit nech se štica pari,
A ked budem panem navarim si zvari.[1] Slovenské verše vydal J. Čaplovič r. 1822 v Pešti, Fotoreedícia MS, roku 1967. Ide o zbierku veršov rôznych autorov. Pri výbere sme uprednostnili tie, ktoré tematicky nadväzujú na opis života slovenského ľudu v predchádzajúcich častiach publikácie. Verše sú transkribované nasledovne: au-ou; g-j; ss-š; j-í; w-v; veľké začiatočné písmená uprostred vety sme písali malým písmenom, y-i sme prepísali podľa dnešného pravopisu.

[2] Aesculapius (lat.) — boh zdravia a lekárstva uctievaný od roku 293 v Ríme. Grécky Asklépios, praotec známej lekárskej rodiny Asklépiovcov, ktorí chorých uzdravovali čiastočne spánkom v chráme, čiastočne liekmi.

[3] Theophrastos z Lesbu, asi 372 — 287 pred n. l., žiak Aristotelov, filozof a prírodovedec. Z jeho početných diel sa zachovali len dva spisy botanické (Rastlinopis a Fyziológia rastlín) a dielo Charakteres (opis 30 charakterových typov).

[4] Galénos z Pergamu (129 — 200 — 210), najslávnejší staroveký lekár, až po Paracelsa platil za nevyvrátiteľnú lekársku autoritu. Dat Galenus opes — Galenus (medicína) prináša bohatstvo.

[5] nunquam sedet domi — nikdy nie je doma.

[6] fordíto — z maďarského fordítani — obrátiť; hrubá drevená tyč, ktorú čižmári používajú na obracanie hotových čižiem.

[7] kolimár — z maďarského kalmár — kramár

[8] Pars jest latinské slovo, a tu znamená v obcach rady domove.
Ján Čaplovič

— autor šiestich obrán slovenského národa proti maďarizácii, autor početných etnografických prác a spoluzakladateľ slovenskej etnografie ako nezávislého vedného odboru Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.