Slovenské hádanky

 


Má dlhšie fúzy ako nohy,
i nožnice svoje má,
fúzy si však nestrihá.
Rak

Ďalšie hádanky

 

Zahádam ti hádanku na pol lakťa krátku; vieš ju, zješ ju, neuhádneš ju? (Alebo: Viem ja jednu hádanku len na piaď krátku atď.) #

 

Pannou v hore, babou v dome, hlavu dolu, nohy hore; po izbe beháva, pod lavicou spáva. #

 

Ktorý deň je najneskorejší? #

 


Od vekov je na nebi,
a predsa ešte ani rok nemá. #

 

Aké viny sú z papiera? #

 

S ktorou zelinou zachádzaš najopatrnejšie? #

 


Visí, visí visúnik,
pod ním behá behúnik;
keď visúnik odpadne,
behúnik ho uchmatne. #

 


Po hore sa túlalo,
ako šidlo bodalo,
v hore sa najedlo
i domov donieslo. #

 

Som dcéra lesa krásneho, idem do kraja dolného, dvoch sluhov vždy pri sebe mám, žiadneho šľaku nenechám. #

 

Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam