Slovenské hádanky

 

Drevo, črevo a kus srsti,
jedna hrsť a štyri prsty;
v hrsti chvost a v prstoch hrdlo.
Oj, čo z toho už vybŕdlo!
Ruka tlieska, oči plačú,
nohy spochabele skáču.
A koho ten chvost rozohreje,
tomu sa pot cíčkom leje.
J. Ch.
Husle.

Ďalšie hádanky

 

Sedliak ho vidí každý deň, pán často, kráľ zriedka a Pán Boh nikdy. #

 


Štyri nohy, štyri rohy,
ale hlava nikde. #

 


Z abecedy dve písmená viem
a každému ich hovorím. #

 

Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? #

 

Čo stojí na jarmoku na troch nohách? #

 


Stojí, stojí dub,
na tom dube dvanásť vetví,
na každej vetve po štyri hniezda
a v každom hniezde po siedmich vajíčkach. #

 


Na poli domček a v ňom plno detí,
ale ani jedno nemôže z izbičky von. #

 

Kto nosí na hrdle nepostýkané korálky? #

 


Sedí pán na vŕšku,
má mäkkú podušku. #

 

Sedí pani v kríčku v červenom mentíčku, má ostrený zúbok, v bruchu plno krúpok. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam