Slovenské hádanky

 


Sto prstov, päť krstov, štyri duše,
päť hláv?
Človek na poslednej ceste

Ďalšie hádanky

 

S ktorou zelinou zachádzaš najopatrnejšie? #

 


Visí, visí visúnik,
pod ním behá behúnik;
keď visúnik odpadne,
behúnik ho uchmatne. #

 


Po hore sa túlalo,
ako šidlo bodalo,
v hore sa najedlo
i domov donieslo. #

 

Som dcéra lesa krásneho, idem do kraja dolného, dvoch sluhov vždy pri sebe mám, žiadneho šľaku nenechám. #

 

Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička. #

 

Ktorý kohút neodletí z dachu, keď horí? #

 

Jedna vec sa kladie, a tri vychodia. #

 

V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. #

 

Za čo kôň najskôr ťahá? #

 


Poďte spať,
kudly stlať;
srsť na srsť,
holé do prostriedku. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)




Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam