Slovenské hádanky

 


Štrky, štrky, štrkáč,
podvihni mi rubáč,
a potom opáč.
Dbanka pri mútení

Ďalšie hádanky

 


Pani bledá,
vo dne nedá
a v noci nebráni. #

 

Jeden hore, dvanásť dolu. #

 

Železný vtáčik po plátne skáče, konopný chvostík za sebou vláče (vláči). (Alebo: Železný vták, má konopný chvost. Alebo: Železný koník, ľanový chvostík.) #

 

Krivý nemček po poli behá. #

 

Kedy má sliepka najmenej peria? #

 


Štyri rohy, nebehá to,
štyri rohy, nedrgá to. #

 


Sedí pani na organe,
prišiel ku nej anjelpáne,
vopchal do nej kontrvále,
dokonal svoju vec,
odišiel stadiaľ preč. #

 


Vetvičky anjelské,
pazúrky diabolské,
premilé kvietky,
ovocie pletky. #

 

Čoho je najviac na jarmoku? #

 

Štyria bratia ustavične pod jedným klobúkom stávajú a nikdy sa zísť nesmú. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam