Slovenské hádanky

 

Dvanásť bratov jeden popri druhom leží, a žiaden nie je na kraji.
Špice v kolese.

Ďalšie hádanky

 

Štyri nohy, štyri rohy, brucho sa mu otvára. #

 

Štyri tyky, dve patyky, siedmy samodaj. #

 

Aha, mhm, tik, tak! #

 

Vo dne po vidne ma nevidíš, a v noci potme ma vidíš. #

 

Otca nemám; muž mi otec. #

 

Dve čelá, šesť nôh, dvadsaťštyri nechtov. #

 

Cez celý svet beží a aj kura ho prekročí. #

 


Na dreve stojí,
Boha sa bojí;
kričí a volá
zhora do dola;
ľudí budí,
a nik sa neohlási. #

 


Na čo nemôže slnce pod šírym nebom
svietiť? #

 

Sedliak ho vidí každý deň, pán často, kráľ zriedka a Pán Boh nikdy. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam