Slovenské hádanky

 

Najprv šaty zelené, potom nosí červené, a keď už belasé má, s dobrou chuťou jesť sa dá.
Slivka.

Ďalšie hádanky

 


Nesníma nikdy hrebeň z hlavy,
ale nikdy sa ním nečeše. #

 


Z dreva som, zo slamy som,
a zhorieť nemôžem. #

 


Mlieko rastie na poli,
nikomu nie po vôli. #

 


Nad vodami,
nad poľami
sivé husi
letia samy. #

 


Za života po vode pláva,
po smrti s nami v posteli spáva. #

 

Kedy je najdlhší deň? #

 

Štyri ťapy tance, dva ostrihance a jeden ťuťmák. (Porovnaj 19.) #

 


My máme takého proroka,
čo nás hreje od roka do roka;
A my ho tak radi máme,
vždy mu ruky podávame. #

 

Najredšia voda rozliata po celom svete. #

 

Chodí šušôtka okolo plôtka, hľadá si dierku, kadiaľ sa prepchá. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam