Slovenské hádanky

 

Ja to mám, ty to máš, starý peň to má, ale Boh to nemá.
Tôňa, alebo i mesiac.

Ďalšie hádanky

 


Takú kravu máme,
čo jej žrať nedáme,
a keď ide vodu piť,
všetky črevá nechá doma. #

 


Svetla sa bojím,
v noci len chodím.
Tvár bledú mám,
svet celý znám. #

 

Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu? #

 

Tisíc sestier jeden koberec tká. #

 

Ktorý kráľ nemá krajinu? #

 

Čo každý večer príde do domu? #

 


Kedy somár tak híkal, že ho počul
celý svet? #

 


Kto ju robí, nechce ju;
kto ju káže robiť, nepotrebuje ju;
kto ju potrebuje, nevie o nej. #

 


Prišla k všetkým ľuďom pred nami
a príde k všetkým po nás. #

 

Dohora prút — druhý napriek beží; vidíš ma v kostole, alebo na veži. (Alebo: Dva razy čiarnuc ho spravíš; na kostoloch ho vidíš.) #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam