Slovenské hádanky

 

Jesto jedna veľká pani,
pekné, biele šaty má;
len raz v roku zjaví sa nám,
potom si zas zadriema.
A keď príde, to si u nás
veru dlho potrvá;
pred ňou sa ty hodne trasieš,
bo je ona zlobivá.
Pred jej plášťom ukrývaš sa,
lebo je on škodlivý,
keby ťa doň zakrútila
tá pani v čas búrlivý.
Len dakedy sa tam na ňom,
keď sa stíši, pohrávaš.
Kto tá pani? — nevidíš ju,
jej biely plášť vídavaš.
J. Kršák
Zima.

Ďalšie hádanky

 

Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? #

 

Čo stojí na jarmoku na troch nohách? #

 


Stojí, stojí dub,
na tom dube dvanásť vetví,
na každej vetve po štyri hniezda
a v každom hniezde po siedmich vajíčkach. #

 


Na poli domček a v ňom plno detí,
ale ani jedno nemôže z izbičky von. #

 

Kto nosí na hrdle nepostýkané korálky? #

 


Sedí pán na vŕšku,
má mäkkú podušku. #

 

Sedí pani v kríčku v červenom mentíčku, má ostrený zúbok, v bruchu plno krúpok. #

 


Hrvol malo,
nezobalo;
nôh nemalo,
hore vstalo. #

 

Ktorý vták nemôže vajcia vysedieť? #

 

Prišiel k nám hosť,
urobil nám most
bez sekery, bez dláta,
a dosť mocná robota. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam