Slovenské hádanky

 

Jesto jedna veľká pani,
pekné, biele šaty má;
len raz v roku zjaví sa nám,
potom si zas zadriema.
A keď príde, to si u nás
veru dlho potrvá;
pred ňou sa ty hodne trasieš,
bo je ona zlobivá.
Pred jej plášťom ukrývaš sa,
lebo je on škodlivý,
keby ťa doň zakrútila
tá pani v čas búrlivý.
Len dakedy sa tam na ňom,
keď sa stíši, pohrávaš.
Kto tá pani? — nevidíš ju,
jej biely plášť vídavaš.
J. Kršák
Zima.

Ďalšie hádanky

 

Je prorokom, ktorého odev je z mnohonásobnej farby. Odev nie je ani tkaný, ani šitý, nie je ani z nespočetných záplat a nie je ani z konopí, ani z ľanu, ani z vlny, ani zo srsti, ani z hodvábu, ani z kože, ani z dreva, ani z kameňa, ani zo slamy, alebo zeliny. Čo sa týka pokolenia jeho, to už pred Adamom bolo. Korunu ako kráľ nosí, manželiek má mnoho, ktoré sa pre neho nikdy nebijú ani nevadia. Je veľmi skromný, pretože neje nič, jedine čo psi nechávajú. Bosý chodí ako v lete, tak i v zime. Na bosých nohách má ostrohy. Akú vieru vyznáva, nie je známe. Boha však častokrát chváli aj vo dne aj v noci. Kratší alebo dlhší život bude mať; ale prirodzenou smrťou málokedy zíde zo sveta. #

 

Čo má námorník na zadku, to má kováč na predku. #

 


Nikdy ho nemôžeme nájsť,
a predsa ho musíme stratiť. #

 

Prečo sa volá pohánka pohánkou? #

 

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? #

 


Nesníma nikdy hrebeň z hlavy,
ale nikdy sa ním nečeše. #

 


Z dreva som, zo slamy som,
a zhorieť nemôžem. #

 


Mlieko rastie na poli,
nikomu nie po vôli. #

 


Nad vodami,
nad poľami
sivé husi
letia samy. #

 


Za života po vode pláva,
po smrti s nami v posteli spáva. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam