Slovenské hádanky

 

Prečo sa ten obzerá, čo ho naháňajú?
Pretože nemá oči na zadku.

Ďalšie hádanky

 

Prečo hlava skôr ošedivie než brada? #

 


Od prvého do desiateho češ,
od desiateho do šestnásteho strež,
a v šestnástom ďakuj tomu,
kto ti ho odnesie z domu. #

 

Čo vezú, keď vezú v sude pálenku? #

 


Nie je väčšie od myši, a štyri kone
ho nevytiahnu. #

 

Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň. (Alebo: Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna, a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.) #

 


Štyri dupitance,
štyri poťahance,
dva popichance
a jeden bič. #

 

Strieborné ovce, rohatý pastier. #

 


Hoc má dlhú bradu,
nevie ti dať radu. #

 

Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa. #

 

Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku, ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam