Slovenské hádanky

 

Koľko šindľov vyjde na pokrov domu?
Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť.

Ďalšie hádanky

 

Dvanásť bratov jeden popri druhom leží, a žiaden nie je na kraji. #

 


Jeden otec mal dvanásť synov, päťdesiatdva
vnukov a tristošesťdesiatpäť pravnukov.
Každý deň umrel mu jeden pravnuk, každých
sedem dní jeden vnuk, každý mesiac jeden
syn; a keď títo pomreli, umrel aj otec. #

 

V hore zoťaté, doma zohnuté, pri koňovi líha, žene v rukách býva. #

 

Chlapom to visí, ženám to smrdí. #

 

Mám takú sliepočku, čo za sebou črevce vláči. (Alebo: Mám ja takú kravičku, čo za sebou drobce vláči.) #

 


Lezie, lezie po železe;
kde najvyššie, tam vylezie. #

 


Zelené je ako tráva, nie je tráva;
žlté je ako vosk, nie je vosk;
červené je ako jablko, nie je jablko. #

 

Nikdy nešije, hoc s ihlami žije. #

 

V troch rečiach sa troma
písmenami píše;
tvorí most, ktorý sa,
kým trvá, nekníše. #

 

Také je ako hus, a nie je hus. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam