Slovenské hádanky

 


Sivý starec prišiel k nám,
všetku vodu vypil nám.
Mráz

Ďalšie hádanky

 

Ktorá bota sa nikdy neroztrhá? #

 

Ktorý vták má na chvoste raka? #

 


V hore vyrástlo,
na lúke sa páslo. #

 

Čím viac strávi, tým je hladnejšie. #

 

Ktoré mesto káže biť strýca? #

 

Ktorý vták má na chvoste abecedu? #

 

Kedy je najviac dier do neba? #

 

Prečo sú lastovičky také čierne? #

 


Prostred blata
kúsok zlata. #

 


Okrúhle je ako turák,
červené ako cibuľa,
sťahuje sa ako meštek. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam