Stiahnite si Básne a piesne ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Karol Alexander Modrányi:
Básne

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Nina Dvorská, Zdenko Podobný, Daniel Winter, Lucia Muráriková, Katarína Tínesová, Mária Hulvejová, Jana Kyseľová, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 55 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Karol Alexander Modrányi
Názov diela: Básne
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2012

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Bohumil Kosa
Viera Studeničová
Nina Dvorská
Zdenko Podobný
Daniel Winter
Lucia Muráriková
Katarína Tínesová
Mária Hulvejová
Jana Kyseľová
Martin Hlinka

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Karol Alexander Modráni
Názov diela: Básne a piesne
Vyšlo v: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
Mesto: Banská Bystrica
Rok vydania: 2010
Počet strán: 210

Editori pôvodného vydania:

Mgr. Eva Pršová, PhD. [edične pripravila]
Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. [recenzovala]
doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD [edične pripravil a napísal úvodnú štúdiu, komentáre, vysvetlivky a kalendárium života]
doc. PaedDr. Martin Golema, CSc. [recenzoval]
POZNÁMKY:

Komentár a vysvetlivky

Texty prepisujeme podľa dnešnej pravopisnej normy, pričom rešpektujeme ich lexikálne a syntaktické zvláštnosti. Rešpektujeme tvary dôležité z hľadiska rytmického a rýmového.

Uplatňujeme dnešnú interpunkčnú normu, berieme však do úvahy aj pôvodnú interpunkciu rukopisov.

Podľa dnešnej pravopisnej normy píšeme i — y, predpony a predložky s, z, so, zo.

Súčasnú pravopisnú normu uplatňujeme pri písaní slov osobitne a dovedna.

Odstraňujeme označovanie mäkčenia spoluhlások d, t, n, l pred e, i.

Podľa súčasnej normy prepisujeme aj zápisy dj, tj, nj, lj.

Dvojhlásky zapisujeme podľa súčasnej pravopisnej normy.

Kvantitu samohlások upravujeme podľa súčasnej normy.

Odstraňujeme písanie veľkých písmen na začiatku veršov a v zámenách ty, tvoj.

Genitív maskulín na -ou upravujeme na -ov (duchou — duchov).

Tvary neutier v nom. sg. zakončené na -ja upravujeme na -ie (povetrja — povetrie), -uo na -é (večnuo — večné).

Genitív a datív adjektív na -jeho, -jemu upravujeme na -ého, -ému (šumnjeho — šumného, širokjemu — širokému).

Pri slovesách nahrádzame koncovku 3. os. perfekta -u, -v koncovkou -l (nastau — nastal), koncovku 3. os. prézenta -e koncovkou -ie (hyňe — hynie).

Pri zámenách a časticiach odstraňujeme pozostatky z češtiny (kdo — kto, jích — ich, jaký — aký, jako — ako).

Samohlásku ú na konci slova po slabikotvornom r nahrádzame spoluhláskou v (prú — prv).

V poznámkach uvádzame autorove texty v presnom grafickom prepise.

Modráni nebol v uplatňovaní gramatických a pravopisných pravidiel vždy úplne systematický.

Básne

Básne publikované v tejto časti sú zapísané v rukopisnej knihe Basňe púwodňje KarolaAlexModráňyho (prepis zápisu mena je presný) w Braťislawe n D. r. 1846 (ďalej len Básňe), uloženej v SNK — ALU pod signatúrou B 242. Kniha 8° má 152 číslovaných strán, pričom popísaných je 140 strán. Na predsádke je autorova poznámka týkajúca sa väzby, podpis a nejaké šifry — je možné, že ide o meno osoby, ktorej je kniha venovaná. Na kaligraficky upravenom titulnom liste je v jeho hornej časti autorova poznámka: „Prvje moje básňe“ a jeho podpis. Básne v knihe sú čistopismi a len v niekoľkých prípadoch urobil autor dodatočné zásahy. Strany 127 — 140 obsahujú krátky súbor textov označený ako „Víťahi s Rozličních basníkou“, sú v ňom zapísané nemecké texty a texty ladené v ľudovom riekankovom tóne. Túto časť zbierky nepublikujeme. Niektoré z básni zbierky boli uverejnené už Pavlom Vongrejom v knihe Keby si počul všetky tie víchrice, Bratislava: Tatran 1966. Všetky básne prepisujeme z rukopisu.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloKarol Alexander Modrányi

— redaktor študentského Národného zábavníka, autor veršovaných prác i prózy Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.