Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1997Detvan
1770Kratšie básne
1123Rysavá jalovica
1044Krvavé sonety
724Básne príležitostné
684Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
471Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
459Letorosty III
453Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
421Letorosty I
365Spevy Sama Chalúpky
355Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
280Púť po otčine roku 1846
245Slovenské hádanky
242Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
240Olejkár
238Mongoli
230Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
221Posestrima
205Nezaľúbení zaľúbenci
203Letorosty II
190Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
182České prvotiny
178Dramatický zlomok
177Sôvety v rodine Dušanovej
177Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
170Dozvuky III
156Slovanstvo a svet budúcnosti
152Detva
151Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
146V žatvu
145Vianočné oblátky
134Staniša
132Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
132Slovanské starožitnosti I
131Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
130Slovanstvo
130Júlia
116Prechádzka po považskom svete
113Abigajil Karmelská
111Rozpomienky a pamäti I
104Ekvádorský zápisník
104Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
103Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
101Stesky 4
100Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
100Boh
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
100State o svetovej literatúre 2
96Z básní, venovaných A. Medzihradskému
95Škriatok
95Sluha
94Druhá žena
94Babička
93Dejepis Slovákov
91Strašidlo
90Bohumil Valizlosť Zábor I
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
89Zo Slovenska do Talianska
89Mať volá I
88Zo Slovenska do Carihradu
88Lótova žena
88Domácí kuchařka
87Mať volá V
87Vrbovčanské povesti a báje
86Odkaz mŕtvych
85História povstania slovenského z roku 1848
84Rozpomienky a pamäti II
84Bacúchovie dvor
84Bohumil Valizlosť Zábor II
84V službe národa
83Honolulu, pieseň labute
83Piesne rôzneho obsahu
831869. (I.)
82Zakáša — darmo je!
82Sto slovenských ľudových balád. Úvod
81Zlaté perličky pre dobré detičky
81Alžbeta Báthoryčka
81Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
80Starobylosť Slovanov v Európe
80Pod krížom
79Obeta
79Kráľovná zo Sáby
79Detva — spevy
79O autoroch a knihách
78Mať volá IV
77Bohumil Valizlosť Zábor III
76Hlas k rodákom
75Mať volá II
75Verše rôzneho obsahu
75Apológia
74Punta Arenas
74Kamenný chodníček
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
74Z dejín literatúry 5
73Pani richtárka
73Kázne
73Lovec jaguárov
72Život
72Moja vlasť
72Oppidum Hybbe
71To, čo večne trvá
71Deti hauzírerov
71Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
71Malé Karpaty a Biela Hora
70Reči a prednášky
70Prešovská jatka
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
70Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
68Šťastní ľudia
68Sen noci svätojánskej
68Listy Jána Bottu
67Obete márnomyseľnosti
67Z našej dediny
67Kľúč od srdca
66Hojže Bože!
66S úsmevom Vianoc
66Slovensko a Slováci
65Strídža zpod Hája
65Rozsobášení
65Tri vrecia zemiakov
65Politické state a prejavy
65Oštep a meč
65Za presvedčenie
64Ako zomieral Sláviček
63Slovenské ľudové balady
62Slovenské povstanie r. 1848/49
62Rojko
61Hriešnica
61Tetka
61Uhorská Skalica
60Běla
60Kompan
60Ballady a povesti
59Verše z vojny
59Jonáš Záborský. Nákres životopisný
59Svätojanské ohne na Slovensku
59Obrazy zo života
59Anna Petrovna
59Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
59Martýri
58Ján Francisci. Nákres životopisný
58Proti prúdu
58Cestopis Štefana Horníka
58Cesta do Egypta a Palestíny
58Navrátený raj
58Podozrivá nevesta
57Vo výškach života
57Vesna života
57Publicistika
57Vidíte zrnko
57Dramatická literatúra 2. Činohry
56Posudky a recenzie II
56Kapitoly zo slovenskej literatúry
56Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
56Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
55Vrásky času
55Michal M. Hodža
54Svadobné šaty
54Kritické torzo
53Krutohlavci
53Výlet na Kriváň roku 1861
53Kríž pod lipami
53Úryvky z cestopisu
53Poklad
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
53Za vysokú cenu
53Svety 1
52Tempi passati
52Pani Helène
52Polemiky
52Zo Slovenska do Ríma
52Sirôtky
52Jánošíkov poklad
52Faust, novella od Ivana Turgeneva
52Hrob lásky
52Ľúbosť
52Básne
52Život Dr. Martina Luthera
52Slovenské obrázky zpod Tater
51Básnické preklady
51Národní domácí kuchařka česko-americká
51Šťastie
51Svety 4
50Holuby a Šulek
50Listy Maríne Hodžovej
50Prišiel domov
50Listy Timrave
50Dobrá bolesť, čo dá pojesť
49Listy Andrejovi Kmeťovi
49Komedie… Ruth
49Otec stískal a syn výskal
49Listy z Uhorska
49Nové rozprávky
49Na krásném Slovensku
48Svitá
48Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
48Zo zápisníkov
48Príspevky a recenzie
48Cesta do kriminálu
48Básnik
48Piesne, verše a rečňovanky
47Lyrická nôta
47Králova žena
47Korešpondencia
47Do videnia
47Podobizne
47Básne zo 40-tych rokov
47Ohlas
47Z dejín literatúry 1
47Rajské kvietky
47Svety 2
46Valaška a dukáty
46Rajnoha
46Už sú všetci v jednom vreci
46O vlastnom živote a diele
46Susedia
45Rozbité ministerstvo
45Pred tebou váza
45Sňahulienka
45Náš ujček
45Presadený kvietok
45Jasnopoljanské zápisky I
45Svety 3
44Z listov bratislavským felibrom
44Švárna Skaličanka
44Slepý pastier
44Honorár
44Tí naši učitelia!
44Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
44Rozmajrín
44Ako zbohatnúť
43Recitácie
43Kyčina
43Verše drobné
43Básne z 30-tych rokov
43Osloboditeľ
43Pred svadbou
43Nepodarilo sa
43Zpomínky z cesty po Uhřích
43Za svetlom
43Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
42Cyntia
42Intonácie jari
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42Slobodní manželia
42Kliatba
42Náš pán ujo
42State o svetovej literatúre 1
42Melancholický gavalier
42Rosou a tŕním
42Hviezdoslav
42Moc svetla
41Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
41Biografie
41Život a diela Daniela Krmana
41Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
40Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
40Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
40Beh žitia
40Z listov
40Komédia omylov
39Preklady
39Slovo za slovenčinu
39Básnické preklady
39Sionitka
39Na slovenském bojišti
39Peruťou sudba máva
39Dedinské rozprávky
39Na rozhraní
38Sopra Minerva
38Prvotiny
38Pánik
38State o svetovej literatúre 3
38Z dejín literatúry 2
38Škaredá streda po fašiangoch
38Výstražný sen
37Kliatba a požehnanie
37Sporme s rozumom
37Z dejín literatúry 3
37Slovenské obrázky z hor a plání
37Výber z článkov
37Myjava
36Vyhodený študent pri skale
36Básne z prózy Ladislav
36Ľudská komédia
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Literatúrou k národnej osvete
36V máji
36Rozprávka má krídla
36Slnečné dieťa
35Príležitostná poézia 1612 — 1621
35Český hosť
35Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
35Dramatická literatúra 2. O divadle
35U Tatier
35Uhorské voľby
35Malý dopisovateľ
35Z mých vzpomínek na Slovensko
35Stratení
35Macbeth
35Rozprávky s živly nadprirodzenými III
34Výtvarné umění na Slovensku
34Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
34Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
34Divadlo
33Lipka
33Lesný muž
33Veď je náš!
33Incognito
33Publicistika
33Dvojaká ľúbosť
33Otázky literatúry
33Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
33Zlaté lísťa
33Za reč a práva ľudu
33Hadí ostrov na Čiernom mori
33So svetlom
33Otcovrah
33Keď sa život začínal
33Slovenské pohádky a pověsti I
32Kliatba snúbenice
32Sládkovičove básne
32Hosanna!
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
32O vzájomnosti slovanskej
32Pelikán
32Z dejín banských miest na Slovensku
31Starý Motaj
31Koniec domovníka Vitorázka
31Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
31Pokora vína
31Sláva Bohu
31Slovenské pohádky a pověsti II
30Prvý honorár
30Prievozné
30Slávnostný obed
30Pokútnica
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Starouš plesnivec
29Dobytie Carihradu skrze Turkov
29Redakčná návšteva
29Starý ženích
29Kde bol jeho otec?
29Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
29Moric Beňovsky
28Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
28Vohľady
28Nápor — odpor
28Podpovídky
27Bohdanice a ich učiteľ
27Nepochopený
27Románová spisba a jej kritika
27Kytka z Tatier
27Rozprávky s živly nadprirodzenými II
27Boží muka
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Keď zavejú jarné vetry
26Stará veršová pamiatka
26Na polhodinku
26Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
26Povesti prastarých báječných časov 3
26Slováci a sloboda
25Pán richtár
25Piesne
25Bajky
24Drina Nikulina
24Veľkonočná nedeľa
24Srbský junák
24Perly pre našu remeselnícku mládež
24Povesti prastarých báječných časov 4
24Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
24Stretnutie so starším pánom
23Slovenské mláďatká
23Moštenické bály
23Trapné povídky
22Lovena
22Korešpondencia Jána Hollého
22Myjava
22Května Slovenska
22Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
21Cestování pod mořem
20O balade
20Národnie poviedky
20Slovo čitateľom Zory
20Zábavné večery IV
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
18Priaznivcom Orla
18Krivoprísažník
18Zábavné večery I
18Z potulek po Slovensku I
18Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
17Prechádzka po pekle
16Dějiny lásky 5
15Cesta do Sedmohradska
15Rozmarné léto
12Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.