Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1928Detvan
1722Kratšie básne
1090Rysavá jalovica
1009Krvavé sonety
695Básne príležitostné
662Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
460Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
442Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
435Letorosty III
410Letorosty I
341Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
276Spevy Sama Chalúpky
263Púť po otčine roku 1846
237Slovenské hádanky
230Olejkár
228Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
225Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
221Mongoli
207Posestrima
197Letorosty II
196Nezaľúbení zaľúbenci
183Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
170České prvotiny
167Dramatický zlomok
166Sôvety v rodine Dušanovej
166Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
164Dozvuky III
148Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
145Detva
144Slovanstvo a svet budúcnosti
140V žatvu
137Vianočné oblátky
127Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
125Slovanstvo
125Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
124Staniša
116Slovanské starožitnosti I
113Júlia
109Prechádzka po považskom svete
104Rozpomienky a pamäti I
103Abigajil Karmelská
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
98Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
97Ekvádorský zápisník
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
93Stesky 4
91Škriatok
91Boh
90State o svetovej literatúre 2
90Z básní, venovaných A. Medzihradskému
88Sluha
87Zo Slovenska do Talianska
87Dejepis Slovákov
87Babička
86Zo Slovenska do Carihradu
86Druhá žena
84Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
84Lótova žena
83Strašidlo
82Vrbovčanské povesti a báje
82História povstania slovenského z roku 1848
82Domácí kuchařka
81Mať volá V
80Mať volá I
79Rozpomienky a pamäti II
79Bohumil Valizlosť Zábor I
79Bohumil Valizlosť Zábor II
79Honolulu, pieseň labute
79V službe národa
78Zlaté perličky pre dobré detičky
78Zakáša — darmo je!
78Piesne rôzneho obsahu
781869. (I.)
77Alžbeta Báthoryčka
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
76Bacúchovie dvor
75Pod krížom
75Odkaz mŕtvych
75Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
74Obeta
74Detva — spevy
74O autoroch a knihách
72Bohumil Valizlosť Zábor III
72Mať volá II
72Mať volá IV
72Kráľovná zo Sáby
72Verše rôzneho obsahu
72Hlas k rodákom
71Punta Arenas
71Kamenný chodníček
70Pani richtárka
70Starobylosť Slovanov v Európe
70Lovec jaguárov
69Kázne
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
69Apológia
69Z dejín literatúry 5
68Reči a prednášky
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
67Oppidum Hybbe
66To, čo večne trvá
66Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
66Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
65Život
65Deti hauzírerov
64Hojže Bože!
63Strídža zpod Hája
63Obete márnomyseľnosti
63Tri vrecia zemiakov
63Moja vlasť
63Oštep a meč
63Šťastní ľudia
63Sen noci svätojánskej
62Z našej dediny
62Kľúč od srdca
62Politické state a prejavy
61Rozsobášení
61S úsmevom Vianoc
61Slovensko a Slováci
61Malé Karpaty a Biela Hora
60Za presvedčenie
59Ako zomieral Sláviček
58Hriešnica
58Ballady a povesti
57Obrazy zo života
57Slovenské povstanie r. 1848/49
57Rojko
57Kompan
56Proti prúdu
56Cestopis Štefana Horníka
56Běla
56Tetka
55Vo výškach života
55Vesna života
55Verše z vojny
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Svätojanské ohne na Slovensku
55Anna Petrovna
55Dramatická literatúra 2. Činohry
55Uhorská Skalica
55Martýri
54Ján Francisci. Nákres životopisný
54Publicistika
54Vidíte zrnko
54Cesta do Egypta a Palestíny
54Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
53Kapitoly zo slovenskej literatúry
53Navrátený raj
53Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
52Michal M. Hodža
51Krutohlavci
51Vrásky času
51Posudky a recenzie II
51Úryvky z cestopisu
51Svadobné šaty
51Kritické torzo
50Tempi passati
50Zo Slovenska do Ríma
50Kríž pod lipami
50Poklad
50Podozrivá nevesta
50Ľúbosť
50Život Dr. Martina Luthera
49Polemiky
49Jánošíkov poklad
49Faust, novella od Ivana Turgeneva
49Výlet na Kriváň roku 1861
49Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Pani Helène
48Básnické preklady
48Listy Maríne Hodžovej
48Sirôtky
48Dobrá bolesť, čo dá pojesť
48Slovenské obrázky zpod Tater
48Slovenské ľudové balady
47Komedie… Ruth
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
47Hrob lásky
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
47Listy Jána Bottu
46Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
46Holuby a Šulek
46Príspevky a recenzie
46Cesta do kriminálu
46Básnik
45Lyrická nôta
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Králova žena
45Korešpondencia
45Podobizne
45Zo zápisníkov
45Prišiel domov
45Z dejín literatúry 1
45Piesne, verše a rečňovanky
45Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
45Za vysokú cenu
44Do videnia
44Valaška a dukáty
44Svitá
44Rajnoha
44Básne zo 40-tych rokov
44Ohlas
44Rajské kvietky
44Nové rozprávky
43Rozbité ministerstvo
43Pred tebou váza
43Už sú všetci v jednom vreci
43Sňahulienka
43Náš ujček
43Listy z Uhorska
42Z listov bratislavským felibrom
42Slepý pastier
42Honorár
42Tí naši učitelia!
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Šťastie
41Švárna Skaličanka
41O vlastnom živote a diele
41Pred svadbou
41Presadený kvietok
41Jasnopoljanské zápisky I
41Svety 1
40Recitácie
40Intonácie jari
40Osloboditeľ
40Melancholický gavalier
40Rozmajrín
40Susedia
40Na krásném Slovensku
39Kyčina
39Cyntia
39Verše drobné
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Slobodní manželia
39Básne z 30-tych rokov
39Kliatba
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Náš pán ujo
39State o svetovej literatúre 1
39Rosou a tŕním
39Svety 4
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Život a diela Daniela Krmana
38Zpomínky z cesty po Uhřích
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Preklady
37Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
37Básnické preklady
37Sionitka
37Beh žitia
37Biografie
37Nepodarilo sa
37Peruťou sudba máva
37Ako zbohatnúť
37Komédia omylov
37Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
37Svety 3
36Slovo za slovenčinu
36Pánik
36Z listov
36Dedinské rozprávky
36Hviezdoslav
35Sopra Minerva
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Z dejín literatúry 2
35Z dejín literatúry 3
35Na rozhraní
34V máji
34Na slovenském bojišti
34Škaredá streda po fašiangoch
34Výber z článkov
34Svety 2
33Vyhodený študent pri skale
33Príležitostná poézia 1612 — 1621
33Básne z prózy Ladislav
33Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
33Český hosť
33Malý dopisovateľ
33Slovenské obrázky z hor a plání
33Rozprávka má krídla
32Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
32Ľudská komédia
32Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
32Literatúrou k národnej osvete
32Divadlo
32Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32U Tatier
32Uhorské voľby
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Výstražný sen
31Výtvarné umění na Slovensku
31Lipka
31Lesný muž
31Veď je náš!
31Incognito
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Zlaté lísťa
31Za reč a práva ľudu
31Moc svetla
30Kliatba snúbenice
30Sládkovičove básne
30Hosanna!
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30O vzájomnosti slovanskej
29Starý Motaj
29Koniec domovníka Vitorázka
29Z dejín literatúry 4
29Pelikán
29Hadí ostrov na Čiernom mori
29Pokora vína
29Z dejín banských miest na Slovensku
29Stratení
29Macbeth
29Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Prvý honorár
28Prievozné
28Slávnostný obed
28Pokútnica
28So svetlom
28Otcovrah
28Slnečné dieťa
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Redakčná návšteva
27Starý ženích
27Sláva Bohu
27Starouš plesnivec
27Slovenské pohádky a pověsti I
26Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
26Vohľady
26Nápor — odpor
26Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25Zo Slovenska do Východnej Indie
25Keď sa život začínal
25Slovenské pohádky a pověsti II
25Moric Beňovsky
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Bohdanice a ich učiteľ
24Nepochopený
24Keď zavejú jarné vetry
24Kde bol jeho otec?
24Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
24Románová spisba a jej kritika
23Pán richtár
23Piesne
23Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
22Stará veršová pamiatka
22Slováci a sloboda
22Myjava
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Veľkonočná nedeľa
21Moštenické bály
21Na polhodinku
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Rozprávky s živly nadprirodzenými II
20Srbský junák
20Myjava
20Stretnutie so starším pánom
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska
18Lovena
18Perly pre našu remeselnícku mládež
18Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
18Trapné povídky
18Boží muka
18Podpovídky
17O balade
17Národnie poviedky
17Slovo čitateľom Zory
16Krivoprísažník
16Zábavné večery IV
16Z potulek po Slovensku I
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Cestování pod mořem
16Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
15Priaznivcom Orla
15Bajky
14Prechádzka po pekle
14Zábavné večery I
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
11Cesta do Sedmohradska
11Dějiny lásky 5
11Rozmarné léto
8Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.