Katarína Tínesová (405 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2072Detvan
1821Kratšie básne
1173Rysavá jalovica
1093Krvavé sonety
743Básne príležitostné
706Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
482Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
478Letorosty III
469Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
441Spevy Sama Chalúpky
432Letorosty I
367Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
294Púť po otčine roku 1846
260Slovenské hádanky
259Mongoli
255Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
250Olejkár
237Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
230Posestrima
220Nezaľúbení zaľúbenci
210Letorosty II
197České prvotiny
195Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
189Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
189Dramatický zlomok
187Sôvety v rodine Dušanovej
175Dozvuky III
164Slovanstvo a svet budúcnosti
162Detva
160Vianočné oblátky
158Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
153V žatvu
140Júlia
139Staniša
138Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
138Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
137Slovanské starožitnosti I
134Slovanstvo
126Abigajil Karmelská
119Prechádzka po považskom svete
118Rozpomienky a pamäti I
109Sluha
108Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
107Ekvádorský zápisník
106Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
106Stesky 4
105State o svetovej literatúre 2
104Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
104Boh
104Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
102Druhá žena
102Babička
101Z básní, venovaných A. Medzihradskému
99Škriatok
98Mať volá I
98Dejepis Slovákov
97Domácí kuchařka
96Bohumil Valizlosť Zábor I
94Strašidlo
94Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
94Odkaz mŕtvych
93Mať volá V
93Honolulu, pieseň labute
93Vrbovčanské povesti a báje
92Zo Slovenska do Carihradu
92Bohumil Valizlosť Zábor II
91Bacúchovie dvor
91Zo Slovenska do Talianska
91Lótova žena
90V službe národa
89Obeta
89Pod krížom
88Rozpomienky a pamäti II
88Piesne rôzneho obsahu
87Zakáša — darmo je!
87História povstania slovenského z roku 1848
87Sto slovenských ľudových balád. Úvod
861869. (I.)
85Starobylosť Slovanov v Európe
85Mať volá IV
85Detva — spevy
84Bohumil Valizlosť Zábor III
84Mať volá II
84Alžbeta Báthoryčka
84O autoroch a knihách
84Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
83Zlaté perličky pre dobré detičky
83Punta Arenas
83Kráľovná zo Sáby
82Apológia
82Listy Jána Bottu
80Kamenný chodníček
80Hlas k rodákom
79Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
78Verše rôzneho obsahu
78Šťastní ľudia
78Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
78Slovenské ľudové balady
77Pani richtárka
77Z dejín literatúry 5
77Malé Karpaty a Biela Hora
76Moja vlasť
76Kázne
76To, čo večne trvá
76Lovec jaguárov
76Oppidum Hybbe
75Deti hauzírerov
75Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
74Život
74Reči a prednášky
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
73Z našej dediny
73Prešovská jatka
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
72Za presvedčenie
72Sen noci svätojánskej
71Obete márnomyseľnosti
71Politické state a prejavy
71Slovensko a Slováci
70Rozsobášení
70Hojže Bože!
70Kľúč od srdca
70S úsmevom Vianoc
67Strídža zpod Hája
67Tri vrecia zemiakov
67Oštep a meč
66Ako zomieral Sláviček
65Slovenské povstanie r. 1848/49
65Rojko
65Tetka
64Běla
64Verše z vojny
64Uhorská Skalica
63Vo výškach života
63Hriešnica
63Navrátený raj
63Anna Petrovna
63Kompan
63Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
63Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
62Ján Francisci. Nákres životopisný
62Cesta do Egypta a Palestíny
62Jonáš Záborský. Nákres životopisný
62Svätojanské ohne na Slovensku
62Dramatická literatúra 2. Činohry
62Podozrivá nevesta
62Ballady a povesti
62Martýri
61Cestopis Štefana Horníka
61Vidíte zrnko
61Obrazy zo života
60Proti prúdu
60Publicistika
60Posudky a recenzie II
60Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Svety 1
59Vesna života
58Vrásky času
58Michal M. Hodža
58Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
58Za vysokú cenu
57Faust, novella od Ivana Turgeneva
57Kritické torzo
57Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
57Šťastie
57Svety 4
56Osloboditeľ
56Výlet na Kriváň roku 1861
56Kríž pod lipami
56Svadobné šaty
56Ľúbosť
56Slovenské obrázky zpod Tater
55Tempi passati
55Krutohlavci
55Polemiky
55Sirôtky
55Úryvky z cestopisu
55Hrob lásky
55Poklad
55Básne
55Život Dr. Martina Luthera
55Na krásném Slovensku
54Pani Helène
54Zo Slovenska do Ríma
54Jánošíkov poklad
53Listy Andrejovi Kmeťovi
53Básnické preklady
53Prišiel domov
53Listy Timrave
53Piesne, verše a rečňovanky
53Nové rozprávky
53Národní domácí kuchařka česko-americká
53Svety 2
52Holuby a Šulek
52Listy Maríne Hodžovej
52Komedie… Ruth
52Dobrá bolesť, čo dá pojesť
52Susedia
51Príspevky a recenzie
51Cesta do kriminálu
51Básnik
51Otec stískal a syn výskal
51Listy z Uhorska
50Králova žena
50Svitá
50Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
50Ohlas
50Z dejín literatúry 1
50Za svetlom
50Svety 3
49Lyrická nôta
49Korešpondencia
49Do videnia
49Valaška a dukáty
49Podobizne
49Zo zápisníkov
49Rajnoha
49Pred tebou váza
49Básne zo 40-tych rokov
49Už sú všetci v jednom vreci
49O vlastnom živote a diele
49Tí naši učitelia!
49Rajské kvietky
49Jasnopoljanské zápisky I
49Ako zbohatnúť
49Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
49Moc svetla
48Náš ujček
48Presadený kvietok
48Rozmajrín
47Rozbité ministerstvo
47Z listov bratislavským felibrom
47Švárna Skaličanka
47Slepý pastier
47Sňahulienka
47Nepodarilo sa
46Honorár
46Pred svadbou
46Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
46Na rozhraní
46Myjava
45Recitácie
45Kyčina
45Verše drobné
45Básne z 30-tych rokov
45Kliatba
45Melancholický gavalier
45Hviezdoslav
44Cyntia
44Intonácie jari
44Uzdravujúce piešťanské kúpele
44Slobodní manželia
44Náš pán ujo
44State o svetovej literatúre 1
44Rosou a tŕním
44Zpomínky z cesty po Uhřích
43Prvotiny
43Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
43Z listov
43Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
43Biografie
43Život a diela Daniela Krmana
43Komédia omylov
43Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
42Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
42Beh žitia
42Slovenské obrázky z hor a plání
42Výstražný sen
41Preklady
41Slovo za slovenčinu
41Pánik
41Básnické preklady
41Sionitka
41State o svetovej literatúre 3
41Z dejín literatúry 2
41Na slovenském bojišti
41Škaredá streda po fašiangoch
41Peruťou sudba máva
41Dedinské rozprávky
40Sopra Minerva
40Z dejín literatúry 3
40Rozprávka má krídla
40Stratení
40Macbeth
39Kliatba a požehnanie
39Sporme s rozumom
39Uhorské voľby
39Výber z článkov
39So svetlom
39Otcovrah
39Slovenské pohádky a pověsti I
38Vyhodený študent pri skale
38Básne z prózy Ladislav
38Ľudská komédia
38Literatúrou k národnej osvete
38V máji
38Český hosť
38U Tatier
38Z dejín banských miest na Slovensku
38Slnečné dieťa
37Výtvarné umění na Slovensku
37Príležitostná poézia 1612 — 1621
37Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
37Divadlo
37Otázky literatúry
37Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
37Dramatická literatúra 2. O divadle
37Malý dopisovateľ
37Z mých vzpomínek na Slovensko
37Rozprávky s živly nadprirodzenými III
37Slovenské pohádky a pověsti II
36Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
36Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
36Lesný muž
36Veď je náš!
36Incognito
36Dvojaká ľúbosť
36Za reč a práva ľudu
36Sláva Bohu
36Keď sa život začínal
35Lipka
35Kliatba snúbenice
35Publicistika
35Z dejín literatúry 4
35Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
35Zlaté lísťa
35O vzájomnosti slovanskej
35Pelikán
35Hadí ostrov na Čiernom mori
35Pokora vína
35Bajky
34Starý Motaj
34Sládkovičove básne
34Hosanna!
34Koniec domovníka Vitorázka
34Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Podpovídky
34Moric Beňovsky
33Prvý honorár
33Starý ženích
33Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
33Kde bol jeho otec?
33Starouš plesnivec
32Redakčná návšteva
32Prievozné
32Slávnostný obed
32Pokútnica
32Na polhodinku
32Kytka z Tatier
32Boží muka
31Dobytie Carihradu skrze Turkov
31Zo Slovenska do Východnej Indie
31Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
30Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
30Vohľady
30Nápor — odpor
30Nepochopený
30Korešpondencia Jána Hollého
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Bohdanice a ich učiteľ
29Keď zavejú jarné vetry
29Románová spisba a jej kritika
29Rozprávky s živly nadprirodzenými II
29Slováci a sloboda
28Stará veršová pamiatka
28Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
28Povesti prastarých báječných časov 3
27Drina Nikulina
27Pán richtár
27Piesne
27Perly pre našu remeselnícku mládež
27Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
27Trapné povídky
26Veľkonočná nedeľa
26Moštenické bály
26Srbský junák
26Povesti prastarých báječných časov 4
26Cestování pod mořem
26Stretnutie so starším pánom
25Slovenské mláďatká
25Krivoprísažník
24Lovena
24Myjava
24Národnie poviedky
24Května Slovenska
24Z potulek po Slovensku I
24Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
23O balade
22Slovo čitateľom Zory
22Zábavné večery I
22Zábavné večery IV
21Cesta do Sedmohradska
21Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
21Rozmarné léto
20Prechádzka po pekle
20Priaznivcom Orla
20Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
19Dějiny lásky 5
16Z rozpomienok
14Sedmoro rozpoviedok
11Gróf Monte Christo I
11Na svite
10Stín kapradiny
10Aké bude Slovensko o sto rokov?
8Bošáckou dolinou

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.



Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.