Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1915Detvan
1718Kratšie básne
1084Rysavá jalovica
989Krvavé sonety
693Básne príležitostné
659Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
458Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
442Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
430Letorosty III
410Letorosty I
340Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
262Púť po otčine roku 1846
262Spevy Sama Chalúpky
236Slovenské hádanky
230Olejkár
228Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
224Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
219Mongoli
207Posestrima
196Nezaľúbení zaľúbenci
195Letorosty II
182Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
169České prvotiny
166Sôvety v rodine Dušanovej
166Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
166Dramatický zlomok
163Dozvuky III
147Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
144Detva
143Slovanstvo a svet budúcnosti
139V žatvu
135Vianočné oblátky
126Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
125Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
123Slovanstvo
123Staniša
115Slovanské starožitnosti I
111Júlia
109Prechádzka po považskom svete
104Rozpomienky a pamäti I
102Abigajil Karmelská
99Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
98Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
93Ekvádorský zápisník
92Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
91Škriatok
91Stesky 4
90Boh
89State o svetovej literatúre 2
89Z básní, venovaných A. Medzihradskému
87Zo Slovenska do Talianska
87Dejepis Slovákov
87Sluha
87Babička
86Druhá žena
85Zo Slovenska do Carihradu
84Lótova žena
82Strašidlo
82Vrbovčanské povesti a báje
81Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
81História povstania slovenského z roku 1848
80Domácí kuchařka
79Mať volá I
79Mať volá V
78Rozpomienky a pamäti II
78Honolulu, pieseň labute
78Piesne rôzneho obsahu
78V službe národa
781869. (I.)
77Zlaté perličky pre dobré detičky
77Bohumil Valizlosť Zábor I
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
76Zakáša — darmo je!
76Bacúchovie dvor
76Bohumil Valizlosť Zábor II
76Alžbeta Báthoryčka
75Pod krížom
75Odkaz mŕtvych
74Detva — spevy
74Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
73O autoroch a knihách
72Bohumil Valizlosť Zábor III
72Mať volá II
72Kráľovná zo Sáby
71Obeta
71Punta Arenas
71Mať volá IV
71Kamenný chodníček
71Verše rôzneho obsahu
71Hlas k rodákom
70Pani richtárka
70Lovec jaguárov
69Kázne
69Starobylosť Slovanov v Európe
69Apológia
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
68Z dejín literatúry 5
67Reči a prednášky
67Prešovská jatka
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
67Oppidum Hybbe
66To, čo večne trvá
66Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
65Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
64Život
64Deti hauzírerov
63Obete márnomyseľnosti
63Hojže Bože!
63Tri vrecia zemiakov
63Šťastní ľudia
63Sen noci svätojánskej
62Strídža zpod Hája
62Moja vlasť
62Politické state a prejavy
62Oštep a meč
61Rozsobášení
61Z našej dediny
61Kľúč od srdca
61S úsmevom Vianoc
61Slovensko a Slováci
61Malé Karpaty a Biela Hora
60Za presvedčenie
59Ako zomieral Sláviček
58Ballady a povesti
57Hriešnica
57Slovenské povstanie r. 1848/49
57Rojko
57Kompan
56Běla
56Tetka
55Vo výškach života
55Proti prúdu
55Vesna života
55Cestopis Štefana Horníka
55Verše z vojny
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Svätojanské ohne na Slovensku
55Obrazy zo života
55Anna Petrovna
55Dramatická literatúra 2. Činohry
55Uhorská Skalica
54Ján Francisci. Nákres životopisný
54Publicistika
54Vidíte zrnko
54Cesta do Egypta a Palestíny
54Martýri
53Kapitoly zo slovenskej literatúry
53Navrátený raj
53Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
52Michal M. Hodža
51Úryvky z cestopisu
51Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
50Tempi passati
50Krutohlavci
50Zo Slovenska do Ríma
50Posudky a recenzie II
50Kríž pod lipami
50Poklad
50Svadobné šaty
50Podozrivá nevesta
50Ľúbosť
50Kritické torzo
49Vrásky času
49Polemiky
49Jánošíkov poklad
49Faust, novella od Ivana Turgeneva
49Výlet na Kriváň roku 1861
49Život Dr. Martina Luthera
49Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
48Pani Helène
48Básnické preklady
48Listy Maríne Hodžovej
48Sirôtky
48Dobrá bolesť, čo dá pojesť
48Slovenské obrázky zpod Tater
47Komedie… Ruth
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
47Hrob lásky
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
46Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
46Holuby a Šulek
46Príspevky a recenzie
46Cesta do kriminálu
46Básnik
46Listy Jána Bottu
45Lyrická nôta
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Králova žena
45Korešpondencia
45Podobizne
45Zo zápisníkov
45Prišiel domov
45Z dejín literatúry 1
45Piesne, verše a rečňovanky
45Za vysokú cenu
44Do videnia
44Básne zo 40-tych rokov
44Ohlas
44Rajské kvietky
44Nové rozprávky
43Valaška a dukáty
43Svitá
43Rajnoha
43Pred tebou váza
43Sňahulienka
43Náš ujček
43Listy z Uhorska
43Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
43Slovenské ľudové balady
42Rozbité ministerstvo
42Slepý pastier
42Honorár
42Tí naši učitelia!
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Šťastie
41Z listov bratislavským felibrom
41Už sú všetci v jednom vreci
41O vlastnom živote a diele
41Pred svadbou
41Presadený kvietok
41Jasnopoljanské zápisky I
41Svety 1
40Švárna Skaličanka
40Osloboditeľ
40Melancholický gavalier
40Rozmajrín
40Susedia
40Na krásném Slovensku
39Recitácie
39Kyčina
39Intonácie jari
39Verše drobné
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Slobodní manželia
39Básne z 30-tych rokov
39Kliatba
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Náš pán ujo
39State o svetovej literatúre 1
39Rosou a tŕním
39Svety 4
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Cyntia
38Život a diela Daniela Krmana
38Zpomínky z cesty po Uhřích
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Preklady
37Básnické preklady
37Sionitka
37Nepodarilo sa
37Peruťou sudba máva
37Komédia omylov
37Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
37Svety 3
36Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
36Slovo za slovenčinu
36Pánik
36Beh žitia
36Z listov
36Biografie
36Dedinské rozprávky
36Ako zbohatnúť
35Sopra Minerva
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Z dejín literatúry 2
35Z dejín literatúry 3
35Hviezdoslav
34V máji
34Škaredá streda po fašiangoch
34Výber z článkov
34Na rozhraní
34Svety 2
33Vyhodený študent pri skale
33Príležitostná poézia 1612 — 1621
33Básne z prózy Ladislav
33Český hosť
33Na slovenském bojišti
33Malý dopisovateľ
32Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
32Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
32Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
32Literatúrou k národnej osvete
32Divadlo
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32U Tatier
32Uhorské voľby
32Slovenské obrázky z hor a plání
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Rozprávka má krídla
32Výstražný sen
31Výtvarné umění na Slovensku
31Lipka
31Ľudská komédia
31Lesný muž
31Veď je náš!
31Incognito
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
31Zlaté lísťa
31Za reč a práva ľudu
30Kliatba snúbenice
30Sládkovičove básne
30Hosanna!
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30O vzájomnosti slovanskej
30Moc svetla
29Starý Motaj
29Koniec domovníka Vitorázka
29Z dejín literatúry 4
29Pelikán
29Hadí ostrov na Čiernom mori
29Pokora vína
29Stratení
29Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Prvý honorár
28Prievozné
28Slávnostný obed
28Pokútnica
28So svetlom
28Otcovrah
28Z dejín banských miest na Slovensku
28Slnečné dieťa
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Redakčná návšteva
27Starý ženích
27Starouš plesnivec
27Macbeth
27Slovenské pohádky a pověsti I
26Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
26Vohľady
26Nápor — odpor
26Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
25Zo Slovenska do Východnej Indie
25Sláva Bohu
25Slovenské pohádky a pověsti II
25Moric Beňovsky
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Bohdanice a ich učiteľ
24Nepochopený
24Keď zavejú jarné vetry
24Kde bol jeho otec?
24Keď sa život začínal
24Románová spisba a jej kritika
23Pán richtár
23Piesne
23Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
23Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
22Stará veršová pamiatka
22Slováci a sloboda
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Veľkonočná nedeľa
21Moštenické bály
21Na polhodinku
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Rozprávky s živly nadprirodzenými II
20Srbský junák
20Myjava
20Stretnutie so starším pánom
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska
18Lovena
18Perly pre našu remeselnícku mládež
18Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
18Boží muka
17O balade
17Národnie poviedky
17Slovo čitateľom Zory
17Trapné povídky
17Myjava
17Podpovídky
16Krivoprísažník
16Zábavné večery IV
16Z potulek po Slovensku I
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Cestování pod mořem
16Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
15Priaznivcom Orla
14Prechádzka po pekle
14Zábavné večery I
14Bajky
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
11Cesta do Sedmohradska
11Dějiny lásky 5
11Rozmarné léto
8Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.