Katarína Tínesová (415 diel)


Digitalizované knihy


2168Detvan
1891Kratšie básne
1265Rysavá jalovica
1166Krvavé sonety
784Básne príležitostné
740Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
553Spevy Sama Chalúpky
529Letorosty III
503Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
492Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
462Letorosty I
391Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
329Púť po otčine roku 1846
297Mongoli
290Slovenské hádanky
287Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
259Olejkár
259Posestrima
247Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
240Nezaľúbení zaľúbenci
231Letorosty II
222České prvotiny
212Sôvety v rodine Dušanovej
209Dramatický zlomok
208Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
206Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
195Vianočné oblátky
192Dozvuky III
186Detva
179Staniša
179Slovanstvo a svet budúcnosti
175V žatvu
169Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
161Abigajil Karmelská
156Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
155Júlia
150Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
150Slovanské starožitnosti I
143Slovanstvo
141Sluha
133Druhá žena
128Stesky 4
127Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
126Prechádzka po považskom svete
125Rozpomienky a pamäti I
121Babička
119Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
118Z básní, venovaných A. Medzihradskému
117Boh
116Listy Jána Bottu
114Ekvádorský zápisník
114Bohumil Valizlosť Zábor I
114State o svetovej literatúre 2
114Domácí kuchařka
112Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
111Mať volá I
110Dejepis Slovákov
109Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
109Škriatok
109Lótova žena
1071869. (I.)
107Odkaz mŕtvych
106Bohumil Valizlosť Zábor II
105Strašidlo
105Slovenské ľudové balady
103Mať volá V
102Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
102Honolulu, pieseň labute
102Kráľovná zo Sáby
101Vrbovčanské povesti a báje
101Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
100Bacúchovie dvor
100Bohumil Valizlosť Zábor III
100Šťastní ľudia
99Obeta
99Pod krížom
99V službe národa
99To, čo večne trvá
98Zakáša — darmo je!
98Zo Slovenska do Carihradu
98Deti hauzírerov
98Sto slovenských ľudových balád. Úvod
97Mať volá II
96Rozpomienky a pamäti II
96Zo Slovenska do Talianska
95História povstania slovenského z roku 1848
95Detva — spevy
94Alžbeta Báthoryčka
93Starobylosť Slovanov v Európe
93Mať volá IV
93Apológia
93Za presvedčenie
93Malé Karpaty a Biela Hora
92Punta Arenas
92Piesne rôzneho obsahu
91O autoroch a knihách
89Zlaté perličky pre dobré detičky
89Ako zomieral Sláviček
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
89Hlas k rodákom
89Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
88Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
88Za vysokú cenu
87Z našej dediny
87Kamenný chodníček
86Oppidum Hybbe
86Šťastie
85Pani richtárka
85Z dejín literatúry 5
84Život
84Navrátený raj
84Slovensko a Slováci
83Rozsobášení
83Moja vlasť
83Kázne
83Verše rôzneho obsahu
83Lovec jaguárov
83Sen noci svätojánskej
82Obete márnomyseľnosti
82Politické state a prejavy
81Prešovská jatka
80S úsmevom Vianoc
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
80Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
80Susedia
80Moc svetla
79Reči a prednášky
78Hojže Bože!
77Kľúč od srdca
77Oštep a meč
77Uhorská Skalica
75Strídža zpod Hája
75Prišiel domov
75Za svetlom
74Tri vrecia zemiakov
74Běla
74Tetka
74Ako zbohatnúť
73Dramatická literatúra 2. Činohry
73Podozrivá nevesta
73Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
73Svety 1
72Cesta do Egypta a Palestíny
72Verše z vojny
72Slovenské povstanie r. 1848/49
72Anna Petrovna
72Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
72Na krásném Slovensku
71Vo výškach života
71Hriešnica
71Rojko
71Na rozhraní
70Ján Francisci. Nákres životopisný
70Vidíte zrnko
70Svety 4
69Svätojanské ohne na Slovensku
69Obrazy zo života
69Martýri
68Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
67Cestopis Štefana Horníka
67Publicistika
67Jonáš Záborský. Nákres životopisný
67Kompan
67Ballady a povesti
67So svetlom
66Michal M. Hodža
66Svadobné šaty
66Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
66Kritické torzo
66Stratení
66Keď sa život začínal
66Výstražný sen
65Proti prúdu
65Vesna života
65Posudky a recenzie II
65Svety 3
64Vrásky času
64Kapitoly zo slovenskej literatúry
64Kríž pod lipami
64Ľúbosť
64Slovenské obrázky zpod Tater
64Slnečné dieťa
64Svety 2
63Osloboditeľ
63Výlet na Kriváň roku 1861
63Hrob lásky
63Poklad
62Jánošíkov poklad
62Faust, novella od Ivana Turgeneva
62Dobrá bolesť, čo dá pojesť
62Básne
62Podpovídky
61Tempi passati
61Krutohlavci
61Pani Helène
61Život Dr. Martina Luthera
60Polemiky
60Zo Slovenska do Ríma
60Sirôtky
60Úryvky z cestopisu
60Piesne, verše a rečňovanky
60Nové rozprávky
60Národní domácí kuchařka česko-americká
60Otcovrah
60Myjava
59Jasnopoljanské zápisky I
59Kde bol jeho otec?
58Listy Andrejovi Kmeťovi
58Komedie… Ruth
58Listy Timrave
58Cesta do kriminálu
58Listy z Uhorska
58Rajské kvietky
58Slovenské pohádky a pověsti I
57Valaška a dukáty
57Básnické preklady
57Listy Maríne Hodžovej
57Z dejín literatúry 1
57Nepodarilo sa
57Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
56Podobizne
56Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
56Holuby a Šulek
56Pred tebou váza
56Už sú všetci v jednom vreci
56Príspevky a recenzie
56Ohlas
55Králova žena
55Korešpondencia
55Svitá
55Básne zo 40-tych rokov
55Náš ujček
55Básnik
55Otec stískal a syn výskal
55Rozmajrín
54Do videnia
54Zo zápisníkov
54Sňahulienka
54Tí naši učitelia!
54Presadený kvietok
54Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
53Lyrická nôta
53Rajnoha
53O vlastnom živote a diele
52Rozbité ministerstvo
52Z listov bratislavským felibrom
52Slepý pastier
52Kliatba
52Honorár
52Pred svadbou
52Náš pán ujo
52Melancholický gavalier
52Rosou a tŕním
52Hviezdoslav
52Zpomínky z cesty po Uhřích
52Komédia omylov
52Macbeth
51Švárna Skaličanka
51Verše drobné
51Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
51Básne z 30-tych rokov
51Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
51Život a diela Daniela Krmana
51Dedinské rozprávky
51Slovenské obrázky z hor a plání
51Bajky
50Recitácie
50Kyčina
50Slovo za slovenčinu
50Uzdravujúce piešťanské kúpele
50Kliatba a požehnanie
50Slobodní manželia
50State o svetovej literatúre 1
49Cyntia
49Intonácie jari
49Biografie
49Peruťou sudba máva
49Sláva Bohu
49Rozprávky s živly nadprirodzenými III
48Prvotiny
48Pánik
48Beh žitia
48Z dejín literatúry 3
48Škaredá streda po fašiangoch
47Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
47Preklady
47Z listov
47Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
47Z dejín literatúry 2
47Na slovenském bojišti
47Výber z článkov
47Rozprávka má krídla
47Slovenské pohádky a pověsti II
46Básnické preklady
46Sionitka
46State o svetovej literatúre 3
46Hadí ostrov na Čiernom mori
46Z dejín banských miest na Slovensku
45Sopra Minerva
45Uhorské voľby
44Sporme s rozumom
44V máji
44Český hosť
44Otázky literatúry
43Príležitostná poézia 1612 — 1621
43Básne z prózy Ladislav
43Divadlo
43Veď je náš!
43U Tatier
43Za reč a práva ľudu
43O vzájomnosti slovanskej
43Malý dopisovateľ
43Pokora vína
42Výtvarné umění na Slovensku
42Vyhodený študent pri skale
42Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
42Ľudská komédia
42Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
42Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
42Literatúrou k národnej osvete
42Lesný muž
42Z dejín literatúry 4
42Z mých vzpomínek na Slovensko
42Starouš plesnivec
42Boží muka
41Incognito
41Hosanna!
41Dvojaká ľúbosť
41Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
41Dramatická literatúra 2. O divadle
41Pelikán
40Lipka
40Kliatba snúbenice
40Prvý honorár
40Starý Motaj
40Zlaté lísťa
40Moric Beňovsky
39Slávnostný obed
39Pokútnica
39Sládkovičove básne
39Publicistika
39Koniec domovníka Vitorázka
39Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
39Kytka z Tatier
38Redakčná návšteva
38Prievozné
38Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
38Zo Slovenska do Východnej Indie
38Starý ženích
38Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
38Na polhodinku
38Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
38Povesti prastarých báječných časov 3
37Vohľady
37Nápor — odpor
37Nepochopený
37Slováci a sloboda
36Dobytie Carihradu skrze Turkov
36Korešpondencia Jána Hollého
36Rozprávky s živly nadprirodzenými II
34Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
34Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
34Bohdanice a ich učiteľ
34Srbský junák
34Z potulek po Slovensku I
34Cestování pod mořem
34Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
34Poklad v Striebornom jazere
33Drina Nikulina
33Pán richtár
33Keď zavejú jarné vetry
33Stará veršová pamiatka
33Perly pre našu remeselnícku mládež
33Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
33Povesti prastarých báječných časov 4
33Románová spisba a jej kritika
33Května Slovenska
33Trapné povídky
32Veľkonočná nedeľa
32Piesne
32Moštenické bály
32Krivoprísažník
32Zábavné večery I
32Cesta do Sedmohradska
32Zábavné večery IV
32Stretnutie so starším pánom
31Národnie poviedky
31Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
31Z rozpomienok
30Lovena
30Myjava
29Slovenské mláďatká
29Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
28O balade
28Rozmarné léto
28Gróf Monte Christo I
27Prechádzka po pekle
27Slovo čitateľom Zory
27Kroje a svadba v Lopašově
26Dějiny lásky 5
25Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
24Priaznivcom Orla
24Aké bude Slovensko o sto rokov?
22Bošáckou dolinou
21Sedmoro rozpoviedok
21Stín kapradiny
19Na svite
19Ilustrovaný průvodce po Slovensku
18Jarný mráz
15Volosko — Venecia
15Zločin a pokánie
15Hore Váhom
14Zajatý cezarevič
13Duchovia sudov
7Za slovenský život

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.