Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2027Detvan
1791Kratšie básne
1149Rysavá jalovica
1060Krvavé sonety
732Básne príležitostné
697Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
473Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
471Letorosty III
457Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
423Letorosty I
393Spevy Sama Chalúpky
356Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
287Púť po otčine roku 1846
247Slovenské hádanky
244Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
242Mongoli
240Olejkár
232Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
224Posestrima
210Nezaľúbení zaľúbenci
205Letorosty II
192Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
184České prvotiny
182Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
182Dramatický zlomok
179Sôvety v rodine Dušanovej
170Dozvuky III
157Slovanstvo a svet budúcnosti
157Detva
155Vianočné oblátky
154Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
149V žatvu
135Staniša
133Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
133Slovanské starožitnosti I
132Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
131Júlia
130Slovanstvo
119Abigajil Karmelská
116Prechádzka po považskom svete
112Rozpomienky a pamäti I
105Ekvádorský zápisník
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
103Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
102Stesky 4
101Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
101Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
100Boh
100State o svetovej literatúre 2
99Sluha
98Z básní, venovaných A. Medzihradskému
97Babička
96Škriatok
96Druhá žena
95Dejepis Slovákov
94Mať volá I
93Bohumil Valizlosť Zábor I
92Strašidlo
91Mať volá V
90Zo Slovenska do Talianska
89Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
89Zo Slovenska do Carihradu
89Lótova žena
88Domácí kuchařka
87Bacúchovie dvor
87Vrbovčanské povesti a báje
87Odkaz mŕtvych
86Bohumil Valizlosť Zábor II
85Honolulu, pieseň labute
85História povstania slovenského z roku 1848
85V službe národa
84Zakáša — darmo je!
84Rozpomienky a pamäti II
84Piesne rôzneho obsahu
84Sto slovenských ľudových balád. Úvod
83Obeta
83Starobylosť Slovanov v Európe
831869. (I.)
82Mať volá IV
82Pod krížom
82Detva — spevy
82Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
81Zlaté perličky pre dobré detičky
81Punta Arenas
81Bohumil Valizlosť Zábor III
81Alžbeta Báthoryčka
81O autoroch a knihách
80Mať volá II
79Kráľovná zo Sáby
76Kamenný chodníček
76Hlas k rodákom
76Apológia
75Verše rôzneho obsahu
75Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
75Listy Jána Bottu
74Kázne
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
74Z dejín literatúry 5
73Život
73Moja vlasť
73Pani richtárka
73Lovec jaguárov
73Oppidum Hybbe
72Deti hauzírerov
72Malé Karpaty a Biela Hora
71Prešovská jatka
71Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
71Šťastní ľudia
71To, čo večne trvá
71Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
71Slovenské ľudové balady
70Reči a prednášky
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
69Z našej dediny
68Rozsobášení
68Obete márnomyseľnosti
68Hojže Bože!
68Politické state a prejavy
68Sen noci svätojánskej
67Kľúč od srdca
67S úsmevom Vianoc
67Slovensko a Slováci
66Za presvedčenie
65Strídža zpod Hája
65Tri vrecia zemiakov
65Oštep a meč
64Ako zomieral Sláviček
62Slovenské povstanie r. 1848/49
62Rojko
61Běla
61Hriešnica
61Verše z vojny
61Tetka
61Uhorská Skalica
60Kompan
60Ballady a povesti
60Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
59Ján Francisci. Nákres životopisný
59Vo výškach života
59Jonáš Záborský. Nákres životopisný
59Svätojanské ohne na Slovensku
59Obrazy zo života
59Anna Petrovna
59Martýri
59Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
58Proti prúdu
58Cestopis Štefana Horníka
58Cesta do Egypta a Palestíny
58Navrátený raj
58Dramatická literatúra 2. Činohry
58Podozrivá nevesta
57Vesna života
57Publicistika
57Vidíte zrnko
57Posudky a recenzie II
56Kapitoly zo slovenskej literatúry
56Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
55Vrásky času
55Michal M. Hodža
55Za vysokú cenu
54Kríž pod lipami
54Svadobné šaty
54Kritické torzo
53Krutohlavci
53Zo Slovenska do Ríma
53Sirôtky
53Faust, novella od Ivana Turgeneva
53Výlet na Kriváň roku 1861
53Úryvky z cestopisu
53Poklad
53Ľúbosť
53Život Dr. Martina Luthera
53Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
53Svety 1
52Tempi passati
52Pani Helène
52Polemiky
52Jánošíkov poklad
52Hrob lásky
52Básne
52Slovenské obrázky zpod Tater
51Básnické preklady
51Listy Timrave
51Národní domácí kuchařka česko-americká
51Šťastie
51Svety 4
50Holuby a Šulek
50Listy Maríne Hodžovej
50Komedie… Ruth
50Prišiel domov
50Dobrá bolesť, čo dá pojesť
49Listy Andrejovi Kmeťovi
49Príspevky a recenzie
49Otec stískal a syn výskal
49Listy z Uhorska
49Piesne, verše a rečňovanky
49Nové rozprávky
49Na krásném Slovensku
48Svitá
48Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
48Zo zápisníkov
48Cesta do kriminálu
48Básnik
48Susedia
48Svety 2
47Lyrická nôta
47Králova žena
47Korešpondencia
47Do videnia
47Valaška a dukáty
47Podobizne
47Rajnoha
47Básne zo 40-tych rokov
47Už sú všetci v jednom vreci
47Ohlas
47Z dejín literatúry 1
47Rajské kvietky
46Pred tebou váza
46O vlastnom živote a diele
46Jasnopoljanské zápisky I
46Za svetlom
45Rozbité ministerstvo
45Slepý pastier
45Sňahulienka
45Tí naši učitelia!
45Náš ujček
45Presadený kvietok
45Rozmajrín
45Svety 3
45Moc svetla
44Z listov bratislavským felibrom
44Švárna Skaličanka
44Honorár
44Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
44Ako zbohatnúť
44Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
43Recitácie
43Kyčina
43Verše drobné
43Básne z 30-tych rokov
43Kliatba
43Osloboditeľ
43Pred svadbou
43Melancholický gavalier
43Nepodarilo sa
43Hviezdoslav
43Zpomínky z cesty po Uhřích
42Cyntia
42Intonácie jari
42Uzdravujúce piešťanské kúpele
42Slobodní manželia
42Náš pán ujo
42State o svetovej literatúre 1
42Život a diela Daniela Krmana
42Rosou a tŕním
41Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
41Z listov
41Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
41Biografie
41Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
40Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
40Beh žitia
40Na rozhraní
40Komédia omylov
39Prvotiny
39Preklady
39Slovo za slovenčinu
39Pánik
39Básnické preklady
39Sionitka
39Na slovenském bojišti
39Škaredá streda po fašiangoch
39Peruťou sudba máva
39Dedinské rozprávky
38Sopra Minerva
38State o svetovej literatúre 3
38Z dejín literatúry 2
38Z dejín literatúry 3
38Slovenské obrázky z hor a plání
38Výstražný sen
38Myjava
37Kliatba a požehnanie
37Sporme s rozumom
37Výber z článkov
36Vyhodený študent pri skale
36Básne z prózy Ladislav
36Ľudská komédia
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Literatúrou k národnej osvete
36V máji
36U Tatier
36Rozprávka má krídla
36Slnečné dieťa
35Príležitostná poézia 1612 — 1621
35Český hosť
35Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
35Dramatická literatúra 2. O divadle
35Uhorské voľby
35Malý dopisovateľ
35Z mých vzpomínek na Slovensko
35So svetlom
35Otcovrah
35Stratení
35Macbeth
35Rozprávky s živly nadprirodzenými III
34Výtvarné umění na Slovensku
34Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
34Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
34Divadlo
34Otázky literatúry
34Keď sa život začínal
34Slovenské pohádky a pověsti I
34Slovenské pohádky a pověsti II
33Lipka
33Lesný muž
33Veď je náš!
33Incognito
33Publicistika
33Dvojaká ľúbosť
33Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
33Zlaté lísťa
33Za reč a práva ľudu
33O vzájomnosti slovanskej
33Hadí ostrov na Čiernom mori
33Z dejín banských miest na Slovensku
32Kliatba snúbenice
32Sládkovičove básne
32Hosanna!
32Z dejín literatúry 4
32Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
32Pelikán
32Sláva Bohu
31Starý Motaj
31Koniec domovníka Vitorázka
31Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
31Pokora vína
31Moric Beňovsky
30Prvý honorár
30Prievozné
30Slávnostný obed
30Pokútnica
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Kde bol jeho otec?
30Starouš plesnivec
30Podpovídky
29Dobytie Carihradu skrze Turkov
29Redakčná návšteva
29Starý ženích
29Na polhodinku
29Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
29Boží muka
29Bajky
28Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
28Vohľady
28Nápor — odpor
28Kytka z Tatier
27Bohdanice a ich učiteľ
27Nepochopený
27Románová spisba a jej kritika
27Rozprávky s živly nadprirodzenými II
27Slováci a sloboda
26Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
26Keď zavejú jarné vetry
26Stará veršová pamiatka
26Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
26Povesti prastarých báječných časov 3
25Pán richtár
25Piesne
24Drina Nikulina
24Veľkonočná nedeľa
24Srbský junák
24Perly pre našu remeselnícku mládež
24Povesti prastarých báječných časov 4
24Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
24Trapné povídky
24Stretnutie so starším pánom
23Slovenské mláďatká
23Moštenické bály
23Korešpondencia Jána Hollého
22Lovena
22Myjava
22Května Slovenska
22Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
21O balade
21Cestování pod mořem
20Národnie poviedky
20Slovo čitateľom Zory
20Zábavné večery IV
19Krivoprísažník
19Z potulek po Slovensku I
19Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
18Priaznivcom Orla
18Zábavné večery I
18Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
17Prechádzka po pekle
17Cesta do Sedmohradska
16Dějiny lásky 5
16Rozmarné léto
12Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.