Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1957Detvan
1748Kratšie básne
1106Rysavá jalovica
1023Krvavé sonety
707Básne príležitostné
669Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
464Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
446Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
442Letorosty III
411Letorosty I
347Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
317Spevy Sama Chalúpky
269Púť po otčine roku 1846
238Slovenské hádanky
235Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
231Mongoli
230Olejkár
226Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
214Posestrima
202Nezaľúbení zaľúbenci
197Letorosty II
183Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
174České prvotiny
172Sôvety v rodine Dušanovej
172Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
172Dramatický zlomok
166Dozvuky III
148Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
147Slovanstvo a svet budúcnosti
147Detva
141Vianočné oblátky
141V žatvu
128Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
127Slovanstvo
125Staniša
125Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
118Slovanské starožitnosti I
117Júlia
110Prechádzka po považskom svete
107Rozpomienky a pamäti I
106Abigajil Karmelská
100Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
99Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
98Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
97Ekvádorský zápisník
97Stesky 4
93Boh
93Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
93Z básní, venovaných A. Medzihradskému
92State o svetovej literatúre 2
91Škriatok
90Babička
89Sluha
87Zo Slovenska do Talianska
87Dejepis Slovákov
86Strašidlo
86Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
86Zo Slovenska do Carihradu
86Druhá žena
85Bohumil Valizlosť Zábor I
85Domácí kuchařka
84Mať volá V
84Lótova žena
83Mať volá I
83Vrbovčanské povesti a báje
82Bohumil Valizlosť Zábor II
82História povstania slovenského z roku 1848
81Rozpomienky a pamäti II
80Zakáša — darmo je!
80Bacúchovie dvor
80Piesne rôzneho obsahu
80V službe národa
801869. (I.)
79Honolulu, pieseň labute
78Zlaté perličky pre dobré detičky
78Sto slovenských ľudových balád. Úvod
78Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
77Obeta
77Alžbeta Báthoryčka
75Pod krížom
75Detva — spevy
75O autoroch a knihách
75Odkaz mŕtvych
74Bohumil Valizlosť Zábor III
74Mať volá IV
74Kráľovná zo Sáby
73Mať volá II
73Verše rôzneho obsahu
73Hlas k rodákom
72Punta Arenas
72Z dejín literatúry 5
71Kázne
71Starobylosť Slovanov v Európe
71Kamenný chodníček
71Lovec jaguárov
70Pani richtárka
70Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
69Apológia
68Reči a prednášky
68Prešovská jatka
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
68Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
68Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
67Oppidum Hybbe
67Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
66To, čo večne trvá
66Deti hauzírerov
65Život
65Moja vlasť
64Obete márnomyseľnosti
64Hojže Bože!
64Z našej dediny
64Sen noci svätojánskej
64Malé Karpaty a Biela Hora
63Strídža zpod Hája
63Tri vrecia zemiakov
63Kľúč od srdca
63Politické state a prejavy
63Oštep a meč
63Šťastní ľudia
62Rozsobášení
62S úsmevom Vianoc
62Slovensko a Slováci
61Za presvedčenie
59Hriešnica
59Ako zomieral Sláviček
59Rojko
58Slovenské povstanie r. 1848/49
58Ballady a povesti
57Verše z vojny
57Obrazy zo života
57Kompan
57Uhorská Skalica
56Proti prúdu
56Cestopis Štefana Horníka
56Běla
56Jonáš Záborský. Nákres životopisný
56Anna Petrovna
56Tetka
56Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
56Martýri
56Slovenské ľudové balady
55Vo výškach života
55Vesna života
55Svätojanské ohne na Slovensku
55Dramatická literatúra 2. Činohry
55Listy Jána Bottu
54Ján Francisci. Nákres životopisný
54Publicistika
54Vidíte zrnko
54Posudky a recenzie II
54Cesta do Egypta a Palestíny
54Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
53Kapitoly zo slovenskej literatúry
53Navrátený raj
52Vrásky času
52Michal M. Hodža
51Krutohlavci
51Úryvky z cestopisu
51Svadobné šaty
51Podozrivá nevesta
51Kritické torzo
50Tempi passati
50Polemiky
50Zo Slovenska do Ríma
50Sirôtky
50Kríž pod lipami
50Poklad
50Ľúbosť
50Básne
50Život Dr. Martina Luthera
50Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
49Jánošíkov poklad
49Faust, novella od Ivana Turgeneva
49Výlet na Kriváň roku 1861
49Slovenské obrázky zpod Tater
48Pani Helène
48Básnické preklady
48Listy Maríne Hodžovej
48Dobrá bolesť, čo dá pojesť
48Hrob lásky
48Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
47Komedie… Ruth
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
47Národní domácí kuchařka česko-americká
46Listy Andrejovi Kmeťovi
46Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
46Zo zápisníkov
46Holuby a Šulek
46Prišiel domov
46Príspevky a recenzie
46Cesta do kriminálu
46Básnik
45Lyrická nôta
45Králova žena
45Korešpondencia
45Podobizne
45Z dejín literatúry 1
45Listy z Uhorska
45Piesne, verše a rečňovanky
45Nové rozprávky
45Za vysokú cenu
44Do videnia
44Valaška a dukáty
44Svitá
44Rajnoha
44Básne zo 40-tych rokov
44Už sú všetci v jednom vreci
44Ohlas
44Rajské kvietky
43Rozbité ministerstvo
43Pred tebou váza
43Sňahulienka
43Náš ujček
43Jasnopoljanské zápisky I
42Z listov bratislavským felibrom
42Slepý pastier
42Honorár
42Tí naši učitelia!
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Rozmajrín
42Na krásném Slovensku
42Šťastie
42Svety 1
41Recitácie
41Švárna Skaličanka
41Osloboditeľ
41O vlastnom živote a diele
41Pred svadbou
41Presadený kvietok
41Susedia
41Svety 4
40Kyčina
40Intonácie jari
40Slobodní manželia
40Melancholický gavalier
39Cyntia
39Verše drobné
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Básne z 30-tych rokov
39Kliatba
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39Náš pán ujo
39State o svetovej literatúre 1
39Život a diela Daniela Krmana
39Rosou a tŕním
39Zpomínky z cesty po Uhřích
39Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
39Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
38Biografie
38Nepodarilo sa
38Za svetlom
38Ako zbohatnúť
38Komédia omylov
38Svety 3
37Preklady
37Básnické preklady
37Sionitka
37Beh žitia
37Peruťou sudba máva
37Hviezdoslav
36Slovo za slovenčinu
36Pánik
36Z listov
36Dedinské rozprávky
35Sopra Minerva
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Z dejín literatúry 2
35Z dejín literatúry 3
35Na slovenském bojišti
35Výber z článkov
35Na rozhraní
34V máji
34Škaredá streda po fašiangoch
34Rozprávka má krídla
34Svety 2
33Vyhodený študent pri skale
33Príležitostná poézia 1612 — 1621
33Básne z prózy Ladislav
33Ľudská komédia
33Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
33Český hosť
33Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
33U Tatier
33Malý dopisovateľ
33Slovenské obrázky z hor a plání
33Z mých vzpomínek na Slovensko
33Výstražný sen
32Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
32Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
32Literatúrou k národnej osvete
32Divadlo
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32Uhorské voľby
32Moc svetla
31Výtvarné umění na Slovensku
31Lipka
31Lesný muž
31Veď je náš!
31Incognito
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Otázky literatúry
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Zlaté lísťa
31Za reč a práva ľudu
31Hadí ostrov na Čiernom mori
31Stratení
31Macbeth
30Kliatba snúbenice
30Sládkovičove básne
30Hosanna!
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30O vzájomnosti slovanskej
30Pelikán
30Slnečné dieťa
29Starý Motaj
29Koniec domovníka Vitorázka
29Z dejín literatúry 4
29Pokora vína
29Otcovrah
29Z dejín banských miest na Slovensku
29Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Prvý honorár
28Prievozné
28Slávnostný obed
28Pokútnica
28So svetlom
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Redakčná návšteva
27Starý ženích
27Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
27Sláva Bohu
27Starouš plesnivec
27Slovenské pohádky a pověsti I
26Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
26Vohľady
26Nápor — odpor
26Keď sa život začínal
26Myjava
25Zo Slovenska do Východnej Indie
25Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
25Románová spisba a jej kritika
25Slovenské pohádky a pověsti II
25Moric Beňovsky
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Bohdanice a ich učiteľ
24Nepochopený
24Keď zavejú jarné vetry
24Kde bol jeho otec?
24Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
24Kytka z Tatier
23Pán richtár
23Piesne
23Stará veršová pamiatka
23Povesti prastarých báječných časov 3
22Na polhodinku
22Slováci a sloboda
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Veľkonočná nedeľa
21Moštenické bály
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Rozprávky s živly nadprirodzenými II
21Boží muka
20Srbský junák
20Lovena
20Myjava
20Podpovídky
20Stretnutie so starším pánom
19Perly pre našu remeselnícku mládež
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska
19Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
19Trapné povídky
18O balade
18Slovo čitateľom Zory
17Národnie poviedky
17Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
16Priaznivcom Orla
16Krivoprísažník
16Zábavné večery IV
16Z potulek po Slovensku I
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Cestování pod mořem
16Bajky
15Prechádzka po pekle
14Zábavné večery I
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
11Cesta do Sedmohradska
11Dějiny lásky 5
11Rozmarné léto
9Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.