Katarína Tínesová (414 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2126Detvan
1861Kratšie básne
1214Rysavá jalovica
1130Krvavé sonety
765Básne príležitostné
721Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
507Letorosty III
495Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
490Spevy Sama Chalúpky
479Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
445Letorosty I
379Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
318Púť po otčine roku 1846
278Mongoli
277Slovenské hádanky
268Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
254Olejkár
244Posestrima
243Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
228Nezaľúbení zaľúbenci
220Letorosty II
211České prvotiny
202Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
198Dramatický zlomok
197Sôvety v rodine Dušanovej
196Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
184Dozvuky III
175Detva
174Vianočné oblátky
173Staniša
172Slovanstvo a svet budúcnosti
164V žatvu
163Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
147Abigajil Karmelská
147Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
147Júlia
145Slovanské starožitnosti I
143Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
138Slovanstvo
134Sluha
126Druhá žena
123Rozpomienky a pamäti I
122Prechádzka po považskom svete
121Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
120Stesky 4
111Ekvádorský zápisník
111Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
111State o svetovej literatúre 2
110Babička
109Domácí kuchařka
108Boh
108Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
107Z básní, venovaných A. Medzihradskému
106Škriatok
106Bohumil Valizlosť Zábor I
106Dejepis Slovákov
105Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
105Lótova žena
104Mať volá I
101Listy Jána Bottu
100Odkaz mŕtvych
99Strašidlo
99Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
99Bohumil Valizlosť Zábor II
98Honolulu, pieseň labute
98Kráľovná zo Sáby
97Bohumil Valizlosť Zábor III
96Mať volá V
96Vrbovčanské povesti a báje
95Bacúchovie dvor
95Zo Slovenska do Carihradu
95V službe národa
951869. (I.)
94Zakáša — darmo je!
94Zo Slovenska do Talianska
94Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
93Obeta
93Šťastní ľudia
93To, čo večne trvá
92Rozpomienky a pamäti II
92Pod krížom
92Sto slovenských ľudových balád. Úvod
91Starobylosť Slovanov v Európe
91Mať volá II
91História povstania slovenského z roku 1848
91Deti hauzírerov
91Slovenské ľudové balady
90Piesne rôzneho obsahu
90Detva — spevy
89Punta Arenas
89Alžbeta Báthoryčka
89Malé Karpaty a Biela Hora
88Mať volá IV
88Za presvedčenie
87Hlas k rodákom
87O autoroch a knihách
86Zlaté perličky pre dobré detičky
86Apológia
85Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
84Kamenný chodníček
82Z našej dediny
82Ako zomieral Sláviček
82Oppidum Hybbe
82Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
81Pani richtárka
81Z dejín literatúry 5
80Moja vlasť
80Verše rôzneho obsahu
80Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
79Prešovská jatka
79Kázne
79Navrátený raj
79Lovec jaguárov
79Za vysokú cenu
78Obete márnomyseľnosti
78Život
78Slovensko a Slováci
77Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
77Sen noci svätojánskej
76Rozsobášení
76Reči a prednášky
76S úsmevom Vianoc
76Politické state a prejavy
76Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
76Šťastie
74Kľúč od srdca
73Hojže Bože!
73Uhorská Skalica
72Strídža zpod Hája
72Moc svetla
71Oštep a meč
71Tetka
70Tri vrecia zemiakov
70Prišiel domov
70Susedia
69Běla
69Cesta do Egypta a Palestíny
69Rojko
69Podozrivá nevesta
69Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
69Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
69Za svetlom
68Vo výškach života
68Verše z vojny
68Dramatická literatúra 2. Činohry
67Svätojanské ohne na Slovensku
67Obrazy zo života
67Slovenské povstanie r. 1848/49
67Anna Petrovna
67Svety 1
66Vidíte zrnko
65Ján Francisci. Nákres životopisný
65Hriešnica
65Kompan
65Ballady a povesti
65Martýri
65Svety 4
64Cestopis Štefana Horníka
64Jonáš Záborský. Nákres životopisný
64Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
64Ako zbohatnúť
63Publicistika
63Posudky a recenzie II
63Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
62Proti prúdu
62Vesna života
62Kapitoly zo slovenskej literatúry
62Svadobné šaty
62Na rozhraní
61Vrásky času
61Kritické torzo
61Na krásném Slovensku
60Michal M. Hodža
60Osloboditeľ
60Výlet na Kriváň roku 1861
60Kríž pod lipami
60Ľúbosť
60Slovenské obrázky zpod Tater
60So svetlom
59Faust, novella od Ivana Turgeneva
59Hrob lásky
59Poklad
59Stratení
59Výstražný sen
58Tempi passati
58Krutohlavci
58Pani Helène
58Polemiky
58Jánošíkov poklad
58Úryvky z cestopisu
58Básne
58Život Dr. Martina Luthera
58Svety 2
58Svety 3
57Zo Slovenska do Ríma
57Sirôtky
56Dobrá bolesť, čo dá pojesť
56Národní domácí kuchařka česko-americká
56Slnečné dieťa
55Listy Andrejovi Kmeťovi
55Básnické preklady
55Komedie… Ruth
55Listy Timrave
55Cesta do kriminálu
55Listy z Uhorska
55Piesne, verše a rečňovanky
55Nové rozprávky
55Jasnopoljanské zápisky I
55Otcovrah
55Keď sa život začínal
54Valaška a dukáty
54Holuby a Šulek
54Listy Maríne Hodžovej
54Z dejín literatúry 1
53Králova žena
53Podobizne
53Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
53Príspevky a recenzie
53Básnik
53Otec stískal a syn výskal
53Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
52Korešpondencia
52Svitá
52Pred tebou váza
52Básne zo 40-tych rokov
52Už sú všetci v jednom vreci
52Ohlas
52Nepodarilo sa
52Rajské kvietky
52Myjava
52Podpovídky
51Lyrická nôta
51Do videnia
51Zo zápisníkov
51Rajnoha
51O vlastnom živote a diele
51Tí naši učitelia!
51Náš ujček
51Presadený kvietok
51Rozmajrín
51Slovenské pohádky a pověsti I
50Sňahulienka
49Rozbité ministerstvo
49Z listov bratislavským felibrom
49Švárna Skaličanka
49Slepý pastier
49Honorár
49Pred svadbou
49Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
49Zpomínky z cesty po Uhřích
49Kde bol jeho otec?
48Kyčina
48Verše drobné
48Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
48Slovo za slovenčinu
48Uzdravujúce piešťanské kúpele
48Básne z 30-tych rokov
48Kliatba
48State o svetovej literatúre 1
48Melancholický gavalier
48Rosou a tŕním
48Hviezdoslav
48Komédia omylov
47Recitácie
47Biografie
47Život a diela Daniela Krmana
47Dedinské rozprávky
47Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
46Cyntia
46Intonácie jari
46Slobodní manželia
46Náš pán ujo
46Slovenské obrázky z hor a plání
46Macbeth
45Prvotiny
45Pánik
45Z listov
45Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
45Škaredá streda po fašiangoch
45Peruťou sudba máva
45Sláva Bohu
44Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
44Preklady
44Beh žitia
44State o svetovej literatúre 3
44Z dejín literatúry 2
44Z dejín literatúry 3
44Na slovenském bojišti
44Výber z článkov
43Kliatba a požehnanie
43Básnické preklady
43Sionitka
43Rozprávka má krídla
43Bajky
42Sopra Minerva
42V máji
42Uhorské voľby
42Hadí ostrov na Čiernom mori
42Z dejín banských miest na Slovensku
41Sporme s rozumom
41Český hosť
41Otázky literatúry
41Rozprávky s živly nadprirodzenými III
41Slovenské pohádky a pověsti II
40Vyhodený študent pri skale
40Príležitostná poézia 1612 — 1621
40Básne z prózy Ladislav
40Ľudská komédia
40Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
40Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
40Literatúrou k národnej osvete
40Divadlo
40U Tatier
40Pokora vína
39Výtvarné umění na Slovensku
39Lesný muž
39Veď je náš!
39Incognito
39Z dejín literatúry 4
39Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
39Dramatická literatúra 2. O divadle
39Za reč a práva ľudu
39Malý dopisovateľ
39Z mých vzpomínek na Slovensko
38Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
38Dvojaká ľúbosť
38O vzájomnosti slovanskej
38Starouš plesnivec
38Boží muka
37Lipka
37Kliatba snúbenice
37Prvý honorár
37Pokútnica
37Starý Motaj
37Sládkovičove básne
37Publicistika
37Hosanna!
37Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
37Zlaté lísťa
37Pelikán
37Moric Beňovsky
36Prievozné
36Slávnostný obed
36Koniec domovníka Vitorázka
36Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
36Starý ženích
36Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
36Kytka z Tatier
35Redakčná návšteva
35Vohľady
35Na polhodinku
34Dobytie Carihradu skrze Turkov
34Zo Slovenska do Východnej Indie
34Nepochopený
34Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
33Nápor — odpor
33Korešpondencia Jána Hollého
33Povesti prastarých báječných časov 3
33Slováci a sloboda
32Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
32Bohdanice a ich učiteľ
32Rozprávky s živly nadprirodzenými II
31Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
31Drina Nikulina
31Keď zavejú jarné vetry
31Stará veršová pamiatka
31Srbský junák
31Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
31Románová spisba a jej kritika
31Cestování pod mořem
31Trapné povídky
30Pán richtár
30Veľkonočná nedeľa
30Piesne
30Moštenické bály
30Perly pre našu remeselnícku mládež
30Povesti prastarých báječných časov 4
29Zábavné večery I
29Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
29Stretnutie so starším pánom
28Myjava
28Národnie poviedky
28Května Slovenska
28Krivoprísažník
28Zábavné večery IV
28Z potulek po Slovensku I
28Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
27Slovenské mláďatká
27Lovena
26Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
26Poklad v Striebornom jazere
25O balade
25Slovo čitateľom Zory
25Cesta do Sedmohradska
25Rozmarné léto
24Z rozpomienok
23Prechádzka po pekle
23Dějiny lásky 5
22Priaznivcom Orla
22Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
21Kroje a svadba v Lopašově
18Sedmoro rozpoviedok
18Gróf Monte Christo I
17Na svite
16Aké bude Slovensko o sto rokov?
15Bošáckou dolinou
13Stín kapradiny
12Ilustrovaný průvodce po Slovensku
11Jarný mráz
10Zločin a pokánie
9Volosko — Venecia
9Hore Váhom
8Duchovia sudov
7Zajatý cezarevič

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.