Katarína Tínesová (394 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1898Detvan
1704Kratšie básne
1076Rysavá jalovica
976Krvavé sonety
686Básne príležitostné
648Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
446Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
438Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
425Letorosty III
405Letorosty I
338Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
257Púť po otčine roku 1846
253Spevy Sama Chalúpky
231Slovenské hádanky
229Olejkár
225Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
219Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
218Mongoli
204Posestrima
195Nezaľúbení zaľúbenci
193Letorosty II
179Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
168České prvotiny
165Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
165Dramatický zlomok
164Sôvety v rodine Dušanovej
162Dozvuky III
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
142Detva
139Slovanstvo a svet budúcnosti
138V žatvu
134Vianočné oblátky
126Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
122Slovanstvo
121Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
120Staniša
112Slovanské starožitnosti I
111Júlia
107Prechádzka po považskom svete
101Abigajil Karmelská
100Rozpomienky a pamäti I
98Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
91Škriatok
91Ekvádorský zápisník
89Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
89Stesky 4
88Boh
88Z básní, venovaných A. Medzihradskému
87Sluha
86Zo Slovenska do Talianska
86State o svetovej literatúre 2
85Zo Slovenska do Carihradu
85Druhá žena
84Babička
83Lótova žena
83Dejepis Slovákov
80Strašidlo
80Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
80Vrbovčanské povesti a báje
79Mať volá V
79História povstania slovenského z roku 1848
78Mať volá I
78Honolulu, pieseň labute
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
771869. (I.)
76Zakáša — darmo je!
76Piesne rôzneho obsahu
76Alžbeta Báthoryčka
76Domácí kuchařka
75Zlaté perličky pre dobré detičky
75Rozpomienky a pamäti II
75Bacúchovie dvor
75Bohumil Valizlosť Zábor I
75V službe národa
74Bohumil Valizlosť Zábor II
74Pod krížom
74Odkaz mŕtvych
73O autoroch a knihách
72Mať volá II
72Kráľovná zo Sáby
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor III
71Mať volá IV
71Kamenný chodníček
71Detva — spevy
71Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
70Pani richtárka
70Hlas k rodákom
70Lovec jaguárov
69Kázne
69Punta Arenas
69Verše rôzneho obsahu
68Apológia
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
67Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
67Oppidum Hybbe
67Z dejín literatúry 5
66Reči a prednášky
66Starobylosť Slovanov v Európe
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
66To, čo večne trvá
65Prešovská jatka
64Deti hauzírerov
63Tri vrecia zemiakov
63Šťastní ľudia
63Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
63Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
62Obete márnomyseľnosti
62Život
62Politické state a prejavy
62Oštep a meč
62Sen noci svätojánskej
61Hojže Bože!
61Z našej dediny
61Moja vlasť
60Rozsobášení
60S úsmevom Vianoc
60Malé Karpaty a Biela Hora
59Kľúč od srdca
59Ako zomieral Sláviček
59Za presvedčenie
59Slovensko a Slováci
58Ballady a povesti
57Strídža zpod Hája
57Hriešnica
57Slovenské povstanie r. 1848/49
57Rojko
57Kompan
56Běla
56Tetka
55Vo výškach života
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Obrazy zo života
55Dramatická literatúra 2. Činohry
54Proti prúdu
54Vesna života
54Cestopis Štefana Horníka
54Vidíte zrnko
54Verše z vojny
54Svätojanské ohne na Slovensku
54Anna Petrovna
54Martýri
53Ján Francisci. Nákres životopisný
53Publicistika
53Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
53Uhorská Skalica
52Michal M. Hodža
52Kapitoly zo slovenskej literatúry
52Cesta do Egypta a Palestíny
51Navrátený raj
50Krutohlavci
50Posudky a recenzie II
50Úryvky z cestopisu
50Poklad
50Svadobné šaty
50Podozrivá nevesta
50Ľúbosť
50Kritické torzo
49Tempi passati
49Vrásky času
49Polemiky
49Zo Slovenska do Ríma
49Jánošíkov poklad
49Kríž pod lipami
49Život Dr. Martina Luthera
48Faust, novella od Ivana Turgeneva
48Výlet na Kriváň roku 1861
48Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
48Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
47Pani Helène
47Listy Maríne Hodžovej
47Sirôtky
47Komedie… Ruth
47Listy Timrave
47Otec stískal a syn výskal
47Hrob lásky
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
47Slovenské obrázky zpod Tater
46Básnické preklady
46Cesta do kriminálu
46Básnik
46Dobrá bolesť, čo dá pojesť
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
45Holuby a Šulek
45Prišiel domov
45Príspevky a recenzie
45Z dejín literatúry 1
45Piesne, verše a rečňovanky
44Králova žena
44Korešpondencia
44Podobizne
44Zo zápisníkov
44Básne zo 40-tych rokov
44Rajské kvietky
44Nové rozprávky
44Za vysokú cenu
43Lyrická nôta
43Do videnia
43Pred tebou váza
43Sňahulienka
43Ohlas
43Listy z Uhorska
43Listy Jána Bottu
42Valaška a dukáty
42Svitá
42Rajnoha
42Slepý pastier
42Honorár
42Tí naši učitelia!
42Náš ujček
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
42Šťastie
41Rozbité ministerstvo
41O vlastnom živote a diele
41Pred svadbou
41Jasnopoljanské zápisky I
41Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
40Z listov bratislavským felibrom
40Už sú všetci v jednom vreci
40Osloboditeľ
40Presadený kvietok
40Melancholický gavalier
40Na krásném Slovensku
39Recitácie
39Švárna Skaličanka
39Uzdravujúce piešťanské kúpele
39Slobodní manželia
39Kliatba
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39State o svetovej literatúre 1
39Rosou a tŕním
39Svety 1
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Kyčina
38Intonácie jari
38Verše drobné
38Básne z 30-tych rokov
38Zpomínky z cesty po Uhřích
38Rozmajrín
38Susedia
38Za svetlom
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
38Slovenské ľudové balady
37Cyntia
37Preklady
37Sionitka
37Náš pán ujo
37Život a diela Daniela Krmana
37Nepodarilo sa
37Peruťou sudba máva
37Komédia omylov
37Svety 4
36Slovo za slovenčinu
36Pánik
36Básnické preklady
36Beh žitia
36Ako zbohatnúť
36Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
36Svety 3
35Prvotiny
35Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
35Kliatba a požehnanie
35Z listov
35Sporme s rozumom
35State o svetovej literatúre 3
35Dedinské rozprávky
35Hviezdoslav
34Sopra Minerva
34V máji
34Biografie
34Z dejín literatúry 2
34Škaredá streda po fašiangoch
34Na rozhraní
33Vyhodený študent pri skale
33Príležitostná poézia 1612 — 1621
33Básne z prózy Ladislav
33Český hosť
33Z dejín literatúry 3
33Na slovenském bojišti
33Malý dopisovateľ
33Výber z článkov
33Svety 2
32Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
32Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
32Literatúrou k národnej osvete
32Divadlo
32Dramatická literatúra 2. O divadle
32U Tatier
32Uhorské voľby
32Slovenské obrázky z hor a plání
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Rozprávka má krídla
32Výstražný sen
31Výtvarné umění na Slovensku
31Lipka
31Ľudská komédia
31Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
31Lesný muž
31Veď je náš!
31Incognito
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
31Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
31Za reč a práva ľudu
30Kliatba snúbenice
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
30Zlaté lísťa
30O vzájomnosti slovanskej
29Starý Motaj
29Sládkovičove básne
29Hosanna!
29Koniec domovníka Vitorázka
29Z dejín literatúry 4
29Pelikán
29Hadí ostrov na Čiernom mori
29Pokora vína
28Prvý honorár
28Prievozné
28Slávnostný obed
28Pokútnica
28So svetlom
28Otcovrah
28Z dejín banských miest na Slovensku
28Slnečné dieťa
28Rozprávky s živly nadprirodzenými III
28Moc svetla
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Redakčná návšteva
27Starý ženích
27Stratení
27Starouš plesnivec
27Macbeth
26Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
26Vohľady
26Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
26Slovenské pohádky a pověsti I
25Sláva Bohu
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Zo Slovenska do Východnej Indie
24Nápor — odpor
24Nepochopený
24Keď zavejú jarné vetry
24Kde bol jeho otec?
24Keď sa život začínal
24Románová spisba a jej kritika
24Slovenské pohádky a pověsti II
23Bohdanice a ich učiteľ
23Pán richtár
23Piesne
23Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
22Stará veršová pamiatka
22Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Veľkonočná nedeľa
21Moštenické bály
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Slováci a sloboda
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
19Korešpondencia Jána Hollého
19Myjava
19Května Slovenska
18Lovena
18Perly pre našu remeselnícku mládež
17O balade
17Národnie poviedky
17Slovo čitateľom Zory
16Krivoprísažník
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
16Boží muka
15Priaznivcom Orla
15Zábavné večery IV
15Z potulek po Slovensku I
15Cestování pod mořem
15Trapné povídky
14Prechádzka po pekle
14Zábavné večery I
14Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
11Cesta do Sedmohradska
11Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
10Rozmarné léto
9Dějiny lásky 5
8Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.