Katarína Tínesová (408 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2098Detvan
1838Kratšie básne
1193Rysavá jalovica
1115Krvavé sonety
751Básne príležitostné
711Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
491Letorosty III
490Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
475Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
467Spevy Sama Chalúpky
440Letorosty I
374Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
307Púť po otčine roku 1846
270Mongoli
267Slovenské hádanky
262Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
250Olejkár
239Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
236Posestrima
222Nezaľúbení zaľúbenci
214Letorosty II
204České prvotiny
199Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
195Dramatický zlomok
194Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
192Sôvety v rodine Dušanovej
180Dozvuky III
171Vianočné oblátky
166Detva
164Slovanstvo a svet budúcnosti
160V žatvu
160Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
151Staniša
143Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
142Slovanské starožitnosti I
141Júlia
140Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
136Abigajil Karmelská
135Slovanstvo
121Rozpomienky a pamäti I
120Prechádzka po považskom svete
118Sluha
113Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
113Druhá žena
113Stesky 4
108Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
107Ekvádorský zápisník
107State o svetovej literatúre 2
106Boh
106Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
105Z básní, venovaných A. Medzihradskému
105Babička
104Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
102Škriatok
102Mať volá I
101Bohumil Valizlosť Zábor I
101Dejepis Slovákov
100Domácí kuchařka
98Lótova žena
97Strašidlo
96Odkaz mŕtvych
95Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
95Bohumil Valizlosť Zábor II
94Honolulu, pieseň labute
93Bohumil Valizlosť Zábor III
93Mať volá V
93Vrbovčanské povesti a báje
92Bacúchovie dvor
92Zo Slovenska do Talianska
92Zo Slovenska do Carihradu
91Obeta
91Kráľovná zo Sáby
91V službe národa
911869. (I.)
91Listy Jána Bottu
90Rozpomienky a pamäti II
90Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
89Zakáša — darmo je!
89Pod krížom
89História povstania slovenského z roku 1848
89Sto slovenských ľudových balád. Úvod
88Piesne rôzneho obsahu
87Starobylosť Slovanov v Európe
87Mať volá II
87Alžbeta Báthoryčka
87Detva — spevy
85Punta Arenas
85Mať volá IV
85Šťastní ľudia
84O autoroch a knihách
84Malé Karpaty a Biela Hora
83Zlaté perličky pre dobré detičky
83To, čo večne trvá
83Hlas k rodákom
83Slovenské ľudové balady
82Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
82Deti hauzírerov
82Apológia
81Kamenný chodníček
80Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
80Za presvedčenie
79Z dejín literatúry 5
78Pani richtárka
78Verše rôzneho obsahu
77Moja vlasť
77Lovec jaguárov
77Oppidum Hybbe
77Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
76Kázne
75Z našej dediny
75Život
74Reči a prednášky
74Prešovská jatka
74Ako zomieral Sláviček
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
73Obete márnomyseľnosti
73Sen noci svätojánskej
72S úsmevom Vianoc
72Politické state a prejavy
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
72Slovensko a Slováci
71Rozsobášení
70Hojže Bože!
70Kľúč od srdca
70Navrátený raj
68Strídža zpod Hája
68Tri vrecia zemiakov
68Oštep a meč
68Tetka
68Uhorská Skalica
67Běla
67Za vysokú cenu
66Verše z vojny
66Rojko
66Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
66Šťastie
65Cesta do Egypta a Palestíny
65Slovenské povstanie r. 1848/49
65Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
64Dramatická literatúra 2. Činohry
63Ján Francisci. Nákres životopisný
63Vo výškach života
63Hriešnica
63Anna Petrovna
63Kompan
63Podozrivá nevesta
62Jonáš Záborský. Nákres životopisný
62Svätojanské ohne na Slovensku
62Obrazy zo života
62Ballady a povesti
62Martýri
61Cestopis Štefana Horníka
61Vidíte zrnko
61Posudky a recenzie II
61Svety 1
60Proti prúdu
60Vesna života
60Publicistika
60Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Prišiel domov
60Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
60Susedia
59Svadobné šaty
58Vrásky času
58Michal M. Hodža
58Osloboditeľ
58Výlet na Kriváň roku 1861
58Kritické torzo
58Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
58Za svetlom
58Svety 4
58Moc svetla
57Faust, novella od Ivana Turgeneva
57Kríž pod lipami
57Poklad
57Na krásném Slovensku
56Tempi passati
56Krutohlavci
56Polemiky
56Ľúbosť
56Básne
56Slovenské obrázky zpod Tater
56Ako zbohatnúť
55Zo Slovenska do Ríma
55Sirôtky
55Jánošíkov poklad
55Úryvky z cestopisu
55Hrob lásky
55Život Dr. Martina Luthera
54Pani Helène
54Národní domácí kuchařka česko-americká
53Listy Andrejovi Kmeťovi
53Básnické preklady
53Listy Timrave
53Cesta do kriminálu
53Dobrá bolesť, čo dá pojesť
53Listy z Uhorska
53Piesne, verše a rečňovanky
53Nové rozprávky
53Na rozhraní
53Svety 2
52Valaška a dukáty
52Holuby a Šulek
52Listy Maríne Hodžovej
52Komedie… Ruth
51Príspevky a recenzie
51Básnik
51Otec stískal a syn výskal
51Z dejín literatúry 1
51Svety 3
50Králova žena
50Podobizne
50Svitá
50Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
50Ohlas
50Jasnopoljanské zápisky I
50Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
50Výstražný sen
49Lyrická nôta
49Korešpondencia
49Do videnia
49Zo zápisníkov
49Rajnoha
49Pred tebou váza
49Básne zo 40-tych rokov
49Už sú všetci v jednom vreci
49O vlastnom živote a diele
49Tí naši učitelia!
49Náš ujček
49Rajské kvietky
49Stratení
48Sňahulienka
48Presadený kvietok
48Nepodarilo sa
48Rozmajrín
48So svetlom
48Myjava
47Rozbité ministerstvo
47Z listov bratislavským felibrom
47Švárna Skaličanka
47Slepý pastier
47Pred svadbou
47Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
46Verše drobné
46Básne z 30-tych rokov
46Kliatba
46Honorár
46Rosou a tŕním
46Hviezdoslav
46Zpomínky z cesty po Uhřích
46Otcovrah
45Recitácie
45Kyčina
45Uzdravujúce piešťanské kúpele
45Biografie
45State o svetovej literatúre 1
45Melancholický gavalier
45Slnečné dieťa
44Cyntia
44Intonácie jari
44Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
44Slovo za slovenčinu
44Slobodní manželia
44Náš pán ujo
44Keď sa život začínal
44Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
43Prvotiny
43Z listov
43Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
43Život a diela Daniela Krmana
43Dedinské rozprávky
43Komédia omylov
43Slovenské pohádky a pověsti I
42Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
42Preklady
42Pánik
42Beh žitia
42State o svetovej literatúre 3
42Z dejín literatúry 2
42Z dejín literatúry 3
42Škaredá streda po fašiangoch
42Peruťou sudba máva
42Slovenské obrázky z hor a plání
42Výber z článkov
41Kliatba a požehnanie
41Básnické preklady
41Sionitka
41Na slovenském bojišti
41Macbeth
40Sopra Minerva
40Uhorské voľby
40Kde bol jeho otec?
40Rozprávka má krídla
39Sporme s rozumom
39V máji
39Český hosť
39Z dejín banských miest na Slovensku
39Sláva Bohu
38Vyhodený študent pri skale
38Básne z prózy Ladislav
38Ľudská komédia
38Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
38Literatúrou k národnej osvete
38Divadlo
38Otázky literatúry
38U Tatier
38Pokora vína
38Podpovídky
37Výtvarné umění na Slovensku
37Príležitostná poézia 1612 — 1621
37Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
37Lesný muž
37Veď je náš!
37Incognito
37Z dejín literatúry 4
37Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
37Dramatická literatúra 2. O divadle
37Malý dopisovateľ
37Z mých vzpomínek na Slovensko
37Rozprávky s živly nadprirodzenými III
37Slovenské pohádky a pověsti II
37Bajky
36Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
36Dvojaká ľúbosť
36Za reč a práva ľudu
36O vzájomnosti slovanskej
35Lipka
35Kliatba snúbenice
35Prvý honorár
35Starý Motaj
35Publicistika
35Hosanna!
35Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
35Zlaté lísťa
35Pelikán
35Hadí ostrov na Čiernom mori
35Starouš plesnivec
35Moric Beňovsky
34Sládkovičove básne
34Koniec domovníka Vitorázka
34Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Starý ženích
34Boží muka
33Redakčná návšteva
33Prievozné
33Slávnostný obed
33Pokútnica
33Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
33Kytka z Tatier
32Dobytie Carihradu skrze Turkov
32Nepochopený
32Na polhodinku
31Vohľady
31Zo Slovenska do Východnej Indie
31Nápor — odpor
31Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
30Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
30Bohdanice a ich učiteľ
30Korešpondencia Jána Hollého
30Slováci a sloboda
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Keď zavejú jarné vetry
29Stará veršová pamiatka
29Románová spisba a jej kritika
29Rozprávky s živly nadprirodzenými II
28Drina Nikulina
28Pán richtár
28Piesne
28Moštenické bály
28Perly pre našu remeselnícku mládež
28Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
28Povesti prastarých báječných časov 3
27Veľkonočná nedeľa
27Srbský junák
27Povesti prastarých báječných časov 4
27Cestování pod mořem
27Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
27Trapné povídky
26Krivoprísažník
26Z potulek po Slovensku I
26Stretnutie so starším pánom
25Slovenské mláďatká
25Myjava
25Národnie poviedky
25Května Slovenska
24Lovena
24Zábavné večery IV
24Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
24Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
23O balade
23Zábavné večery I
23Cesta do Sedmohradska
22Slovo čitateľom Zory
21Rozmarné léto
20Prechádzka po pekle
20Priaznivcom Orla
20Dějiny lásky 5
20Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
18Z rozpomienok
15Gróf Monte Christo I
15Kroje a svadba v Lopašově
14Sedmoro rozpoviedok
13Na svite
13Aké bude Slovensko o sto rokov?
11Stín kapradiny
10Bošáckou dolinou
7Ilustrovaný průvodce po Slovensku
4Volosko — Venecia

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.