Katarína Tínesová (399 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1973Detvan
1759Kratšie básne
1118Rysavá jalovica
1028Krvavé sonety
715Básne príležitostné
676Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
468Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
452Letorosty III
449Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
416Letorosty I
351Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
349Spevy Sama Chalúpky
274Púť po otčine roku 1846
241Slovenské hádanky
240Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
234Olejkár
234Mongoli
228Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
218Posestrima
204Nezaľúbení zaľúbenci
200Letorosty II
185Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
177České prvotiny
174Sôvety v rodine Dušanovej
174Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
174Dramatický zlomok
167Dozvuky III
150Slovanstvo a svet budúcnosti
149Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
148Detva
144Vianočné oblátky
142V žatvu
129Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
128Slovanstvo
128Staniša
127Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
124Slovanské starožitnosti I
121Júlia
112Prechádzka po považskom svete
111Abigajil Karmelská
109Rozpomienky a pamäti I
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
102Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
100Ekvádorský zápisník
99Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
99Stesky 4
98Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
97State o svetovej literatúre 2
96Boh
95Z básní, venovaných A. Medzihradskému
93Škriatok
92Sluha
92Babička
90Druhá žena
89Dejepis Slovákov
88Strašidlo
88Zo Slovenska do Talianska
87Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
87Zo Slovenska do Carihradu
87Bohumil Valizlosť Zábor I
87Domácí kuchařka
86Mať volá V
86Lótova žena
85Mať volá I
85Vrbovčanské povesti a báje
83Bohumil Valizlosť Zábor II
83História povstania slovenského z roku 1848
82Rozpomienky a pamäti II
82Bacúchovie dvor
82V službe národa
81Zakáša — darmo je!
81Honolulu, pieseň labute
81Piesne rôzneho obsahu
811869. (I.)
80Zlaté perličky pre dobré detičky
80Sto slovenských ľudových balád. Úvod
79Pod krížom
79Alžbeta Báthoryčka
79Odkaz mŕtvych
79Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
78Obeta
78O autoroch a knihách
76Bohumil Valizlosť Zábor III
76Detva — spevy
75Mať volá IV
75Kráľovná zo Sáby
74Starobylosť Slovanov v Európe
74Mať volá II
74Verše rôzneho obsahu
74Hlas k rodákom
73Punta Arenas
73Z dejín literatúry 5
72Kázne
72Kamenný chodníček
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
72Lovec jaguárov
71Pani richtárka
70Apológia
69Reči a prednášky
69Prešovská jatka
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
69Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
69Deti hauzírerov
69Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
68To, čo večne trvá
68Oppidum Hybbe
68Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
67Život
67Moja vlasť
66Z našej dediny
66Malé Karpaty a Biela Hora
65Obete márnomyseľnosti
65Hojže Bože!
65Šťastní ľudia
65Sen noci svätojánskej
64Strídža zpod Hája
64Tri vrecia zemiakov
64Kľúč od srdca
64S úsmevom Vianoc
64Politické state a prejavy
64Oštep a meč
64Slovensko a Slováci
63Rozsobášení
63Za presvedčenie
61Ako zomieral Sláviček
61Rojko
61Listy Jána Bottu
60Hriešnica
60Slovenské povstanie r. 1848/49
59Ballady a povesti
59Uhorská Skalica
59Slovenské ľudové balady
58Běla
58Verše z vojny
58Obrazy zo života
58Anna Petrovna
58Tetka
58Kompan
58Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
57Proti prúdu
57Cestopis Štefana Horníka
57Cesta do Egypta a Palestíny
57Jonáš Záborský. Nákres životopisný
57Svätojanské ohne na Slovensku
57Martýri
56Ján Francisci. Nákres životopisný
56Vo výškach života
56Vesna života
56Vidíte zrnko
56Dramatická literatúra 2. Činohry
55Publicistika
55Posudky a recenzie II
55Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
54Kapitoly zo slovenskej literatúry
54Navrátený raj
53Vrásky času
53Michal M. Hodža
53Svadobné šaty
53Podozrivá nevesta
52Krutohlavci
52Výlet na Kriváň roku 1861
52Úryvky z cestopisu
52Kritické torzo
52Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
51Tempi passati
51Polemiky
51Zo Slovenska do Ríma
51Sirôtky
51Jánošíkov poklad
51Faust, novella od Ivana Turgeneva
51Kríž pod lipami
51Poklad
51Ľúbosť
51Básne
51Život Dr. Martina Luthera
51Slovenské obrázky zpod Tater
50Pani Helène
49Básnické preklady
49Listy Maríne Hodžovej
49Listy Timrave
49Dobrá bolesť, čo dá pojesť
49Hrob lásky
49Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
48Holuby a Šulek
48Komedie… Ruth
48Otec stískal a syn výskal
48Národní domácí kuchařka česko-americká
47Listy Andrejovi Kmeťovi
47Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
47Zo zápisníkov
47Prišiel domov
47Príspevky a recenzie
47Cesta do kriminálu
47Básnik
47Nové rozprávky
46Lyrická nôta
46Králova žena
46Korešpondencia
46Podobizne
46Svitá
46Ohlas
46Z dejín literatúry 1
46Listy z Uhorska
46Piesne, verše a rečňovanky
46Rajské kvietky
46Za vysokú cenu
46Svety 1
45Do videnia
45Valaška a dukáty
45Rajnoha
45Básne zo 40-tych rokov
45Už sú všetci v jednom vreci
45Na krásném Slovensku
45Šťastie
44Rozbité ministerstvo
44Pred tebou váza
44Sňahulienka
44O vlastnom živote a diele
44Náš ujček
44Presadený kvietok
44Jasnopoljanské zápisky I
44Svety 4
43Z listov bratislavským felibrom
43Švárna Skaličanka
43Slepý pastier
43Honorár
43Tí naši učitelia!
43Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
43Rozmajrín
42Recitácie
42Osloboditeľ
42Pred svadbou
42Susedia
41Kyčina
41Intonácie jari
41Slobodní manželia
41Básne z 30-tych rokov
41State o svetovej literatúre 1
41Melancholický gavalier
41Zpomínky z cesty po Uhřích
40Cyntia
40Verše drobné
40Uzdravujúce piešťanské kúpele
40Kliatba
40Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
40Biografie
40Náš pán ujo
40Život a diela Daniela Krmana
40Nepodarilo sa
40Rosou a tŕním
40Hviezdoslav
40Ako zbohatnúť
40Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
40Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
40Svety 3
39Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
39Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
39Beh žitia
39Za svetlom
39Komédia omylov
38Preklady
38Básnické preklady
38Sionitka
38Z listov
38Peruťou sudba máva
38Dedinské rozprávky
38Svety 2
37Prvotiny
37Slovo za slovenčinu
37Pánik
37State o svetovej literatúre 3
37Z dejín literatúry 2
37Na slovenském bojišti
37Škaredá streda po fašiangoch
36Sopra Minerva
36Kliatba a požehnanie
36Sporme s rozumom
36Z dejín literatúry 3
36Výber z článkov
36Na rozhraní
36Moc svetla
35Vyhodený študent pri skale
35Literatúrou k národnej osvete
35V máji
35Slovenské obrázky z hor a plání
35Rozprávka má krídla
34Príležitostná poézia 1612 — 1621
34Básne z prózy Ladislav
34Ľudská komédia
34Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
34Český hosť
34Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
34U Tatier
34Malý dopisovateľ
34Z mých vzpomínek na Slovensko
34Výstražný sen
33Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
33Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
33Divadlo
33Dramatická literatúra 2. O divadle
33Uhorské voľby
33Macbeth
32Výtvarné umění na Slovensku
32Lipka
32Lesný muž
32Veď je náš!
32Incognito
32Publicistika
32Dvojaká ľúbosť
32Otázky literatúry
32Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
32Zlaté lísťa
32Za reč a práva ľudu
32Hadí ostrov na Čiernom mori
32Stratení
32Slnečné dieťa
31Kliatba snúbenice
31Sládkovičove básne
31Hosanna!
31Z dejín literatúry 4
31Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
31O vzájomnosti slovanskej
31Pelikán
31Rozprávky s živly nadprirodzenými III
30Starý Motaj
30Koniec domovníka Vitorázka
30Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
30Pokora vína
30Otcovrah
30Z dejín banských miest na Slovensku
29Prvý honorár
29Prievozné
29Slávnostný obed
29Pokútnica
29Zo Slovenska do Východnej Indie
29So svetlom
29Sláva Bohu
29Slovenské pohádky a pověsti I
28Dobytie Carihradu skrze Turkov
28Redakčná návšteva
28Starý ženích
28Starouš plesnivec
27Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
27Vohľady
27Nápor — odpor
27Keď sa život začínal
27Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
27Slovenské pohádky a pověsti II
27Myjava
26Bohdanice a ich učiteľ
26Kde bol jeho otec?
26Románová spisba a jej kritika
26Kytka z Tatier
26Moric Beňovsky
25Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
25Nepochopený
25Keď zavejú jarné vetry
25Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
25Povesti prastarých báječných časov 3
24Pán richtár
24Piesne
24Stará veršová pamiatka
24Na polhodinku
23Drina Nikulina
23Veľkonočná nedeľa
23Povesti prastarých báječných časov 4
23Rozprávky s živly nadprirodzenými II
23Slováci a sloboda
23Boží muka
22Slovenské mláďatká
22Moštenické bály
22Srbský junák
22Perly pre našu remeselnícku mládež
22Podpovídky
21Lovena
21Myjava
21Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
21Stretnutie so starším pánom
20Korešpondencia Jána Hollého
20Května Slovenska
20Trapné povídky
19O balade
19Slovo čitateľom Zory
19Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
18Národnie poviedky
17Priaznivcom Orla
17Krivoprísažník
17Zábavné večery IV
17Z potulek po Slovensku I
17Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
17Cestování pod mořem
17Bajky
16Prechádzka po pekle
16Zábavné večery I
15Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
13Dějiny lásky 5
12Cesta do Sedmohradska
12Rozmarné léto
11Sedmoro rozpoviedok

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.