Katarína Tínesová (406 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2084Detvan
1828Kratšie básne
1174Rysavá jalovica
1103Krvavé sonety
746Básne príležitostné
709Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
490Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
482Letorosty III
474Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
455Spevy Sama Chalúpky
436Letorosty I
372Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
296Púť po otčine roku 1846
265Mongoli
265Slovenské hádanky
260Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
250Olejkár
239Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
233Posestrima
221Nezaľúbení zaľúbenci
212Letorosty II
198České prvotiny
197Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
193Dramatický zlomok
191Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
189Sôvety v rodine Dušanovej
179Dozvuky III
164Slovanstvo a svet budúcnosti
163Detva
161Vianočné oblátky
159Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
155V žatvu
148Staniša
142Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
140Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
140Júlia
138Slovanské starožitnosti I
134Slovanstvo
132Abigajil Karmelská
120Prechádzka po považskom svete
118Rozpomienky a pamäti I
117Sluha
113Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
111Druhá žena
110Stesky 4
107Ekvádorský zápisník
106Boh
106State o svetovej literatúre 2
106Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
105Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
104Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
104Z básní, venovaných A. Medzihradskému
104Babička
99Škriatok
99Mať volá I
99Dejepis Slovákov
98Domácí kuchařka
97Bohumil Valizlosť Zábor I
97Lótova žena
94Strašidlo
94Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
94Bohumil Valizlosť Zábor II
94Odkaz mŕtvych
93Mať volá V
93Honolulu, pieseň labute
93Vrbovčanské povesti a báje
92Zo Slovenska do Carihradu
91Bacúchovie dvor
91Zo Slovenska do Talianska
90Obeta
90Kráľovná zo Sáby
90V službe národa
89Rozpomienky a pamäti II
89Pod krížom
88História povstania slovenského z roku 1848
88Piesne rôzneho obsahu
881869. (I.)
87Zakáša — darmo je!
87Sto slovenských ľudových balád. Úvod
87Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
86Alžbeta Báthoryčka
86Detva — spevy
85Starobylosť Slovanov v Európe
85Bohumil Valizlosť Zábor III
85Mať volá II
85Mať volá IV
84Šťastní ľudia
84O autoroch a knihách
83Zlaté perličky pre dobré detičky
83Punta Arenas
82To, čo večne trvá
82Hlas k rodákom
82Apológia
82Listy Jána Bottu
81Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
81Deti hauzírerov
80Kamenný chodníček
79Za presvedčenie
79Z dejín literatúry 5
79Malé Karpaty a Biela Hora
78Verše rôzneho obsahu
78Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
78Slovenské ľudové balady
77Pani richtárka
76Moja vlasť
76Kázne
76Lovec jaguárov
76Oppidum Hybbe
75Život
75Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
74Z našej dediny
74Reči a prednášky
74Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
73Prešovská jatka
73Ako zomieral Sláviček
72Politické state a prejavy
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
72Sen noci svätojánskej
71Obete márnomyseľnosti
71Slovensko a Slováci
70Rozsobášení
70Hojže Bože!
70Kľúč od srdca
70S úsmevom Vianoc
69Navrátený raj
67Strídža zpod Hája
67Tri vrecia zemiakov
67Oštep a meč
67Tetka
66Rojko
66Za vysokú cenu
65Verše z vojny
65Slovenské povstanie r. 1848/49
65Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
65Uhorská Skalica
64Běla
64Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
64Šťastie
63Vo výškach života
63Hriešnica
63Anna Petrovna
63Kompan
62Ján Francisci. Nákres životopisný
62Cesta do Egypta a Palestíny
62Jonáš Záborský. Nákres životopisný
62Svätojanské ohne na Slovensku
62Obrazy zo života
62Dramatická literatúra 2. Činohry
62Podozrivá nevesta
62Ballady a povesti
62Martýri
61Cestopis Štefana Horníka
61Vidíte zrnko
60Proti prúdu
60Publicistika
60Posudky a recenzie II
60Kapitoly zo slovenskej literatúry
60Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
60Svety 1
59Vesna života
59Prišiel domov
59Susedia
58Vrásky času
58Michal M. Hodža
58Svadobné šaty
58Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
58Svety 4
57Faust, novella od Ivana Turgeneva
57Výlet na Kriváň roku 1861
57Kríž pod lipami
57Kritické torzo
57Na krásném Slovensku
57Moc svetla
56Tempi passati
56Osloboditeľ
56Poklad
56Ľúbosť
56Slovenské obrázky zpod Tater
56Za svetlom
55Krutohlavci
55Polemiky
55Sirôtky
55Úryvky z cestopisu
55Hrob lásky
55Básne
55Život Dr. Martina Luthera
55Ako zbohatnúť
54Pani Helène
54Zo Slovenska do Ríma
54Jánošíkov poklad
54Národní domácí kuchařka česko-americká
53Listy Andrejovi Kmeťovi
53Básnické preklady
53Listy Timrave
53Listy z Uhorska
53Piesne, verše a rečňovanky
53Nové rozprávky
53Svety 2
52Valaška a dukáty
52Holuby a Šulek
52Listy Maríne Hodžovej
52Komedie… Ruth
52Dobrá bolesť, čo dá pojesť
52Na rozhraní
51Príspevky a recenzie
51Cesta do kriminálu
51Básnik
51Otec stískal a syn výskal
51Z dejín literatúry 1
50Králova žena
50Podobizne
50Svitá
50Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
50Ohlas
50Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
50Svety 3
49Lyrická nôta
49Korešpondencia
49Do videnia
49Zo zápisníkov
49Rajnoha
49Pred tebou váza
49Básne zo 40-tych rokov
49Už sú všetci v jednom vreci
49O vlastnom živote a diele
49Tí naši učitelia!
49Rajské kvietky
49Jasnopoljanské zápisky I
48Náš ujček
48Presadený kvietok
48Rozmajrín
48Stratení
48Výstražný sen
47Rozbité ministerstvo
47Z listov bratislavským felibrom
47Švárna Skaličanka
47Slepý pastier
47Sňahulienka
47Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
47Nepodarilo sa
47Myjava
46Verše drobné
46Básne z 30-tych rokov
46Honorár
46Pred svadbou
46Hviezdoslav
46So svetlom
45Recitácie
45Kyčina
45Uzdravujúce piešťanské kúpele
45Kliatba
45State o svetovej literatúre 1
45Melancholický gavalier
45Rosou a tŕním
45Otcovrah
44Cyntia
44Intonácie jari
44Slobodní manželia
44Náš pán ujo
44Zpomínky z cesty po Uhřích
44Slnečné dieťa
44Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
43Prvotiny
43Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
43Z listov
43Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
43Biografie
43Život a diela Daniela Krmana
43Keď sa život začínal
43Komédia omylov
42Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
42Slovo za slovenčinu
42Pánik
42Beh žitia
42State o svetovej literatúre 3
42Z dejín literatúry 2
42Slovenské obrázky z hor a plání
41Preklady
41Básnické preklady
41Sionitka
41Z dejín literatúry 3
41Na slovenském bojišti
41Škaredá streda po fašiangoch
41Peruťou sudba máva
41Dedinské rozprávky
41Výber z článkov
40Sopra Minerva
40Kliatba a požehnanie
40Rozprávka má krídla
40Macbeth
40Slovenské pohádky a pověsti I
39Sporme s rozumom
39Uhorské voľby
39Kde bol jeho otec?
39Z dejín banských miest na Slovensku
38Vyhodený študent pri skale
38Básne z prózy Ladislav
38Ľudská komédia
38Literatúrou k národnej osvete
38V máji
38Český hosť
38Otázky literatúry
38U Tatier
38Sláva Bohu
37Výtvarné umění na Slovensku
37Príležitostná poézia 1612 — 1621
37Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
37Divadlo
37Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
37Dramatická literatúra 2. O divadle
37Malý dopisovateľ
37Z mých vzpomínek na Slovensko
37Pokora vína
37Rozprávky s živly nadprirodzenými III
37Slovenské pohádky a pověsti II
36Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
36Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
36Lesný muž
36Veď je náš!
36Incognito
36Dvojaká ľúbosť
36Z dejín literatúry 4
36Za reč a práva ľudu
36O vzájomnosti slovanskej
35Lipka
35Kliatba snúbenice
35Publicistika
35Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
35Zlaté lísťa
35Pelikán
35Hadí ostrov na Čiernom mori
35Bajky
35Moric Beňovsky
34Starý Motaj
34Sládkovičove básne
34Hosanna!
34Koniec domovníka Vitorázka
34Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
34Starouš plesnivec
34Podpovídky
33Prvý honorár
33Starý ženích
33Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
33Kytka z Tatier
32Redakčná návšteva
32Prievozné
32Slávnostný obed
32Pokútnica
32Na polhodinku
32Boží muka
31Dobytie Carihradu skrze Turkov
31Zo Slovenska do Východnej Indie
31Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
30Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
30Vohľady
30Nápor — odpor
30Nepochopený
30Korešpondencia Jána Hollého
30Slováci a sloboda
29Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
29Bohdanice a ich učiteľ
29Keď zavejú jarné vetry
29Stará veršová pamiatka
29Románová spisba a jej kritika
29Rozprávky s živly nadprirodzenými II
28Pán richtár
28Piesne
28Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
28Povesti prastarých báječných časov 3
27Drina Nikulina
27Perly pre našu remeselnícku mládež
27Cestování pod mořem
27Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
27Trapné povídky
26Veľkonočná nedeľa
26Moštenické bály
26Srbský junák
26Povesti prastarých báječných časov 4
26Stretnutie so starším pánom
25Slovenské mláďatká
25Krivoprísažník
25Z potulek po Slovensku I
24Lovena
24Myjava
24Národnie poviedky
24Května Slovenska
24Zábavné večery IV
24Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
23O balade
23Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
22Slovo čitateľom Zory
22Zábavné večery I
22Cesta do Sedmohradska
21Rozmarné léto
20Prechádzka po pekle
20Priaznivcom Orla
20Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
19Dějiny lásky 5
16Z rozpomienok
14Sedmoro rozpoviedok
12Gróf Monte Christo I
11Na svite
11Stín kapradiny
11Aké bude Slovensko o sto rokov?
9Bošáckou dolinou
4Ilustrovaný průvodce po Slovensku

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.