Katarína Tínesová (401 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

2057Detvan
1810Kratšie básne
1164Rysavá jalovica
1079Krvavé sonety
740Básne príležitostné
701Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
476Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
475Letorosty III
464Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
435Spevy Sama Chalúpky
429Letorosty I
363Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
288Púť po otčine roku 1846
251Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
251Mongoli
250Slovenské hádanky
246Olejkár
233Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
227Posestrima
216Nezaľúbení zaľúbenci
208Letorosty II
194Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
193České prvotiny
188Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
188Dramatický zlomok
185Sôvety v rodine Dušanovej
172Dozvuky III
160Slovanstvo a svet budúcnosti
159Vianočné oblátky
159Detva
157Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
151V žatvu
136Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
136Staniša
136Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
135Slovanské starožitnosti I
133Júlia
132Slovanstvo
122Abigajil Karmelská
118Prechádzka po považskom svete
115Rozpomienky a pamäti I
106Ekvádorský zápisník
106Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
105Stesky 4
104Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
103Boh
103State o svetovej literatúre 2
102Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
102Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
101Sluha
100Z básní, venovaných A. Medzihradskému
99Babička
98Škriatok
98Druhá žena
96Dejepis Slovákov
95Bohumil Valizlosť Zábor I
95Mať volá I
94Domácí kuchařka
93Strašidlo
92Mať volá V
91Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
90Zo Slovenska do Talianska
90Lótova žena
89Zo Slovenska do Carihradu
89Honolulu, pieseň labute
89V službe národa
89Odkaz mŕtvych
88Bacúchovie dvor
88Bohumil Valizlosť Zábor II
88Pod krížom
88Vrbovčanské povesti a báje
86Zakáša — darmo je!
86História povstania slovenského z roku 1848
85Rozpomienky a pamäti II
85Obeta
85Piesne rôzneho obsahu
85Sto slovenských ľudových balád. Úvod
851869. (I.)
84Starobylosť Slovanov v Európe
83Bohumil Valizlosť Zábor III
83Mať volá IV
83Detva — spevy
83Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
82Zlaté perličky pre dobré detičky
82Punta Arenas
82Mať volá II
82Alžbeta Báthoryčka
82O autoroch a knihách
81Kráľovná zo Sáby
79Hlas k rodákom
79Apológia
79Listy Jána Bottu
77Kamenný chodníček
77Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
76Verše rôzneho obsahu
75Moja vlasť
75Kázne
75Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
75Z dejín literatúry 5
74Pani richtárka
74Šťastní ľudia
74Lovec jaguárov
74Oppidum Hybbe
74Malé Karpaty a Biela Hora
74Slovenské ľudové balady
73Život
73Reči a prednášky
73Deti hauzírerov
73Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
72Prešovská jatka
72Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
72To, čo večne trvá
71Z našej dediny
71Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
70Politické state a prejavy
70Slovensko a Slováci
69Rozsobášení
69Obete márnomyseľnosti
69Hojže Bože!
69Kľúč od srdca
69S úsmevom Vianoc
69Sen noci svätojánskej
68Za presvedčenie
66Strídža zpod Hája
66Tri vrecia zemiakov
66Oštep a meč
65Ako zomieral Sláviček
63Slovenské povstanie r. 1848/49
63Rojko
63Uhorská Skalica
62Vo výškach života
62Běla
62Hriešnica
62Verše z vojny
62Tetka
62Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
62Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
61Svätojanské ohne na Slovensku
61Kompan
61Dramatická literatúra 2. Činohry
61Ballady a povesti
60Ján Francisci. Nákres životopisný
60Cestopis Štefana Horníka
60Vidíte zrnko
60Cesta do Egypta a Palestíny
60Jonáš Záborský. Nákres životopisný
60Navrátený raj
60Obrazy zo života
60Anna Petrovna
60Podozrivá nevesta
60Martýri
59Proti prúdu
59Posudky a recenzie II
58Vesna života
58Publicistika
58Kapitoly zo slovenskej literatúry
57Vrásky času
57Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
56Michal M. Hodža
56Kritické torzo
56Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
56Za vysokú cenu
55Kríž pod lipami
55Svadobné šaty
55Ľúbosť
55Slovenské obrázky zpod Tater
55Svety 1
54Tempi passati
54Krutohlavci
54Sirôtky
54Faust, novella od Ivana Turgeneva
54Výlet na Kriváň roku 1861
54Úryvky z cestopisu
54Hrob lásky
54Poklad
54Život Dr. Martina Luthera
54Na krásném Slovensku
53Pani Helène
53Polemiky
53Zo Slovenska do Ríma
53Jánošíkov poklad
53Básne
53Svety 4
52Básnické preklady
52Prišiel domov
52Listy Timrave
52Nové rozprávky
52Národní domácí kuchařka česko-americká
52Šťastie
51Holuby a Šulek
51Listy Maríne Hodžovej
51Komedie… Ruth
51Dobrá bolesť, čo dá pojesť
50Listy Andrejovi Kmeťovi
50Príspevky a recenzie
50Otec stískal a syn výskal
50Listy z Uhorska
50Piesne, verše a rečňovanky
49Svitá
49Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
49Cesta do kriminálu
49Básnik
49Z dejín literatúry 1
49Susedia
49Svety 2
48Lyrická nôta
48Králova žena
48Korešpondencia
48Do videnia
48Valaška a dukáty
48Podobizne
48Zo zápisníkov
48Rajnoha
48Pred tebou váza
48Básne zo 40-tych rokov
48Už sú všetci v jednom vreci
48O vlastnom živote a diele
48Ohlas
48Rajské kvietky
48Za svetlom
47Tí naši učitelia!
47Jasnopoljanské zápisky I
47Rozmajrín
47Ako zbohatnúť
47Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
46Rozbité ministerstvo
46Slepý pastier
46Sňahulienka
46Náš ujček
46Presadený kvietok
46Svety 3
46Moc svetla
45Z listov bratislavským felibrom
45Švárna Skaličanka
45Honorár
45Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
44Recitácie
44Kyčina
44Verše drobné
44Básne z 30-tych rokov
44Kliatba
44Osloboditeľ
44Pred svadbou
44Melancholický gavalier
44Nepodarilo sa
44Hviezdoslav
43Cyntia
43Intonácie jari
43Uzdravujúce piešťanské kúpele
43Slobodní manželia
43Náš pán ujo
43State o svetovej literatúre 1
43Rosou a tŕním
43Zpomínky z cesty po Uhřích
42Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
42Z listov
42Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
42Biografie
42Život a diela Daniela Krmana
42Na rozhraní
42Komédia omylov
42Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
42Myjava
41Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
41Beh žitia
41Slovenské obrázky z hor a plání
40Prvotiny
40Preklady
40Slovo za slovenčinu
40Pánik
40Básnické preklady
40Sionitka
40Z dejín literatúry 2
40Na slovenském bojišti
40Škaredá streda po fašiangoch
40Peruťou sudba máva
40Dedinské rozprávky
39Sopra Minerva
39State o svetovej literatúre 3
39Z dejín literatúry 3
39Rozprávka má krídla
39Výstražný sen
38Kliatba a požehnanie
38Sporme s rozumom
38Výber z článkov
38Macbeth
38Slovenské pohádky a pověsti I
37Vyhodený študent pri skale
37Básne z prózy Ladislav
37Ľudská komédia
37Literatúrou k národnej osvete
37V máji
37U Tatier
37Uhorské voľby
37So svetlom
37Slnečné dieťa
36Výtvarné umění na Slovensku
36Príležitostná poézia 1612 — 1621
36Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
36Český hosť
36Otázky literatúry
36Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
36Dramatická literatúra 2. O divadle
36Malý dopisovateľ
36Z mých vzpomínek na Slovensko
36Otcovrah
36Z dejín banských miest na Slovensku
36Stratení
36Rozprávky s živly nadprirodzenými III
36Slovenské pohádky a pověsti II
35Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
35Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
35Divadlo
35Sláva Bohu
35Keď sa život začínal
34Lipka
34Lesný muž
34Veď je náš!
34Incognito
34Publicistika
34Dvojaká ľúbosť
34Z dejín literatúry 4
34Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
34Zlaté lísťa
34Za reč a práva ľudu
34O vzájomnosti slovanskej
34Pelikán
34Hadí ostrov na Čiernom mori
34Pokora vína
33Kliatba snúbenice
33Sládkovičove básne
33Hosanna!
33Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
33Moric Beňovsky
32Starý Motaj
32Koniec domovníka Vitorázka
32Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
32Kde bol jeho otec?
32Starouš plesnivec
32Bajky
31Prvý honorár
31Prievozné
31Slávnostný obed
31Pokútnica
31Na polhodinku
31Podpovídky
30Dobytie Carihradu skrze Turkov
30Redakčná návšteva
30Zo Slovenska do Východnej Indie
30Starý ženích
30Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
30Kytka z Tatier
30Boží muka
29Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
29Vohľady
29Nápor — odpor
28Bohdanice a ich učiteľ
28Nepochopený
28Románová spisba a jej kritika
28Rozprávky s živly nadprirodzenými II
28Slováci a sloboda
27Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
27Keď zavejú jarné vetry
27Stará veršová pamiatka
27Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
27Povesti prastarých báječných časov 3
26Drina Nikulina
26Pán richtár
26Piesne
26Korešpondencia Jána Hollého
25Veľkonočná nedeľa
25Srbský junák
25Perly pre našu remeselnícku mládež
25Povesti prastarých báječných časov 4
25Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
25Trapné povídky
25Stretnutie so starším pánom
24Slovenské mláďatká
24Moštenické bály
23Lovena
23Myjava
23Národnie poviedky
23Května Slovenska
23Cestování pod mořem
23Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
22O balade
21Slovo čitateľom Zory
21Zábavné večery I
21Zábavné večery IV
21Z potulek po Slovensku I
20Krivoprísažník
20Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
19Priaznivcom Orla
19Cesta do Sedmohradska
19Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
19Rozmarné léto
18Prechádzka po pekle
18Dějiny lásky 5
13Sedmoro rozpoviedok
10Gróf Monte Christo I
8Na svite

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.