sme.sk
 

Katarína Tínesová (393 diel)

Napíšte digitalizátorovi:

Váš e-mailová adresa: Vaša správa:

Digitalizované knihy

1871Detvan
1690Kratšie básne
1067Rysavá jalovica
962Krvavé sonety
680Básne príležitostné
642Recepty prastarej matere. Nová kuchárska kniha
441Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel I
435Básne štyridsiatych a päťdesiatych rokov nepojaté do Spisov básnických 1861
416Letorosty III
402Letorosty I
337Príležitostné básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
254Púť po otčine roku 1846
242Spevy Sama Chalúpky
228Olejkár
228Slovenské hádanky
225Vlastenecké básne z druhej polovice šesťdesiatych rokov
219Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – úvod a slovníček
217Mongoli
201Posestrima
194Nezaľúbení zaľúbenci
193Letorosty II
178Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči – Diel II
168České prvotiny
165Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti
165Dramatický zlomok
164Sôvety v rodine Dušanovej
159Dozvuky III
145Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 2. diel
138V žatvu
138Slovanstvo a svet budúcnosti
135Detva
128Vianočné oblátky
125Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel
120Slovanstvo
120Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Prirovnania a iné výroky
118Staniša
111Slovanské starožitnosti I
106Júlia
105Prechádzka po považskom svete
101Abigajil Karmelská
98Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota — Slzy, vzdychy a prosby Slovenského národa
98Rozpomienky a pamäti I
98Výber z básní nepojatých do zbierok, napísaných po prevrate
96Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pomery spoločenské
90Ekvádorský zápisník
89Škriatok
89Stesky 4
88Boh
88Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť
87Z básní, venovaných A. Medzihradskému
86Sluha
85Zo Slovenska do Talianska
85Zo Slovenska do Carihradu
85Druhá žena
84Babička
83Lótova žena
83State o svetovej literatúre 2
81Dejepis Slovákov
79Strašidlo
79História povstania slovenského z roku 1848
78Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo
78Mať volá V
78Honolulu, pieseň labute
78Vrbovčanské povesti a báje
77Mať volá I
77Sto slovenských ľudových balád. Úvod
75Zlaté perličky pre dobré detičky
75Zakáša — darmo je!
75Rozpomienky a pamäti II
75Alžbeta Báthoryčka
751869. (I.)
74Bohumil Valizlosť Zábor II
74Piesne rôzneho obsahu
74Domácí kuchařka
73Bacúchovie dvor
73Bohumil Valizlosť Zábor I
73Pod krížom
73O autoroch a knihách
72Mať volá II
72V službe národa
71Obeta
71Bohumil Valizlosť Zábor III
71Mať volá IV
71Kamenný chodníček
71Kráľovná zo Sáby
71Odkaz mŕtvych
70Lovec jaguárov
69Pani richtárka
69Kázne
69Punta Arenas
69Detva — spevy
69Hlas k rodákom
68Apológia
68Korešpondencia P. O. Hviezdoslava so Svetozárom Hurbanom Vajanským a Jozefom Škultétym
67Z dejín literatúry 5
66Verše rôzneho obsahu
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Rozličné pohovorky a úslovia
66Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Hlasy zvierat a vecí
66To, čo večne trvá
65Starobylosť Slovanov v Európe
65Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Dodatok — Boh. Dobré a zlé mravy. Pravda a viera
65Oppidum Hybbe
64Reči a prednášky
64Prešovská jatka
64Deti hauzírerov
63Sto slovenských ľudových balád. Legendárne
62Obete márnomyseľnosti
62Tri vrecia zemiakov
62Život
62Oštep a meč
62Sen noci svätojánskej
61Hojže Bože!
61Politické state a prejavy
61Šťastní ľudia
61Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku
60Rozsobášení
60S úsmevom Vianoc
60Malé Karpaty a Biela Hora
59Z našej dediny
59Moja vlasť
59Kľúč od srdca
59Ako zomieral Sláviček
58Ballady a povesti
58Slovensko a Slováci
57Strídža zpod Hája
57Hriešnica
57Rojko
57Kompan
57Za presvedčenie
55Vo výškach života
55Běla
55Jonáš Záborský. Nákres životopisný
55Obrazy zo života
55Slovenské povstanie r. 1848/49
55Tetka
54Proti prúdu
54Cestopis Štefana Horníka
54Verše z vojny
54Svätojanské ohne na Slovensku
54Anna Petrovna
54Dramatická literatúra 2. Činohry
54Martýri
53Vesna života
53Publicistika
53Vidíte zrnko
53Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I. (Výber listov z rokov 1860 — 1890)
52Ján Francisci. Nákres životopisný
52Michal M. Hodža
52Kapitoly zo slovenskej literatúry
52Uhorská Skalica
51Cesta do Egypta a Palestíny
50Krutohlavci
50Posudky a recenzie II
50Navrátený raj
50Úryvky z cestopisu
50Svadobné šaty
50Ľúbosť
50Kritické torzo
49Zo Slovenska do Ríma
49Jánošíkov poklad
49Poklad
49Podozrivá nevesta
48Tempi passati
48Vrásky času
48Polemiky
48Výlet na Kriváň roku 1861
48Kríž pod lipami
48Život Dr. Martina Luthera
47Pani Helène
47Listy Maríne Hodžovej
47Sirôtky
47Komedie… Ruth
47Listy Timrave
47Faust, novella od Ivana Turgeneva
47Otec stískal a syn výskal
47Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám
47Básne
47Národní domácí kuchařka česko-americká
47Historia posvätnej piesne slovenskej a historia kancionálu
46Cesta do kriminálu
46Básnik
46Hrob lásky
46Slovenské obrázky zpod Tater
45Listy Andrejovi Kmeťovi
45Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
45Holuby a Šulek
45Básnické preklady
45Prišiel domov
45Príspevky a recenzie
45Dobrá bolesť, čo dá pojesť
45Piesne, verše a rečňovanky
44Králova žena
44Korešpondencia
44Podobizne
44Zo zápisníkov
44Básne zo 40-tych rokov
44Z dejín literatúry 1
44Rajské kvietky
44Nové rozprávky
43Sňahulienka
43Ohlas
43Listy z Uhorska
43Za vysokú cenu
42Lyrická nôta
42Do videnia
42Valaška a dukáty
42Svitá
42Rajnoha
42Pred tebou váza
42Slepý pastier
42Honorár
42Náš ujček
42Matičné reči biskupa Štefana Moysesa a ich buditeľský význam
41Rozbité ministerstvo
41O vlastnom živote a diele
41Jasnopoljanské zápisky I
41Šťastie
40Osloboditeľ
40Tí naši učitelia!
40Pred svadbou
40Melancholický gavalier
40Prostonárodný domáci lekár. Liečenie ľudí
40Listy Jána Bottu
39Recitácie
39Z listov bratislavským felibrom
39Švárna Skaličanka
39Slobodní manželia
39Už sú všetci v jednom vreci
39Kliatba
39Presadený kvietok
39Pracuj svedomite a odkladaj, márnej lutrii sa zviesť nedaj
39State o svetovej literatúre 1
38Obrazy z dejín prešovských evanjelikov
38Kyčina
38Intonácie jari
38Verše drobné
38Uzdravujúce piešťanské kúpele
38Básne z 30-tych rokov
38Rosou a tŕním
38Zpomínky z cesty po Uhřích
38Susedia
38Prostonárodný domáci lekár. Liečenie zvierat
37Cyntia
37Sionitka
37Náš pán ujo
37Život a diela Daniela Krmana
37Rozmajrín
37Komédia omylov
36Preklady
36Slovo za slovenčinu
36Pánik
36Básnické preklady
36Beh žitia
36Nepodarilo sa
36Peruťou sudba máva
36Za svetlom
36Ako zbohatnúť
36Listy Janka Jesenského 1 (1890 — 1918)
36Svety 1
35Prvotiny
35Kliatba a požehnanie
35Z listov
35State o svetovej literatúre 3
35Dedinské rozprávky
35Hviezdoslav
35Slovenské ľudové balady
34Sopra Minerva
34Sporme s rozumom
34V máji
34Biografie
34Z dejín literatúry 2
34Svety 3
33Vyhodený študent pri skale
33Príležitostná poézia 1612 — 1621
33Z Turčianskych Teplíc do Trenčianska
33Básne z prózy Ladislav
33Český hosť
33Z dejín literatúry 3
33Škaredá streda po fašiangoch
33Malý dopisovateľ
33Výber z článkov
33Na rozhraní
33Na krásném Slovensku
33Svety 4
32Obraz premien českých evanjelických cirkví v prekvitajúcom Kráľovstve českom
32Mekka — svätá vojna — zástava prorokova
32Literatúrou k národnej osvete
32Divadlo
32Z mých vzpomínek na Slovensko
32Rozprávka má krídla
31Výtvarné umění na Slovensku
31Lipka
31Ľudská komédia
31Lesný muž
31Veď je náš!
31Incognito
31Publicistika
31Dvojaká ľúbosť
31Dramatická literatúra 2. O divadle
31Na slovenském bojišti
31U Tatier
31Slovenské obrázky z hor a plání
30Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený
30Kliatba snúbenice
30Otázky literatúry
30Dramatická literatúra 2. Hry vianočné
30Uhorské voľby
30Zlaté lísťa
30Za reč a práva ľudu
30O vzájomnosti slovanskej
30Výstražný sen
30Svety 2
29Starý Motaj
29Sládkovičove básne
29Hosanna!
29Koniec domovníka Vitorázka
29Z dejín literatúry 4
29Dramatická literatúra 2. Hry príležitostné
29Dramatická literatúra 2. Hry veľkonočné a pôstne
29Pelikán
28Prvý honorár
28Prievozné
28Slávnostný obed
28Hadí ostrov na Čiernom mori
28So svetlom
28Otcovrah
28Z dejín banských miest na Slovensku
28Slnečné dieťa
27Dobytie Carihradu skrze Turkov
27Redakčná návšteva
27Pokútnica
27Starý ženích
27Pokora vína
27Stratení
27Starouš plesnivec
27Rozprávky s živly nadprirodzenými III
26Výňatok z prednášky v Novom Sade 1819
26Vohľady
26Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach
26Slovenské pohádky a pověsti I
26Moc svetla
25Sláva Bohu
25Macbeth
24Běla. Vzdělanenka v pěti zpěvích
24Zo Slovenska do Východnej Indie
24Nápor — odpor
24Nepochopený
24Kde bol jeho otec?
24Keď sa život začínal
24Románová spisba a jej kritika
24Slovenské pohádky a pověsti II
23Bohdanice a ich učiteľ
23Pán richtár
23Keď zavejú jarné vetry
23Piesne
23Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Ňeďelních
23Povesti prastarých báječných časov 3
23Kytka z Tatier
22Stará veršová pamiatka
22Bratovi Tesnoskalskému list o tej balade
21Slovenské mláďatká
21Drina Nikulina
21Veľkonočná nedeľa
21Povesti prastarých báječných časov 4
21Slováci a sloboda
20Moštenické bály
20Srbský junák
20Na polhodinku
20Rozprávky s živly nadprirodzenými II
19Korešpondencia Jána Hollého
19Května Slovenska
18Lovena
18Perly pre našu remeselnícku mládež
18Myjava
17O balade
17Slovo čitateľom Zory
16Národnie poviedky
16Krivoprísažník
16Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II
15Priaznivcom Orla
15Z potulek po Slovensku I
15Cestování pod mořem
14Prechádzka po pekle
14Zábavné večery IV
13Zábavné večery I
13Povesť dvoch sídelných miest. Kniha prvá. Vzkriesený k životu
13Trapné povídky
12Povesť dvoch sídelných miest. Kniha tretia. V stopách búrky
11Cesta do Sedmohradska
10Povesť dvoch sídelných miest. Kniha druhá. Zlaté vlákno
9Dějiny lásky 5
8Sedmoro rozpoviedok
5Boží muka

Digitalizátori

Staň sa digitalizátorom

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.