Zlatý fond > Diela > Slovenské národnie piesne II

Michal Chrástek:
Slovenské národnie piesne II

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Nina Dvorská, Jaroslav Geňo, Katarína Kasanická, Veronika Gubová .  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 31 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Michal Chrástek
Názov diela: Slovenské národnie piesne II
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2016

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Bohumil Kosa
Viera Studeničová
Nina Dvorská
Jaroslav Geňo
Katarína Kasanická
Veronika Gubová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Michal Chrástek
Názov diela: Sborník slovenských národních piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier
Vyšlo v: Matica slovenská
Mesto: Turčiansky Sv. Martin
Rok vydania: 1874
Počet strán: 144
POZNÁMKY:

Michal Chrástek: Slovenské národnie piesne II.

Sborník slovenských národních piesni, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier

Vydáva Matica Slovenská.

Sväzok II. — Sošit I.

Matičných spisov číslo 36.

Turč. sv. Martin

Tlačou Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku.

1874

Pripomänutie

Slavský, nářečími, písmenami, vírami, berlami, podnebími, stoletími rozdělený národ nic tak nespojuje, jako národní zpěvy. Jan Kollár, Zpievanky, D. I.

Prejmúc, následkom pre mňa veľmo čestného, dňa 2. aug. 1871 vo valnom shromaždení Slávnej Matice Slovenskej stavšieho sa, vyvolenia, redakciu tohto Sborníka, sostavil som prítomný druhý sväzok v tom poriadku oddieľov, ba i v tom spôsobe týchže oddieľov, ktorý už predošlá ctená redakcia v prvom sväzku prijala. Nastúpil som tieto preddražené koľaje už i preto, že narazením nových koľají jednako vzťahom k prvému sväzku bol by ostal zmutok v behu vecí, a tak hľadači a bádatelia neboli by nič získali premenou spôsobu sostavenia. Ale ostal som pri starších koľajach i preto, že niet (aspoň na tento čas) tak mnoho materiálu, by zasluhoval nového spôsobu sostavovania, a podavatelia jeho tiež vyvolili si spôsob predošlý, znak to; že ho tiež uznali za prijateľný. Ba dajedne oddiely, n. pr. hry, obyčaje, ani nenádobno ináč sostavovať, len jako tu prirodzene sostavené, spísané sú.

Vyjmuc hudbenú časť, ktorú veľact. Matičná Sprava druhému, hudby znalému, usporiadať dá

Dozorom nad tlačou nápevov poverený bol p. Ján Kadavý, professor na Turč. Sv. Martinskom gymnasiume. Matičná Sprava.

, usporiadal som všetek dosiaľ k redakcii došlý a na uverejnenie súci materiál pod tlač. Preto za redaktorskú povinnosť pokladám si uvedomiť tuná všetkých ctených prispievateľov, čo a jak naložil som s jejich príspevkami. — Pri sporadovaní zachoval som poriadok a právo času, t. j., kto prv doposlal, toho sbierku a príspevok i prv sporiadal a prihotovil som do tlače. A tak:

V hudbenej časti Sborníka idú príspevky: Janka Kadavého, Zábavníkov Mládeže Slov. z r. 1842 — 1845, Andreja Halaši. — V piesňach: P. Dobšinského, Ther. Kolenyi, A. Halaši, Dan. Kordoša, M. Hrebendy (pri vynechaní z rukopisov každého prispievateľa takých piesni, ktoré už v predošlých sbierkach a v Zpievankach J. Kollára obsažené sú). — V povestiach: A. H. Škultetyho a P. Dobšinského. Dosiaľne príspevky pp. S. A. Dobšovicha a Štef. Rúčky pre Sborník neupotrebené ostávajú. — V porekadlách: A. P. Zátureckého, A. Halaši a dobierky redakcie. — V hádkach: A. Halaši a P. Dobšinského. — Hry, obyčaje a povery: P. Dobšinského a Fr. V. Sasinka.

Okrem vypísaných viac prispievateľov na tento čas nemáme; čo by veru malo byť pohnútkou mnohým, aby pre budúcnosť sbierali a doposielali príspevky týchto pokladov národného umu, vedy, zábavy, reči a života Slovenského — jako k tomu za predošlou redakciou opätovne a uctive vyzývame.

Konečne a napospol pripomínam, že v prítomnom spise nikto nesmie pozastaviť sa nad tým, jestliže prijatú spisovnú reč a mluvnicu pravideľne zachovanú nenajde. Je toto spis i pre krajo-mluvy či vidieko-hovory určený, ktoré v ňom na každej strane svoje zvláštnosti, ale tým samým aj odchýľky od pravidla spisovnej reči ukazujú nám. Jak rozmanite rečí, hovorí, hvarí, hutorí, mloví, vraví si rod Slovenský svoju slovenčinu po všetkých temer vidiekoch milého Slovenska a vlasti Uhorskej, tak ona tu temer v každej piesničke, poviestke atď. svoje rozmanité kvietky a lístočky prijíma, vije do jednoho pestro-barevného venca. Ale i z tohto ohľadu nový veniec zásluhy o národniu reč uplietli by si tí ctení prispievatelia, ktorí by prispeli ďalšími piesňami, poviestkami atď., písanými vždy hovorom toho vidieku, mesta, dediny, kde sami bytujú, kde krajo-mluvné výrazy, pohovorky, grammatické formy i zvukové odchýľky a zvláštnosti sami najlepšie znať a pre jazykozpyt zachovať môžu.

V Drienčanoch, dňa 2. mája 1873

Pavol Dobšinský, redaktor

Poznámka Zlatého fondu SME: V tomto zväzku Chrástekovho zborníka začína aj povesť Mataj, pokračovať mala v 2. zošite, ktorý už ale nevyšiel tlačou.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.