Zlatý fond > Diela > Slovenské národnie piesne II


E-mail (povinné):

Michal Chrástek:
Slovenské národnie piesne II

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Nina Dvorská, Jaroslav Geňo, Katarína Kasanická, Veronika Gubová .  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 31 čitateľov

I. Príspevok Jána Kadavého

1. Lúčka v doline

Z Lučivnej.

Mám ja lúčku v širokej doline, :/: Na nej tráva, ďatelina nikdy nezahynie. :/: A tá tráva ďatelinka hustá; :/: Keď ju švarný šuhaj kosí, len sa mu tak šústa. :/: Mám ja kosu vykovanú dobrú; :/: Ona kosí, lebo musí, ďatelinku drobnú. :/:

2. Oči, líčka, ústa, ruka

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 70.) — Nitrianska.

Má milá, premilá, však pekné oči máš; Šťastný je to človek, čo naňho pozeráš. Má milá, premilá, však pekné líčka máš; Šťastný je to človek, čo mu ich bozkať dáš. Má milá, premilá, však pekné ústa máš; Šťastný je to človek, čo sa s ním shováraš. Má milá, premilá, však bielu rúčku máš; Šťastný je to človek, ktorému ju ta dáš.

3. Vinšovanie

(J. Kollár „Nár. Zp.“ II. 382.) — Nitrianska.

Čo mu milá, čo mu vinšuješ, Keď ho tak verne miluješ? Vinšujem mu tak mnoho šťastia, Jak mnoho je v lese lisťa. Čo mu milá, čo mu vinšuješ, Keď ho tak verne miluješ? Vinšujem mu moc lásky vernej, Aby prišel večer ke mne. Čo mu milá, čo mu vinšuješ, Keď ho tak verne miluješ? Vinšujem mu toľko hubičiek, Koľko na nebi hviezdičiek.

4. Výčitka

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 198.) — Nitrianska.

Počkaj milá, mám ti dačo hovoriť: :/: Nechcelas mi včerá večer otvoriť; :/: Ani dverí, ani vrat, ani so mnou shovárat: Počkaj dievča, ty to budeš lútovat.

5. Rozžehnavanie

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 220.) — Nitrianska.

Keď my cez hory pôjdeme, čo že my jesti budeme? Čo že my jesti, moje srdečko, budeme? „Jest to tam šúlky borové, ako pečienky sviečkové, Ako pečienky, moje srdečko, sviečkové.“ Keď je ti dobré, jedz si sám, a ja sa s tebou rozžehnám, A ja sa s tebou, moje srdečko, rozžehnám. Keď my cez hory pôjdeme, čo že my píti budeme? Čo že my píti, moje srdečko, budeme? „Jest to tam voda v kolaji, ako vínečka v Tokaji, Ako vínečka, moje srdečko, v Tokaji.“ Keď ti je dobré, pi si sám, a ja sa s tebou rozžehnám, A ja sa s tebou, moje srdečko, rozžehnám. Keď my cez hory pôjdeme, kde že my spati budeme? Kde že my spati, moje srdečko, budeme? „Jest to tam lísťa z javora, ako perinka z pápera, Ako perinka, moje srdečko, z pápera.“ Keď ti je mäko, spi si sám, a ja sa s tebou rozžehnám, A ja sa s tebou, moje srdečko, rozžehnám.

6. Šuhaj dostal pekné dievča

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 248.)

Káčer na doline, kačka v šuchorine; káčer na ňu volá: Vráť sa, duša moja. :/: „Veru sa nevrátim, Veniečok nestratím!“ Predsa sa vrátila, Veniečok stratila. :/: „Rybári, rybári Na tichom Dunaji! Či ste nevideli Môj vienok zelený?“ :/: „Videli, videli. Pod trníkom zostal; Veru si si šuhaj Peknô dievča dostal.“ :/:

7. Mlynárka a húska

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 338.)

Kázala mi mati biele húsky hnati Ta dolu, ta dolu k mlynárovej hati. :/: Chytila mlynárka širokú lopatu, Zabila mi húsku najkrajšiu, kochlatú. :/: Počkaj len, mlynárka, čo sa tebe stane, Ak moja husička na nohy nestane. :/: Hotuj sa, mlynárka, do mestského práva, Lebo moja húska na nôžky nestáva. :/:

8. Večer

Slniečko sa níži, k večeru sa blíži; kde ja budem nocuvať, nocuvať, nocuvať? Má milá sa hnevá, nocuvať mi nedá, že ma bude trucuvať, trucuvať, trucuvať.

(Dakde sa spieva nasledovne:)

Slniečko sa níži, k večeru sa blíži; kde ja budem nocuvať, nocuvať, nocuvať? Má milá sa hnevá, nocuvať mi nedá, že ma bude trucuvať, trucuvať, trucuvať.

9. Dovedená

Nitrianska.

Neprišla som sama, Chlapci ma doviedli; bodaj že tí chlapci sedem hrušiek zedli. :/:

10. Horyčky zelené

Z Lučivnej.

Ej hory, hory, dve horyčky zelené, :/: Ej ktože bude dnes na večer milovať moje líčka červené?

[2]

II. O Jánošíkovi

Z Gemera.

Pod hájičkom, pod zeleným, ej orie dievča s volkom jedným. :/: Ešte brázda nezorala, Ej mati na niu zavolala: :/: Ančúš, Ančúš, poď že domu, Ej vydávam ťa, neviem komu. :/: Vydávam ťa Janíkovi, Ej najväčšiemu zbojníkovi. :/: V noci príde, v noci tajde, Ej nič dobrého nedonesie. :/: Len košielku vyparenú Ej a šabličku skrvavenú. :/: Bielu plachtu potrhala, Ej kym šabličku utierala. :/: Už v Liptove vyzváňajú, Ej už Janíka opatrujú. :/: Už v Liptove odzvonili, Ej už Janíka ulapili. :/: Už ho vedú cez Košice, Ej plačiu za ním try dievčice. :/: Jedna plače, druhá kvilí, Ej tretia sa mu lapá šiji. :/: Janík, Janík, srdce moje, Ej čo tu vidíš, všetko tvoje. :/: Vidím, vidím zoreničku, Ej prenešťastnú šibeničku. :/: Kebych ja bol o tom vedel, Ej že ja na nej visieť budem. :/: Bou bych ju dal vymalovať, Ej striebrom, zlatom povykladať. :/: Po spodku len toliarami, Ej a po vrchu dukátami. :/: Na prosredku mramor, skalu, Ej kde položím moju hlavu. :/:

[3]

12. Čerešnička

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 87.)

Zasadil som, zasadil som čerešničku v zime; dá to pán Boh, dá to pán Boh, azda sa mi príme, azda sa mi príme. Počala sa, počala sa čerešnička prímať; Začal som ja, začal som ja dievčence objímať. Počala mi, počala mi čerešnička rasti; Začal som sa, začal som sa za dievčenci triasti. Počala mi, počala mi čerešnička kvitnúť; Začal som ja, začal som ja za dievčenci lipnúť. Počala mi, počala mi čerešnička rodiť; Začal som ja, začal som ja za dievčenci chodiť.

(Má tiež nasledujúci nápev:)

Zasadil som čerešničku v zime; dá to pán Boh, a azda sa mi príjme.

13. Išlo dievča cez horu

Išlo dievča cez horu; :/: Cez horu zelenú. :/: Stúpilo tam na skalu, :/: Na skalu studenú. :/: Pod tou skalou studnička, :/: Pila z nej Anička. :/: Prvýraz sa napila, :/: Červíčka vypila. :/: Druhýraz sa napila, :/: Farbičku zmenila. :/: Tretíraz sa napila, :/: Dušičku pustila. :/:

14. Zasadený boroníčok

Turčianska.

Zasadiu som boroníčok Do zahrady na chodníčok; Daj to Bože, aby zišiou,:/: Aby mi môj milý prišieu.:/:

15. Rozlúčenie

Keď sa my dva rozlúčime, Dve srdiečka zarmútime; Dve srdiečka, štyry oči, :/: Budú plakať vo dne v noci. :/: Pošieu milý, pošieu prečká, Vzau mi klúčik od srdiečka, Od srdiečka od mojeho, :/: I od líčka rumeného. :/:

16. Opýtač

Liptovská.

Dievča, dievča, dobrá mysel, Prečo som ja k tebe prišeu! Prišieu som sa opýtati, opýtati, :/: Či mňa budeš milovati. :/:

17. Zabitý voják milenec

(Veľmi stará.)

V mikulášskej kompanii Leží milý porúbaný, Leží, leží zabitý, Rozmarínom prikrytý. Zvoňte zvony po vše strany, Umrelo mi potešení; Odpadnul mi z ruže kvet, Bude plakať celý svet. Pokial koľvek živa budem, Čierne šaty nosiť budem, Čiernu pantlu na rukú, Pre tu ľúbosť velikú.

18. Kosec

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 296.)

Pod horou ovos drobný kosí ho šuhaj hodný; kosí, kosí, nemá rosy, ej dievčatko mu vodu nosí. Kosa je nekovaná, tu vrštek a tu jama: Ej predca kosa dobre kosí, ej keď mu dievča vodu nosí.

19. Anička urosená

(J. Kollár „Nár. Zp.“ I. 296.)

Anička maličká, kde si bola, Že si si čižmyčky zarosila? Bola som v hájičku, Žala som trávičku, Žala som trávičku, duša moja. A ja som po tri dni trávu kosil, Ešte som si čižmy neurosil. A ja som hrabala, Teba som čakala, Teba som čakala, duša moja.

20. Oklamaná

Šuhaj, šuhaj, kat ťa lámau, Nejedno si dievča sklamau, Nesklamau som iba dvoje, Aj z tých bude jedno moje.

21. Poďme chlapci…

Poďme chlapci, poďme sbíjať, Keď nemáme za čo píjať! Oj veď sa nám začala bučinka rozvíjať, bučinka rozvíjať. Obúvajte chlapci krpce, Ktorý máte smelé srdce: Oj a ja ho jeden mám, Na zboj sa poberám. Vezmem flintu, dve pištole — Zdraví buďte, deti moje — Oj ženička, boskaj ma, Na jaseň čakaj ma. Keď vyndeme na poľanu, Staneme si rovno na ňu; Oj svíjaj si valaškou, Každý svojou stranou.[2] Piesne v tomto taktu sú u nás veľmi zriedkavé.

[3] Pieseňku túto o Jánošíkovi predspieval a sdelil r. 1863 p. J. Kadavému podpísaný. Preto úplnejšiu a dľa Zábavníkov ponapravenú osnovu vidz tiež medzi príspevkom mojím: Rozprávky, Poviestky. Číslo 1. Jánošíkova Šibenička. P. Dobšinský.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.