Samuel Bodický:
Zmŕtvych

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Martina Jaroščáková, Silvia Harcsová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 67 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Samuel Bodický
Názov diela: Zmŕtvych
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2008

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Martina Jaroščáková
Silvia Harcsová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Samo Bodický
Názov diela: Otcova kliatba
Vyšlo v: Tatran
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1973
Počet strán: 276

Editori pôvodného vydania:

Daniel Šulc [zostavil]
Daniela Lehutová [rediguje]
Viera Bosáková [zodpovedná redaktorka]
Antónia Paulinyová [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

mŕtvych, Slovenské pohľady, 1, 1881, č. 5, str. 459 — 465.

Bodického povesti sú napísané svojráznym štýlom. Ich jazyk je bohatý, i keď v štylistike autor miestami používa spojenia a zvraty, ktoré dnes a azda aj v čase, keď povesti vyšli, pôsobili dosť ťažkopádne. Nemožno povedať, žeby tieto „neuhladené“ miesta boli výsledkom autorovej nesústredenosti. Všetky povesti, ktoré v našom výbere uverejňujeme, vyšli fakticky za tri roky. Aj v slovníku na viacerých miestach autor používa neadekvátne výrazy, zastarané termíny.

Cieľom našej úpravy bolo vydať texty v takej podobe, ktorá by autorove práce čo najviac spopularizovala, ktorá by odstránila autorove ťažkopádnosti a nedôslednosti v štýle, to znamená usilujeme sa sprístupniť Bodického prózy v rúchu, ktoré je súčasnému čitateľovi čo najbližšie. Zasahovali sme teda do textu väčšmi, než je bežné pri vydávaní textov tohto obdobia. Urobili sme tak po dôkladnom zvážení. Mali sme na zreteli predovšetkým skutočnosť, že prítomné texty dávame najširšej čitateľskej verejnosti a nie kruhu odborníkov (tí by sa mali v každom prípade opierať o pôvodné časopisecké vydania). Zároveň prítomné vydanie chce ukázať aj jednu z možností ako prezentovať širokej čitateľskej obci texty, ktoré sú poznačené veľmi neuhladenou štylistikou, štýlovými protirečivosťami, slovníkovými nejednotnosťami a gramatickou variabilitou. Zdôrazňujeme, že naše vydanie je predovšetkým určené čitateľským vrstvám, ktoré by veľmi ťažko absorbovali Bodického na mnohých miestach veľmi ťažkopádny, ťažko zrozumiteľný štýl.

Zasiahli sme aj do autorovho slovníka, majúc na zreteli, že nejde o spisovateľa prvej skupiny a že vydaním jeho próz chceme spopularizovať i tie práce, ktoré predsa len patria do národnej spisby. Aj napriek tomu, čo sme povedali, sa nazdávame, že toto vydanie predstavuje Sama Bodického zo všetkých stránok. Poukazuje na jeho tvorivé postupy, metódu, štýl, na jeho postavenie v národnej literatúre. Pripomíname však, že sme rešpektovali autorove zvláštnosti, ktoré sú zámerné.

Pri ortografii používame súčasný spôsob prepisovania, uplatňujeme gramatické zásady súčasnej spisovnej slovenčiny.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloSamuel Bodický

— prozaik, prekladateľ, predchodca realistickej generácie, novelista a autor literárno-historických portrétov Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.