Slovenské hádanky

 

Čo chodí najprv do kostola?
Kľúč.

Ďalšie hádanky

 

Aká cesta je bez prachu? #

 


Mám ja takú sliepočku,
čo pod zem vajce znesie. #

 

Beží, beží, nezáleží; nemá voz ani sane, predsa nikdy neustane. #

 

Za čo kôň ťahá? #

 


Zavýja, a nie je vlk,
lieta a nie je vták. #

 


Na jar potešenie,
v lete ochladenie,
v jeseň obživenie,
v zime oteplenie. #

 

Prečo vlak na stanici stojí? #

 


Jedno okno
stále mokrô,
druhé okno
stále mokrô. #

 

Sedí pani v chládku v striebornom kabátku; mesiac zvedel, nepovedel; slnce vyšlo, tam ju našlo. (Alebo: Išla pani z hrádku, stratila pozlátku; mesiac vedel, nepovedel; slnko vstalo, hore vzalo.) #

 

Za psom brechám, za bujakom bučím, za človekom kričím, a to nikdy nevynechám; chválený chválim, kliaty kľajem; čuje ma každý a nikto ma vidieť nemôže. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam