Slovenské hádanky

 

Čo chodí cez obilie a v ňom nespraví chodník?
Slnce.

Ďalšie hádanky

 

Čo každý večer príde do domu? #

 


Kedy somár tak híkal, že ho počul
celý svet? #

 


Kto ju robí, nechce ju;
kto ju káže robiť, nepotrebuje ju;
kto ju potrebuje, nevie o nej. #

 


Prišla k všetkým ľuďom pred nami
a príde k všetkým po nás. #

 

Dohora prút — druhý napriek beží; vidíš ma v kostole, alebo na veži. (Alebo: Dva razy čiarnuc ho spravíš; na kostoloch ho vidíš.) #

 

Prečo padá sneh? #

 


Mám takého vola, sám si staju spraví,
všetok sa do staje vmestí, ale rohy nie. #

 

Lipták, znáš čo to za vták? Na lopatkách chodí, rožkom trávu trhá. (Alebo: Na lopatkách chodí, rožkom je a je vták.) #

 


Pasie sa, chová sa
v lete pre žinčicu,
v zime pre baranicu. #

 


Štyria bratia jeden vedľa druhého sedia,
ani jeden nie je na kraji. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam