Zlatý fond > Diela > Slováci — vývin ich národného povedomia 1

Július Botto:
Slováci — vývin ich národného povedomia 1

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Jozef Vrábeľ, Robert Zvonár, Martin Droppa, Viera Studeničová, Ina Chalupková, Peter Kašper, Martina Jaroščáková, Katarína Janechová, Dorota Feketeová, Zuzana Babjaková, Miroslava Školníková, Michaela Dofková, Zdenko Podobný, Simona Reseková, Ivana Gondorová, Miroslava Oravcová, Eva Lužáková, Ivana Hodošiová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 99 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Július Botto
Názov diela: Slováci — vývin ich národného povedomia 1
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Bohumil Kosa
Jozef Vrábeľ
Robert Zvonár
Martin Droppa
Viera Studeničová
Ina Chalupková
Peter Kašper
Martina Jaroščáková
Katarína Janechová
Dorota Feketeová
Zuzana Babjaková
Miroslava Školníková
Michaela Dofková
Zdenko Podobný
Simona Reseková
Ivana Gondorová
Miroslava Oravcová
Eva Lužáková
Ivana Hodošiová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Július Botto
Názov diela: Slováci — vývin ich národného povedomia
Vyšlo v: Tatran
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1971
Počet strán: 460

Editori pôvodného vydania:

dr. Ondrej Mrlian [rediguje]
Daniel Šulc [pripravol edične]
dr. Július Mésároš [napísal predslov]
Júlia Májeková [zodpovedná redaktorka]
Zlata Maderová [technická redaktorka]
POZNÁMKY:

Slováci — vývin ich národného povedomia. Prvý zväzok

Pamiatke Štefana Marka Daxnera venuje spisovateľ

Edičná poznámka

Kniha Júliusa Bottu Slováci, vývin ich národného povedomia vyšla doteraz dva razy. Prvý zväzok vyšiel v roku 1906, druhý v roku 1910; druhé vydanie obidvoch zväzkov vyšlo v roku 1923. Vydania sa od seba neodlišujú. Len druhé vydanie z roku 1923 si autor jazykovo upravil, svoj štýl zmodernizoval. Druhé vydanie bolo aj pre toto vydanie „Slovákov…“ východiskovým textom.

Text „Slovákov…“ sme upravili podľa terajšej spisovnej normy a súčasnej praxe. Rozkolísanosť pri písaní jednotlivých reálií sme zjednotili podľa vydaní Slovenskej akadémie vied (pri reáliách týkajúcich sa literatúry podľa publikácií: Dejiny staršej slovenskej literatúry, SAV, Bratislava 1958, Dejiny slovenskej literatúry II, SAV, Bratislava 1960 a Dejiny slovenskej literatúry III, SAV, Bratislava 1965; fakty týkajúce sa historických údajov podľa publikácií Dejiny Slovenska I, SAV, Bratislava 1961 a Dejiny Slovenska II, SAV, Bratislava 1968); mnohé citáty, ktoré autor uvádza, sme skontrolovali s poslednými vydanými textami (zväčša vo vydavateľstve Tatran) a spresnili ich znenie podľa nich. Dôsledne realizovať túto prácu sme nemohli, pretože autor pri mnohých citáciách prispôsobuje časti viet alebo slova svcjmu textu; robí tak zámerne. Tento postup neskresľuje myšlienku vyslovenú v tom-ktorom článku citovaného autora, len týmto sa J. Botto vyhýba pridlhým citátom a „hluché“ miesta z nich takýmto spôsobom vynecháva. Tento prístup k materiálu, zdôrazňujeme, nedeformuje myšlienky citovaného autora. V prípadoch, keď pri citovaní, či už vinou tlače alebo korektúr dokázateľne vypadlo niektoré slovo a citát ináč súhlasí so znením pôvodného textu, citát dopĺňame. Tieto dva spôsoby citovania pri úprave sa dajú rýchlo a zreteľne rozoznať, opravili sme i všetky tlačové chyby, doplnili sme na základe porovnania textu obidvoch vydaní chýbajúce texty. Takýchto prípadov je však v knihe minimálne.

Pri textovej úprave diela mali sme na zreteli, že ide o čitateľské vydanie. Usilovali sme sa zachovať dôsledne autorov štýl i jeho slovník. Zasahovali sme len tam, kde ide o štylistické ťažkopádnosti, kde je nezrozumiteľný text a pod. Do slovníka sme zasahovali tam, kde ide o zastaralé slová, bohemizmy a pod. Všetky zásahy, ktoré sme do textu urobili, neskresľujú a nedeformujú autorov štýl, neprekračujú bežný rámec zásahov, aký sa realizuje v súčasnosti pri vydávaní podobných textov.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.